Cytsain felar

Mewn seineg, yngenir cytsain felar â chefn y tafod yn erbyn y daflod feddal.

Ceir y cytseiniaid felar canlynol yn yr Wyddor Seinegol Ryngwladol (IPA):

IPA Disgrifiad Enghraifft
Iaith Sillafu IPA Ystyr
Xsampa-N2.png cytsain drwynol felar Cymraeg lleng

[ɬɛ ŋ ]

lleng
Xsampa-k.png cytsain ffrwydrol ddi-lais felar Cymraeg sgwd

[s k uːd]

sgwd
Xsampa-g.png cytsain ffrwydrol felar leisiol Cymraeg gŵr

[ g uːr]

gŵr
Xsampa-x.png cytsain ffrithiol felar ddi-lais Almaeneg Buch

[buː x ]

llyfr
Xsampa-G2.png cytsain ffrithiol felar leisiol Groeg γάτα

[ ɣ ata]

cath
Xsampa-X.png cytsain amcanedig wefus-felar ddi-lais Cymraeg y De chwech

[ ʍ eːχ]

chwech
Xsampa-Mslash.png cytsain amcanedig felar Sbaeneg pagar

[pa ɰ aɾ]

talu
Xsampa-Lslash.png cystain amcanedig ochrol felar iaith Mid-Wahgi aʟaʟe

[a ʟ a ʟ e]

chwil, penysgafn
Xsampa-w2.png cytsain amcanedig wefus-felar leisiol Cymraeg wal

[ w al]

wal

cytsain alldafliadol felar iaith Archi кIан

[ an]

gwaelod

ɠ

cytsain fewngyrchol felar Sindhi ڳرو ('əro')

[ ɠ əro]

trwm