Ysgol Rhiwabon, Rhiwabon, Wrecsam.

Mae deuddeg ohonom yn astudio ar gyfer ein Lefel A ac yn defnyddio Wicipedia i'n helpu.

Ffin yr ysgol ydy Clawdd Offa ond mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn fyw yma, heb ffiniau. Yn dechnegol, nid yw hon yn Ysgol Gymraeg - ond mae hi o ran ysbryd!