Who Wants to Be a Millionaire?

Rhaglen gwis teledu yw Who Wants to Be a Millionaire? a ddarlledir ers 1998. Mae llwyddiant y fersiwn Saesneg wedi arwain at fasnachfraint o raglenni gydag enwau tebyg sydd wedi cael eu darlledu mewn dros 160 o wledydd.

Who Wants to Be a Millionaire?
GenreSioe cwis
Crëwyd gan
Cyflwynwyd gan


GwladDeyrnas Unedig
Iaith wreiddiolSaesneg
Nifer o gyfresi35
Nifer o benodau630
Cynhyrchiad
Cynhyrchydd/wyrFiona Clark (2018–presennol)
Lleoliad(au)
Hyd y rhaglen30–80 munud
Cwmni cynhyrchu
DosbarthwrCelador International/2waytraffic International (1998–2009)
Sony Pictures Television International Distribution (2009–2014, 2018–presennol)
Rhyddhau
Rhwydwaith gwreiddiolITV
Fformat y llun
Darlledwyd yn wreiddiolCyfres gwreiddiol:
4 Medi 1998 (1998-09-04) – 11 Chwefror 2014 (2014-02-11)
Cyfres adfywiedig:
5 Mai 2018 (2018-05-05) – presennol
Dolenni allanol
Gwefan

Mae cystadleuwyr yn ateb cyfres o gwestiynau aml-ddewis ar gyfer gwobrau arian gyda’r swm yn cynyddu gyda phob ateb cywir hyd at, yn achos y fersiwn Prydeinig, £1,000,000.

Creuwyd y rhaglen gan David Briggs, a’i chynhyrchwyd yn wreiddiol gan gwmni Celador. Darlledwyd ar ITV. Y cyflwynydd gwreiddiol oedd Chris Tarrant, gyda’r fformat hwn yn rhedeg am 30 cyfres rhwng 1998 a 2014. Pedair blynedd yn ddiweddarach, ail-gyflwynwyd y rhaglen, gyda Jeremy Clarkson yn cyflwyno a'r cwmni Stellify yn cynhyrchu, am 5 cyfres arall.

Fformat

golygu

Mae grŵp o gystadleuwyr yn chwarae rownd rhagarweiniol o’r enw ‘Bys cyflymaf yn gyntaf’ (Fastest finger first). Mae’r cystadleuwyr angen rhoi pedair ateb yn y drefn gywir yn ôl gofynion y cwestiwn , e.e. o’r cynharaf i’r hwyraf. Mae’r enillydd yn mynd ymlaen i’r ‘sedd boeth’ (hot seat), h.y yn derbyn cyfres o gwestiynau aml-ddewis, gyda’r wobr yn cynyddu pob tro. Mae pob cwestiwn gyda phedwar ateb posibl, A, B, C neu D. Mae cwestiynau’n mynd yn anoddach fel mae’r gwobrau’n cynyddu. Yn wreiddiol roedd gan bob cystadleuydd ddwy ‘rwyd ddiolgelwch’ (safety net), un a osodwyd ar £1,000 a’r llall ar £32,000. Yn y fformat newydd, gall y cystadleuydd osod yr ail rwyd ddiolgelwch ble bynnag y mynno.

Rhaffau diogelwch

golygu

Yn ystod ei gyfnod yn y sedd boeth, gall cystadleuydd wneud defnydd o nifer o raffau diogelwch (lifelines). Yn y fformat gwreiddiol roedd y rhain yn cynnwys:

 • 50:50 (1998 – rŵan) -dilëir dau ateb posibl ar hap gan gyfrifiadur gan adael yr ateb cywir ac un anghywir
 • ffonio ffrind (1998 – rŵan) – mae’r cystadleuydd yn ffonio ffrind ac yn cael 30 eiliad i ddarllen y cwestiwn a’r pedwar ateb posibl. Ers 2011, mae aelod o’r tîm cynhyrchu yn cadw cwmni’r ffrind i sicrhau nad yw twyllo’n digwydd.
 • gofyn i’r gynulleidfa (1998 - rŵan) – mae aelodau o’r gynulleidfa’n defnyddio bysellbad i bleidleisio ar beth yw’r ateb cywir yn ôl eu barn. Dangosir y canrannau i’r cystadleuydd.
 • switsio (2002-2003, 2010-2014) – mae’r cyfrifiadur yn cyfnewid cwestiwn ag un arall o’r un gwerth ariannol

Yn y fformat newydd, roedd rhai newidiadau. Roedd 50:50, ffonio ffrind a gofyn i'r gynulleidfa wedi'u cadw ond ychwanegwyd

 • gofyn i’r cyflwynydd (2018 - rŵan) – mae’r cyflwynydd yn cynnig cyngor neu ateb i’r cystadleuydd

Yng nghyfres 35 yn ystod yr argyfwng Covid, hepgorwyd "gofyn i’r gynuddeidfa" gan osod "ffonio ffrind" ychwanegol.

Enillwyr £1,000,000

golygu

Hyd yn hyn mae chwe enillydd wedi derbyn y wobr uchaf o £1,000,000. Nhw yw:

 1. Judith Keppel, cyn-ddylunydd gerddi, ar 20 Tachwedd 2000. Yn dilyn hyn, ymunodd â’r rhaglen Eggheads fel un o’u harbenigwyr.
 2. David Edwards, cyn-athro ffiseg, ar 21 Ebrill 2001. Roedd yn cyn-enilydd y cwis teledu Mastermind.
 3. Robert Brydges, banciwr, ar 29 Medi 2001.
 4. Pat Gibson, sydd wedi ennill Pencampwriaeth Cwis y Byd pedairgwaith, ar 24 Ebrill 2004.
 5. Ingram Wilcox, ar 23 Medi 2006. Daeth yn ail ar y cwis radio Brain of Britain ddwywaith, yn 1978 a 1995.
 6. Donald Fear, athro o Telford, ar 11 Medi 2020.

Sgandal twyllo

golygu

Ym Medi 2001, atebodd Uwch-gapten Charles Ingram gwestiynau £500,000 a £1,000,000 yn gywir ar ôl ffafrio atebion anghywir i ddechrau. Wrth adolygu’r rhaglen, sylwodd y tîm cynhyrchu fod cystadleuydd arall, Tecwen Whittock, yn pesychu pan fo Ingram yn ffafrio atebion anghywir. Aeth yr achos i’r llys a dyfarnwyd Ingram, ei wraig, Diana, a Whittock yn euog o dwyll, gyda dedfrydau o gyfnodau o garchar wedi’u gohirio.