Cân i Gymru 2007

Cynhaliwyd Cân i Gymru 2007 yng nghanolfan yr Afan Lido ym Mhort Talbot. Cyflwynwyd y rhaglen gan Sarra Elgan a Hefin Thomas.

Roedd yn gynhyrchiad Avanti ar gyfer S4C.

Cân i Gymru 2007
Rownd derfynol 2 Mawrth 2007
Lleoliad Afan Lido, Port Talbot
Artist buddugol Einir Dafydd
Cân fuddugol Blwyddyn Mas
Cân i Gymru
◄ 2006        2008 ►


Roedd naw cân yn cystadlu ar draws tri chategori. Rhyddhawyd CD o ganeuon y gystadleuaeth gan gwmni The Pop Factory.

Enillydd y gystadleuaeth oedd Einir Dafydd gyda'r gân 'Blwyddyn Mas'.

Trefn Categori Artist Cân Cyfansoddw(y)r Safle Gwobr
01 Iestyn Thomas Dawnsio yn yr Heulwen Michael Phillips
Pumed Person Gwaed yn Dewach na Dwr Michael Wyn 1af (categori) £3,000
Non Parry Y Glaw Gareth Wyn
Ynyr Roberts, Steve Balsamo, a Karl Morgan Modrwy Werdd Ynyr Roberts, Steve Balsamo, a Karl Morgan
Al Lewis Llosgi Al Lewis ac Arwel Lloyd 1af (categori) £3,000
Howl Griff Ti yw fy Haul Hywel Griff
Nathan Williams a'r Band Ennill y Dydd Nathan Williams a Barry Jones
Einir Dafydd Blwyddyn Mas Einir Dafydd a Ceri Wyn Jones 1af (categori a'r gystadleuaeth) £10,000
Elin Fflur Arfau Byw Elin Fflur a Sion Llwyd