Ysgol Llanddeusant

Ysgol gynradd yn Llanddeusant, Ynys Môn oedd Ysgol Gynradd Llanddeusant, a oedd yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Adeiladwyd yn 1847.[1] Roedd yr ysgol yn nhalgylch Ysgol Uwchradd Bodedern.

Ysgol Gynradd Llanddeusant

HanesGolygu

Agorwyd yr ysgol wreiddiol yn 1847.

Roedd 35 o ddisgyblion yn yr ysgol yn 2005, daeth 60% o gartrefi lle reodd Cymraeg yn brif iaith ond disgwylwyd i'r holl ddisgyblion siarad yr iaith yn rhugl erbyn cyrraedd Cyfnod Allweddol 2.[2]

Yn 2009 cyhoeddwyd cau'r ysgol oherwydd i'r nifer o ddisgyblion ddisgyn odan 20.[3]

Er gwaethaf ymdrechion pobl leol i'w hachub[4], caewyd Ysgol Gynradd Llanddeusant ym mis Gorffennaf 2011 ar ôl gwasanethu'r pentref am 160 mlynedd. Ar yr 2il o Hydref 2013, rhoddodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Ynys Môn ganiatad i'r cyngor ddymchwel adeilad yr ysgol a chodi 8 o dai ar y safle.

CyfeiriadauGolygu

  1.  Hanes yr Ysgol. Ysgol Llanddeusant.
  2.  Gwall wrth ddefnyddio Nodyn:Dyf gwe: mae'r paramedrau url a teitl yn angenrheidiol.. Estyn (22 Mawrth 2005).
  3. "Môn: Cau tair ysgol gynradd", 17 Rhagfyr 2007.
  4. Ysgol Llanddeusant attacks Anglesey council over closure, Daily Post, 4 Medi 2010.

Dolen allanolGolygu