Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol yn ne Cymru yw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r parc yn gorwedd rhwng trefi Llandeilo, Llanymddyfri, Aberhonddu, Y Gelli, Pont-y-pŵl a Merthyr Tudful. Ffurfiwyd y Parc Cenedlaethol ym 1957.

Edrych tua'r Dwyrain oddi wrth Fan Hir
Mae hon yn erthygl am y parc cenedlaethol. Am y mynyddoedd yr enwir y parc ar eu hôl, gweler Bannau Brycheiniog.

Canolbwynt y parc yw mynyddoedd uchel Bannau Brycheiniog. Yng ngorllewin y parc mae'r Fforest Fawr a'r Mynydd Du, rhostir eang, ac yn y dwyrain y tu draw i Fannau Brycheiniog mae mynyddoedd o'r un enw, Mynydd Du, ar y ffin â Lloegr.

Yn y parc mae nifer o lwybrau cerdded a lonydd beicio. Mae arwynebedd o 1344 km² ganddo. Gwelir sawl rhaeadr yn y parc, gan gynnwys Sgŵd Henrhyd sydd 27 medr o uchder. Yn ardal Ystradfellte, ceir sawl ogof nodedig, megis Ogof Ffynnon Ddu. Gwelir merlod mynydd Cymreig yn pori yn y parc.

Copaon uchafGolygu

Mynydd Du (Mynwy)Golygu

Bannau BrycheiniogGolygu

Fforest FawrGolygu

  • Fan Llia (631 m)
  • Moel Feity (591 m)
  • Fan Nedd (563 m)

Mynydd Du (Sir Gaerfyrddin)Golygu

LlynnoeddGolygu

Panorama 180°: Parc y Deinosoriaid.

Dolen allanolGolygu

Gweler hefydGolygu