Bannau Brycheiniog

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru

Mae hon yn erthygl am y gadwyn mynyddoedd. Am y parc cenedlaethol, gweler Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Pen y Fan o Gribyn
Edrych tua'r dwyrain o Fan Hir

Cadwyn o fynyddoedd yn ne Powys (Brycheiniog gynt) yw Bannau Brycheiniog. Maent yn gorwedd yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a enwir ar eu hôl. Y Bannau yw'r mynyddoedd uchaf yng Nghymru i'r de o Gadair Idris. Pen y Fan (886 m) yw'r copa uchaf.

Gorwedd Bannau Brycheiniog yn hanner gogleddol y triongl o dir uchel a geir rhwng Y Fenni a Merthyr Tudful yn y de ac Aberhonddu i'r gogledd.

CopaonGolygu

Gweler hefydGolygu