Osian...26...o Bontypridd yn wreiddiol ond bellach yn byw yn Llundain. Dwi'n sgwennu côd (rhaglennu?!) fel rhan o fy swydd ond dwi dal yn reit newydd i Wici felly cofiwch roi cyngor os welwch rywbeth sydd angen gwelliant. O, a byddwn yn ddiolchgar o unrhyw gymorth iaith hefyd...heb fyw yng Nghymru fach ers 4 mlynedd bellach...

Treuliais ychydig dros flwyddyn yn byw yn Osaka, Japan ac felly byddaf yn siwr o sgwennu/golygu erthyglau ynglyn a'r wlad. Yn ogystal a hyn, mae llu o ddiddordebau eraill gennyf felly peidiwch a synnu os welwch erthygl ar rywbeth hollol random.

Tueddaf i ffafrio ehangder dros ddyfnder, felly llawer o dameidiau byr mae'n siwr y gwelwch gen i yn hytrach nag ychydig o erthyglau hir.

Diolch am alw draw, cofiwch adael neges!

Myfi...
Cymraeg yw mamiaith y defnyddiwr hwn.
This user is a native speaker of English.


ja-2
この利用者はある程度日本語を話します。
Mae'r defnyddiwr hwn yn dod o Gymru.
Mae'r defnyddiwr hwn yn hoyw.
Mae'r defnyddiwr hwn yn dwli ar Eurovision.