Mewn seineg, cytsain a gynhyrchir gan ddirgryniad rhwng yr ynganydd a'r man ynganu yw cytsain grech. Mae cytseiniaid crychion yn wahanol i chytseiniaid cnithiedig lle y mae'r ynganydd gweithredol yn cael ei fwrw yn erbyn yr un goddefol. Mewn gwrthgyferbyniad, er mwyn ynganu cytsain grech, mae'r ynganydd yn aros yn ei unfan a llif yr anadl sy'n gwneud iddo ddirgrynu. Fel arfer mae'r dirgrynu hwn yn parhau am ddwy neu dri thro.

Ceir y cytseiniaid crychion canlynol yn yr Wyddor Seinegol Ryngwladol (IPA):

IPA Disgrifiad Enghraifft
Iaith Sillafu IPA Ystyr
ʙ cytsain grech ddwywefusol leisiol ieithoedd Bamileke ʙɨ́] lludw
cytsain grech ddeintiol iaith Ynysoedd Marshall Ebadon [ebɑon̪] Ebadon
r cytsain grech orfannol Cymraeg ras [raːs] ras
cytsain grech dafodigol Ffrangeg Paris [paˈʀi] Paris

Gweler hefyd golygu

Ffynonellau golygu

  • Ladefoged, Peter; Ian Maddieson (1996). The Sounds of the World's Languages. Rhydychen: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8.