Cyngres yr Undebau Llafur

(Ailgyfeiriad oddi wrth Trades Union Congress)

Canolfan undebau llafur cenedlaethol, a ffederasiwn o undebau llafur yn y Deyrnas Unedig yw Cyngres yr Undebau Llafur (CULl). Cynrychiolant y mwyafrif o undebau llafur. Mae yna 58 aelod cyswllt gyda chyfanswm o tua 6.5 miliwn o aelodau, gyda thua hanner ohonynt wedi'u cynrychioli gan Unite neu UNISON.

Y gyngres flynyddol yw corff penderfynu CULl, sy'n digwydd ym mis Medi. Yn y cyfnodau cyn bod y cyngresi'n cyfarfod, gwneir penderfyniadau gan y Cyngor Cyffredinol sy'n cyfarfod bob yn ail fis. Etholir Pwyllgor Gwaith gan y Cyngor o'u haelodau. Uwch swyddog cyflogedig CULl yw Ysgrifennydd Cyffredinol y CULl, sef Brendan Barber ar hyn o bryd.

Dolenni allanolGolygu