Agor y brif ddewislen

Ysgol uwchradd yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion yw Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, neu Ysgol Llambed fel ei adnabyddir ar lafar. Daw traean y disgyblion o Sir Gaerfyrddin oherwydd lleoliad yr ysgol yn agos i’r ffin rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin.[1]

Ysgol Gyfun Llanbedr
Pont Steffan
Ysgol Llambed
Logo Ysgol Llambed.png
Arwyddair A Fo Ben Bid Bont
Sefydlwyd 1946
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Dwyieithog naturiol, Cymraeg a Saesneg
Pennaeth Mr Dylan Wyn
Lleoliad Heol Peterwell, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, Cymru, SA48 7BX
AALl Cyngor Sir Ceredigion
Disgyblion 700[1]
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 11–18
Lliwiau Gwyrdd
Gwefan http://www.ysgol-llambed.org.uk

Mr Dylan Wyn yw prifathro presennol yr ysgol. Roedd 700 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2006, yn ogystal a tua 120 yn y chweched ddosbarth.[1]

Mae'n ysgol gymunedol ddwyieithog naturiol, gan fod llai na hanner y disgyblion yn dod o gartrefi lle mae'r Gymraeg yn brif iaith, a siaradai tua hanner y disgyblion y Gymraeg i safon iaith gyntaf. Mae dau ddosbarth ym mhob grŵp oedran yn derbyn 60% o'u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae un dosbarth yn derbyn 40% o'u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd dau ddosbarth o ddysgwyr Cymraeg, sydd yn astudio’r Gymraeg ac addysg gorfforol trwy gyfrwng y Gymraeg (felly yn derbyn tua 20% o'u haddysg yn Gymraeg).[1]

CyfeiriadauGolygu

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3  Arolygiad: 2 Mai 2006. ESTYN (30 Mehefin 2006).

Dolenni allanolGolygu