e  h
Unedau daearegol mewn amser a stratigraffeg[1]
Talpiau o (strata) creigiau mewn stratigraffeg Cyfnodau o amser mewn cronoleg daearegol Nodiadau
Eonothem
Eon
cyfanswm o 4, hanner biliwn o flynyddoed, neu ragor
Erathem
Gorgyfnod
cyfanswm o 10, sawl can miliwn o flynyddoedd
System
Cyfnod
diffiniwyd 22, degau i ~miliwn o flynyddowedd
Cyfres
Cyfres (Epoc)
degau o filiynnau o flynyddoedd
Uned
Oes
miliynnau o flynyddoedd
Chronozone
Chron
llai nag oes, nis defnyddir yn llinell amser yr ICS

Mewn daeareg, rhaniad o amser yw Cyfres, a elwir weithiau'n Epoc, sy'n fyrrach nag Oes ac yn hirach na Chyfnod. Ar hyn o bryd, rydym yn byw yng Nghyfres yr Holosen yn y cyfnod Cwaternaidd.

Gelwir haenau o greigiau wedi'u ffurfio (neu eu 'dyddodi') yn ystod cyfres ddaearegol hefyd yn 'gyfres stratigraffig'.

Mae'r rhan fwyaf o gyfresi (daearegol) yn digwydd yn ystod y gorgyfnod Cainosöig, ble ceir casgiald enfawr o ffosiliau ac o'r herwydd llawer o ddata a ddefnyddir gan y paleoanthropolegydd.

Gweler hefyd golygu

  1. Comisiwn Rhyngwladol ar Stratograffeg. "International Stratigraphic Chart" (PDF).