Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd

Sefydlwyd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar 3 Ebrill 1987[1] i ailddatblygu hen ardaloedd diwydiannol Caerdydd i greu Bae Caerdydd.

Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd

Cardiff Bay D C.png

PencadlysCaerdydd
Iaith / Ieithoedd swyddogolCymraeg a Saesneg
CadeiryddSyr Geoffrey Inkin
Sefydlwyd1987
Diddymwyd2000
Pobl blaenllawBarry Lane,
Michael Boyce

AmcanionGolygu

Fe osododd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Nicholas Edwards ddatganiad cenhadaeth CDBC fel:

I roi Caerdydd ar y map rhyngwladol fel dinas arforol ragorol fydd yn gymharol ac unrhyw fath ddinas yn y byd, ac felly yn gwella delwedd a ffyniant economaidd Caerdydd a Chymru yn ei gyfanrwydd.'[2]

Y pum prif nodau ac amcanion oedd:

 • I hyrwyddo datblygiad a darparu amgylchfyd rhagorol lle fydd pobl eisiau byw, gweithio a chwarae
 • I ailgysylltu Dinas Caerdydd gyda'i lannau.
 • I ddod a chymysgedd o ddatblygiadau a fydd yn creu ystod eang o gyfleoedd swyddi a fydd yn adlewyrchu gobeithion a dyheadau cymunedau'r ardal.
 • I gyflawni'r safon uchaf posib o ddylunio ac ansawdd ar draws yr holl fathau o ddatblygiadau a buddsoddiad.
 • I sefydlu'r ardal fel canolfan gydnabyddedig o ragoriaeth ac arloesedd yn y maes adfywiad trefol.[angen ffynhonnell]

Roedd y CDBC yn bennaf gyfrifol am adeiladu Morglawdd Bae Caerdydd, canolfan siopa a thai ar draws yr hen ddociau yn y 1990au a datblygiad Plas Roald Dahl.

LlwyddiannauGolygu

Yn ystod bywyd CDBC, adeiladwyd 14,000,000 troedfedd sgwar (1,300,000 m2) o ddatblygiad nad oedd yn dai a 5,780 o unedau tai. Crëwyd 31,000 o swyddi a buddsoddwyd tua £1.8 biliwn o gyllid preifat. Adferwyd tua 200 acr (81 ha) o dir diffaith.[3]

Y Cadeirydd oedd Sir Geoffrey Inkin.[4] Y Prif Weithredwr cyntaf oedd Barry Lane,[5] a olynwyd gan Michael Boyce.[4]

Fe ddiddymwyd y CDBC ar 31 Mawrth 2000. Ar 1 Ebrill 2000 gwnaeth Awdurdod Harbwr Caerdydd gymryd drosodd rheolaeth y CDBC o'r morglawdd, y Bae Mewndirol a'r afonydd Taf ac Elai.

Fe gyhoeddwyd gwerthusiad o adfywiad Bae Caerdydd yn 2004 a daeth i'r casgliad fod y prosiect wedi "atgyfnerthu safle cystadleuol Caerdydd" a "wedi cyfrannu at welliant anferthol yn ansawdd yr amgylchedd adeiledig". Fodd bynnag, nid oedd y prosiect adfywio wedi llwyddo gymaint o ran creu cyflogaeth. Gorffennodd y gwerthusiad drwy ddweud fod "y canlyniad, er yn gyflawniad mawr a cham anferth ymlaen, yn cwympo'n fyr o'r weledigaeth wreiddiol."[6]

CyfeiriadauGolygu

 1. "The Cardiff Bay Development Corporation (Area and Constitution) Order 1987". Legislation.gov.uk. The National Archives. 1987.
 2.  Michael Boyce (Medi 1988). Select Committee on Welsh Affairs Minutes of Evidence - Memorandum by the Cardiff Bay Development Corporation. Adalwyd ar 9 Mawrth 2016.
 3. Auditor General for Wales (19 June 2001). "Securing the Future of Cardiff Bay" (PDF). Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 2007-09-28. Cyrchwyd 2016-03-08.
 4. 4.0 4.1 "Cardiff Bay Development Corporation". The Official Documents Website. The Stationery Office. 18 December 1998.
 5. Darwent, Charles (1 April 1991). "UK: The taming of Tiger Bay. (1 of 2)". Management Today.
 6. Esys Consulting Ltd (December 2004). Evaluation of Regeneration in Cardiff Bay. A report for the Welsh Assembly Government.

Darllen pellachGolygu

Dolenni allanolGolygu