Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog

rhwydwaith o gamlesi yn Ne Cymru

Camlas yn ne-ddwyrain Cymru yw Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog (Saesneg: Monmouthshire & Brecon Canal). Mae'r rhan fwyaf ohoni ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog
Brecon Canal Basin.jpg
Mathcamlas Edit this on Wikidata
Daearyddiaeth
GwladBaner Cymru Cymru
Cyfesurynnau51.8241°N 3.0986°W Edit this on Wikidata
Map
Stock in Monmoutshire Canal Navigation, a gyhoeddwyd yn Stockton 29 Ebrill 1799, gyda dyfyniad o Ddeddf Seneddol 1792 yn rhoi pwerau i'r cwmni adeiladu ffyrdd rheilffordd a ffyrdd carreg i ddiogelu gweithfeydd a mwyngloddiau yn yr ardal a wireddwyd ym 1793 gyda ffurfio y Trevil Tramroad Company fel is-gwmni gyda chyfalaf o £5,000. Agorodd y rheilffordd ceffyl yn 1797.
Stock in Monmoutshire Canal Navigation, veröffentlicht in Stockton am 29. April 1799, mit einem Auszug aus einem Gesetz des Parlaments von 1792, das der Gesellschaft die Befugnis gab, Eisenbahnstraßen und Steinstraßen zu bauen, um Werke und Minen in der Gegend zu schützen, die 1793 mit der Gründung der Trevil Tramroad Company als Tochtergesellschaft mit einem Kapital von £ 5.000 realisiert wurde. Die Pferdeeisenbahn wurde 1797 eröffnet.

Roedd y gamlas yn wreiddiol yn ddwy gamlas ar wahân, Camlas Sir Fynwy o Gasnewydd i Bontymoile, gyda changen i Grymlyn, a Chamlas Brycheiniog a'r Fenni, o Bontymoile i Aberhonddu. Caewyd y gamlas ym 1962, ond mae'r rhan o Bontymoile i Aberhonddu, a rhywfaint o hen Gamlas Sir Fynwy, wedi eu hail-agor, ac mae cynlluniau i ail-agor y gweddill.

Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog
BSicon .svg uexSTR FEATURE
Afon Wysg ac Aberhonddu
uexSTR+l
BSicon .svg
Cwlfer
uxWEIRg
BSicon .svg
Cored a Basn Theatr
uexSKRZ-Au uSKRZ-Au BSicon .svg
Pontydd A40
uexSTR uFGATEu BSicon .svg
69 Lloc Brynich
uexSTRl ueKRZo uexSTR+r
Dyfrbont Brynich
uexSTRq ueKRZo uexABZg+r
Dyfrbont Nant Manascin
BSicon .svg uSKRZ-Yu uexSTR
B4558 Pont-y-cymer, Pencelli
uexSTRq ueKRZo uexABZg+r
Dyfrbont Afon Caerfanell, Tal-y-bont ar Wysg
BSicon .svg uTUNNEL1 uexSTR
Twnnel Ashford (375 llath)
BSicon .svg uLOCKSu uexSTR
65-68 Llociau Llangynidr (4)
uexSTRq ueKRZo uexABZg+r
Dyfrbont Afon Crawnon
BSicon .svg uFGATEu uexSTR
64 Llociau Llangynidr - Lloc Isaf
BSicon .svg uSKRZ-Yu uexSKRZ-Yu
B4560 Pont Llangynidr
uexSTRq ueKRZo uexABZg+r
Dyfrbont Nant Cleisfer
BSicon .svg uSKRZ-Yu uexSTR
B4558 Pont Fro
BSicon .svg uSTR uexSKRZ-Au
A4077 Pont Crucywel
uexSTRq ueKRZo uexABZg+r
Dyfrbont Llangatwg
uWHRFq uFABZgr+r uexSTR
Llwythfa Gilwern
uexSTRq ueKRZo uexABZg+r
Dyfrbont Afon Clydach
BSicon .svg uSKRZ-Au uexSTR
A4077 Pont Gilwern
BSicon .svg uSKRZ-Au uexSTR
A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd
uexSTRq ueKRZo uexABZg+r
Dyfrbont Llanwenarth, Gofilon
BSicon .svg uemKRZu uexSTR
Pont rheillffordd (dim arferedig)
BSicon .svg uSTR+FEATURE@l uexSTR+FEATURE@l
Llanfoist a Y Fenni
uexSTRq ueKRZo uexABZql
Dyfrbont Nant Ochram
uWHRFq uFABZgr+r BSicon .svg
Llwythfa Goytre
Camlas Sir Frycheiniog ac Y Fenni
ugDOCKf uSTRl uSTR+r
Basn Pontnewynydd
ugLOCKSu BSicon .svg uSTR
Llociau Cangen Pontnewynydd (11)
gSTR BSicon .svg ueKRZo
Dyfrbont Afon Lwyd
gSTRl uddHSTRg uFABZgr+r
Basn Pont-y-moel
BSicon .svg BSicon .svg uSKRZ-Au
A472 Ffordd osgoi, Pont-y-moel
BSicon .svg uSTR+l uSTRr
Camlas Sir Fynwy
uSKRZ-Yu
Pont Crown, Sebastopol
uTUNNEL1
Twnnel Cwmbran (87 llath)
uddSTRl
Basn Pump Cloeon
uENDExe
Diwedd mordwyad
uexLOCKSu
59-63 Pump Llociau (5)
uexLOCKSu
56-58 Llociau Pontnewydd (3)
uexLOCKSu
53-55 Tri Llociau (3)
uexLOCKSu
49-52 Llociau Forge Hammer (4)
gSTR
A4051 Ffordd dros y gamlas
gSTR
uexSTR
gSTR
Cwlfer
uexLOCKSu
47-48 Dau Llociau (2)
uexLOCKSu
87-46 Lloc Tamplin i Lloc Ty Coch (10)
uexFGATEu
37 Lloc Tyfynnon
uFGATEu
36 Lloc Tamplin
uFGATEu
35 Lloc Malpas
uFGATEu
34 Lloc Gwasted
uexSTRl ueKRZo uexSTRq
Dyfrbont Nant Malpas
uSKRZ-Bu
Pont M4
uSTR+l uFABZqlr uSTR+r
Cangen Malpas
BSicon .svg uSTR
Cangen Crymlyn
uSTR BSicon .svg gTUNNEL1
Twnnel Barrack Hill (ar gau 1930)
uSTR BSicon .svg ugFGATEu
1 Lloc Ystryd Melin
uSTR BSicon .svg ugWHRF
Llwythfa Ystryd Llanarth
uSTR BSicon .svg ugFGATEu
Lloc Ystryd Crochenydd
uSTR BSicon .svg
Dociau Casnewydd
uFGATEd BSicon .svg BSicon .svg
2 Lloc Gwastad
uexLOCKSd BSicon .svg BSicon .svg
3-6 Lloc Waen i Lloc Allt-yr-yn (4)
uexFGATEd BSicon .svg BSicon .svg
7 Lloc Cwrt-y-Mwnws
uexSKRZ-Bu BSicon .svg BSicon .svg
Pont M4
uexLOCKSd BSicon .svg BSicon .svg
8-21 Llociau Cefn (14)
ghSTRae BSicon .svg BSicon .svg
Lleoliad dyfrbont Giles
guENDExe BSicon .svg BSicon .svg
ugENDExa BSicon .svg BSicon .svg
guENDE BSicon .svg BSicon .svg
llongddwyn
uSTR BSicon .svg BSicon .svg
ugENDE BSicon .svg BSicon .svg
Terfyn Pontywaun
gFGATEd BSicon .svg BSicon .svg
22 Lloc Cwmcarn
ugLOCKSd BSicon .svg BSicon .svg
23-29 Llociau Abercarn (7)
ugLOCKSd BSicon .svg BSicon .svg
30-33 Llociau Trecelyn (4)
ugWHRF BSicon .svg BSicon .svg
Llwythfa Crymlyn

Ar gangen Crymlyn o'r gamlas, yng nghymuned Betws yng Nghasnewydd, mae 14 llifddor yn codi'r gamlas 51 medr mewn pellter o ddim ond 0.8 km. Adeiladwyd y llifddorau hyn ym 1799.

Mae'r trefi a phentrefi ger y gamlas yn cynnwys Aberhonddu, Talybont-ar-Wysg, Llangynidr, Llangatwg, Crughywel, Gilwern, Y Fenni, Goetre, Pont-y-pŵl, Cwmbrân a Chasnewydd.