Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Mae Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AOHNE) yn cael eu dynodi gan Gyfoeth Naturiol Cymru (cynt: Cyngor Cefn Gwlad Cymru) ar ran Llywodraeth Cymru. Yng Nghymru, mae yna bum Ardal o Harddwch Naturol Eithriadol:

England and Wales AONBs map.svg

Penrhyn Gŵyr oedd yr ardal gyntaf i gael ei phenodi'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru. Mae’r rhain wedi’u neilltuo oherwydd eu harddwch naturiol eithriadol ond yn wahanol i’r Parciau Cenedlaethol, nid yw hamdden yn un o'r rhesymau dros eu neilltuo hwn.

Ceir 14 Arfordir Treftadaeth yng Nghymru hefyd sy'n cynnwys dros 40% o arfordir Cymru. Nid oes unrhyw sail statudol iddyn nhw ond mae’r sustem gynllunio’n eu cydnabod yn swyddogol.

LloegrGolygu

Gogledd IwerddonGolygu

Yr AlbanGolygu

Nid ydyw Deddf 1949 ddim yn ymestyn i'r Alban; yn hytrach, mae gan y genedl "Ardal Deniadol, Cenedlaethol" (Saesneg: National Scenic Area).

Cysylltiad allanolGolygu

Tudalen AOHNE ar wefan Llywodraeth y Cynulliad