Y cyfnod rhwng y rhyfeloedd yng Nghymru

Cyfnod yn hanes Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif oedd y cyfnod rhwng y rhyfeloedd yng Nghymru (1919–1939) oedd yn para o ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf hyd gychwyn yr Ail Ryfel Byd.

Y cyfnod rhwng y rhyfeloedd yng Nghymru
Hanes Cymru
Arfbais Llywelyn Fawr
Mae'r erthygl hon yn rhan o gyfres
Cyfnodau
Cynhanes
Cyfnod y Rhufeiniaid
Oes y Seintiau
Yr Oesoedd Canol
Yr Oesoedd Canol Cynnar
Oes y Tywysogion
Yr Oesoedd Canol Diweddar
Cyfnod y Tuduriaid
17eg ganrif
18fed ganrif
19eg ganrif
20fed ganrif
Y Rhyfel Byd Cyntaf
Y cyfnod rhwng y rhyfeloedd
Yr Ail Ryfel Byd
21ain ganrif
Teyrnasoedd
Deheubarth
Gwynedd
Morgannwg
Powys
Yn ôl pwnc
Hanes crefyddol
Hanes cyfansoddiadol
Hanes cyfreithiol
Hanes cymdeithasol
Hanes demograffig
Hanes economaidd
Hanes gwleidyddol
Hanes LHDT
Hanes milwrol
Hanes morwrol
Hanes tiriogaethol
Hanesyddiaeth

WiciBrosiect Cymru


Y Gymraeg golygu

Bu farw tua 20,000 o siaradwyr Cymraeg yn ystod brwydro'r Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ôl Cyfrifiad 1921 gostyngodd nifer y siaradwyr Cymraeg o 43.5% o'r boblogaeth i 37.1% yn ystod y 1910au.[1]

Cafodd y sefyllfa economaidd yn y cyfnod effaith ddirywiol ar ardaloedd amaethyddol Gorllewin Cymru a'u siaradwyr Cymraeg. Mudodd nifer o'r genhedlaeth iau i ardaloedd eraill, gan adael poblogaeth oedd yn heneiddio. Bu effaith hefyd ar ardaloedd diwydiannol trwm y wlad, megis maes glo De Cymru. Rhwng 1925 a 1939 fe adawodd 390,000 o bobl y wlad i chwilio am waith.[1]

Daeth Saesneg yn fwy amlwg yng nghymdeithas Cymru gyda lledaeniad y cyfryngau torfol, gan gynnwys papurau newydd, radio, a'r sinema. Codwyd rheilffyrdd a ffyrdd gan hybu twristiaeth i bob cwr o'r wlad, yn aml gan ymwelwyr o Loegr.[1]

Digwyddiadau golygu

Crefyddol
Economaidd
Gwleidyddol
Trychinebau

Cyfeiriadau golygu