Rhestr o arwyddeiriau ysgolion Cymraeg

Arwyddair Ysgol Lleoliad
"A ddioddefws a orfu" Ysgol Gyfun Glan Afan
"A fo ben, bid bont" Ysgol Dyffryn Conwy Llanrwst
"A fo ben, bid bont" Ysgol Llanbed
"A vo penn bid pont" Ysgol Gyfun Brynteg
"Amser dyn yw ei gynysgaeth" Ysgol y Moelwyn
"Ym mhob llafur y mae elw" Ysgol Morgan Llwyd Wrecsam
"Ar Daf yr iaith a dyfodd" Ysgol Gymraeg Caerdydd Caerdydd
"Ardd cyd bych" Ysgol Ardudwy Harlech
"Bid ben bid bont" Ysgol Ramadeg Pontardawe
"Bydd bur, bydd eirwir, bydd iawn" Ysgol Ramadeg Llanelli
"Bydd wir, bydd weithgar" Ysgol Rhydywaun
"Bydded goleuni" Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
"Bydded i'r heniaith barhau" Ysgol Evan James Pontypridd
"Cadw iaith cadw gwlad" Ysgol Gynradd Bryn-y-Môr Abertawe
"Cais ddoethineb, cais ddeall" Ysgol Gyfun Tregîb
"Cenedl heb iaith, cenedl heb galon" Ysgol Gynradd Gilfach Fargod
"Cerddwn ymlaen" Ysgol Gyfun Gwynllyw
"Cofia ddysgu byw" Ysgol y Preseli Crymych
"Cofia ddysgu byw" Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
"Coron gwlad ei mamiaith" Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
"Cyrraedd y brig yw ein nod" Ysgol Bro Brynach Llanboidy
"Da yw ein hiaith, cadwn hi" Ysgol Twm o'r Nant Dinbych
"Dawn, dysg a daioni" Ysgol Y Creuddyn
"Delfryd dysg cymeriad" Ysgol Dyffryn Nantlle
"Deuparth ffordd ei gwybod" Ysgol Rhydfelen
"Dwy iaith, dyfodol disglair" Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl
"Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd" Ysgol Bro Morgannwg
"Dysgu am byth – Learning for life" Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd Rhuthun
"Dysgu gorau - dysgu byw" Ysgol Gyfun Ystalyfera
"Egni a lwydd" Ysgol Uwchradd Aberteifi
"Ennill llwyr yw ennill iaith" Ysgol Gyfun Bryntawe
"Esgyn yw nod ysgol" Ysgol Gynradd Cefn Cibbwr
"Ffynnon pob llwyddiant - ymdrech" Ysgol Gymraeg Morswyn Caergybi
"Glewa'r grefft, gloywa'r graen" Ysgol Penglais
"Golud pawb ei ymgais" Ysgol Uwchradd Caereinion
"Gorau arf arf dysg" Aberdare Boys' Comprehensive (tan 1970au)
"Gorau arf arf dysg" Ysgol y Gader Dolgellau
"Gorau arf, arf dysg" Ysgol Glan Clwyd
"Gorau athro ymgais" Ysgol Syr Thomas Jones
"Gorau byw cyd-fyw" Ysgol Gyfun Gŵyr
"Gorau cynnydd cadw moes" Ysgol Gyfun Llangefni
"Gorau gwaith gwasanaeth" Ysgol Gyfun Cynffig
"Gorau gwaith gwasanaeth" Ysgol Gyfun Llanhari
"Gorau ymgais gwybodaeth" Ysgol Gyfun Aberaeron
"Gorau arf, arf dysg" Ysgol y Gorlan, Tremadog
"Gweithiwch gyda gwên, a sŵn y Gymraeg yn y glust" Ysgol Glan Cleddau Hwlffordd
"Gwell dysg na golud" Ysgol Cae Top Bangor
"Gwell dysg na golud" Ysgol Ramadeg y Porth
"Gwell dysg na golud" Ysgol Uwchradd y Drenewydd
Harddwch dysg doethineb Ysgol Glan Clwyd
"Hau hadau'r dyfodol" Ysgol Syr Hugh Owen
"Hau i fedi" Ysgol Uwchradd Bodedern
"Heb ddysg heb ddeall" Ysgol Bro Myrddin Caerfyrddin
"I fyny fo'r nod" Ysgol Gyfun Dyffryn Taf (hen enw: Ysgol Ramadeg Hendygwynardaf)
"I'r gad" Ysgol Beca Sir Benfro
"Llwyddo gyda'n gilydd" Ysgol Tryfan, Bangor
"Mae dyfodol yfory yn dechrau heddiw" Ysgol y Berllan Deg Caerdydd
"Mewn llafur mae elw" Ysgol Uwchradd Tregaron
"Ni lwyddir heb lafur" Ysgol Maes Garmon, Sir y Fflint
"Ni ŵyr ni ddysg" Ysgol Uwchradd Caergybi
"Nid bod ond byw" Ysgol Gymunedol Llangatwg
"Nid dysg heb foes" Ysgol Brynhyfryd
"Nid da lle gellir gwell" Ysgol y Strade Llanelli
"O'r fesen derwen a dyf" Ysgol y Dderwen Caerfyrddin
"Oni heuir ni fedir" Ysgol Dyffryn Teifi Llandysul
"Parched pob byw ei orchwyl" Ysgol Dyffryn Amman
"Tua'r goleuni" Cardiff High School for Boys (1950au)
"Tua'r goleuni" Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
"Tyfwn ar ein taith" Ysgol Sant Curig Y Barri
"Veritate - Scientia - Labore" Ysgol Brynrefail
"Y byd i'n disgyblion a'n disgyblion i'r byd" Ysgol Brynrefail
"Gyda’n gilydd am y copa" Ysgol Brynrefail
"Ymdrech a lwydda" Ysgol Martin Sant Caerffili
"Ymdrech a lwydda" Ysgol Gynradd Pencae Caerdydd
"Ymlaen" Ysgol Uwchradd Cathays Caerdydd
"Ymlaen" Ysgol Eifionydd Porthmadog