Tonnau Hydredol

Tonnau hydredol yw ton lle mae'r cyfrwng yn cael ei ddisodli yn yr un cyfeiriad (neu'r cyfeiriad arall) i'r ffordd mae'r don yn lledu.

Enghreifftiau o donnau hydredol yw tonnau sain (dirgryniadau mewn gwasgedd) a tonnau 'P' seismig (o ganlyniad i ddaeargryn neu ffrwydrad).