Cyfeiria ymarfer corfforol at unrhyw weithgarwch corfforol sy'n datblygu neu'n cynnal ffitrwydd ac iechyd yn gyffredinol. Caiff ei wneud am nifer o resymau gan gynnwys cryfhau'r cyhyrau a'r system cardiofasgiwlar, gwella sgiliau athletaidd, colli pwysau yn ogystal ag am bleser. Mae ymarfer cyson a rheolaidd yn hybu's system imiwnedd ac yn helpu i leihau clefydau megis clefyd y galon, clefyd cardiofasgiwlar, clefyd y siwgr a gordewdra.[1][2] Mae hefyd yn gwella iechyd meddyliol, yn atal iselder, ac yn helpu hybu a chynnal hunanddelwedd gadarnhaol.[3] Mae gordewdra ymysg plant yn broblem gynyddol yn fyd-eang[4] a gallai ymarfer corfforol helpu leihau effaith gordewdra ymysg pobl ifanc mewn gwledydd datblygedig.

Cystadleuydd mewn triathlon yn Catoctin Mountain yn 2005
Plant Ysgol Eglwys Llanfyllin mewn gwers ymarfer corff. Ffotograff gan Geoff Charles (1940).

Mae diffyg ymarfer corff yn gwanhau'r cyhyrau, gan gynnwys y galon a'r ysgyfaint.

Cyfeiriadau

golygu
  1. Stampfer, M. J.; Hu, F. B.; Manson, J. E.; Rimm, E. B.; Willett, W. C. (2000). "Primary Prevention of Coronary Heart Disease in Women through Diet and Lifestyle". New England Journal of Medicine 343 (1): 16. doi:10.1056/NEJM200007063430103. PMID 10882764.
  2. Hu., F., Manson, J., Stampfer, M., Graham, C., et al. (2001). Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes mellitus in women. The New England Journal of Medicine, 345(11), 790–797. Adalwyd ar 5 Hydref, 2006, o gronfa ddata ProQuest.
  3.  Strengthening exercise: (...) "Strengthening exercise increases muscle strength and mass, bone strength, and the body's metabolism. It can help attain and maintain proper weight and improve body image and self esteem" (...). medical-dictionary.thefreedictionary.com.
  4.  WHO: Obesity and overweight. who.int.