Shwmae, Ysgol Rhiwabon! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Flag of the United Kingdom (3-5).svg Message in English | Flag of France.svg Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 278,944 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Nuvola apps kteatime.png
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Gtk-dialog-info.svg
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Cicero-head.png
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Crystal Clear action edit.png
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Nuvola apps important yellow.svg
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Flag map of Wales.svg
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Crystal Clear app file-manager.png
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Nuvola apps ksirc.svg
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Crystal Clear app Startup Wizard.png
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Crystal Clear app lassist.png
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Anatiomaros 16:28, 29 Medi 2009 (UTC)Ateb[ateb]
Croeso eto. Dwi wedi creu'r 'eginyn' Ysgol Rhiwabon. Buasai'n braf pe buasech chi'n medru ychwanegu ati. Cofiwch ofyn i mi neu unrhyw un o'r criw os ydych angen cymorth. Hwyl, Anatiomaros 16:38, 29 Medi 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Ysgol RhiwabonGolygu

Helo, a diolch yn fawr am eich cyfriniadau i'r erthygl am yr ysgol. Dwi'n gweld eich bod chi wedi uwchlwytho copïau o luniau o wefan yr ysgol. Mae'n anodd i ni wybod pwy ydych chi -- os ydych yn swyddog(ion) yr ysgol neu'n ddisgybl(ion), er enghraifft -- ac felly os ydych chi'n berchen ar yr hawlfraint (neu ydych wedi derbyn caniatâd swyddogol) neu beidio. Allech chi gadarnhau os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Alan 14:08, 7 Hydref 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Pa hwyl Alan? Mae 'na ddwsin ohonom ni yn y chweched dosbarth yn dysgu Cymraeg ac yn defnyddio Wicipedia. Os wnewch chi ddanfon ebost at Mrs Williams ein prifathrawes ("chris.bailey" ((a)) "rhiwabon-high.wrexham.sch.uk") (neu ei ffonio ar 01978 814 918) mi wneith hi gadarnhau fod popeth yn iawn. Mae hi'n siarad Cymraeg hefyd. Diolch am checio petha fel hyn; mi rydan ni wedi bod i'r Ysgwrn yn ddiweddar a byddwn yn rhoi un llun ohonom yn fano hefyd os ydy hynny yn iawn. Ysgol Rhiwabon 07:24, 9 Hydref 2009 (UTC)Ateb[ateb]
Hi, diolch yn fawr am eich ateb. Does dim rhaid i unrhywun ffonio iddi, dwi'n meddwl -- mae'n ddigon eich bod chi'n honni'n gredadwy bod gennych berchenogaeth ar y cynnwys neu ganiatâd i'w ddefnyddio. Yn anffodus, y broblem gyffredinol ydy bod llawer o bobl yn meddwl ei bod hi'n iawn i gopïo cynnwys o unrhyw gwefan ac nad ydynt yn ymwybodol bod rheolau'r hawlfraint yn adrodd wrth gwefannau o gwbwl. (Wnes i olygu'r cyfeiriad e-bost yn eich neges i osgoi sbam.) Alan 08:34, 9 Hydref 2009 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch Alan. Ysgol Rhiwabon 08:45, 9 Hydref 2009 (UTC)Ateb[ateb]
PS...
  1. croeso i chi ychwanegu eich llun o'r Ysgwyrn, wrth gwrs.
  2. Jyst er hysbysrwydd, ar y wikipedia Saesneg, maen nhw'n galw am un cyfrif ar gyfer pob person - dim cyfrifon grŵp. Ond does dim rheol fel hynny yma - croeso iawn i chi ddefnyddio cyfrif grŵp os mae'n well gennych chi, tra pawb yn ei ddefnyddio'n gall. I'm going to switch to English at this point as I'm a learner myself and this is getting too slow for me to type. The one thing I would say though is regarding the issue of "admin" status, which is the ability to do things like delete pages and block vandals. We tend here to be much more liberal in allowing use of these functions than they are on the English site; there is no fixed rule and it depends on general consensus, but once someone has been here making steady positive contributions for a while they tend to get approved. My hunch is firstly that a group account would be unlikely ever to be allowed this status itself, and also that any contributions made under a group account wouldn't really count towards deciding to trust any particular individual with use of the admin functions. This may not bother you, though, as in any event far and away the most important important task here is writing articles, admin stuff is really just a tedious necessity. Alan 09:06, 9 Hydref 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Wynn Hall & Llywelyn KenrickGolygu

Don't confuse Wynn Hall with Wynnstay! Wynn Hall is much older. Captain William Wynn was living at Wynn Hall in 1670 and there is no proof that he was related to the Williams-Wynn family of Wynnstay (who only arrived in Ruabon around 1719). There are lots of Wynns in Wales! A N Palmer in "The History of Ruabon" suggests that if there was a connection between the two families it was as far back as Efenechtyd and even that is uncertain! It's good to see your local contributions though! -- Maelor  1845, 3 November 2009

Tynnu statws gweinyddwrGolygu

Ga i dynnu sylw at y drafodaeth yn Wicipedia:Y Caffi#Tynnu statws gweinyddwr, ynglyn â tynnu statws Gweinyddwr oddi ar rai unigolion sydd heb gyfrannu ers nifer o flynyddoedd (er mwyn taclusrwydd yn fwy na dim). Buasai barn un neu ddau arall ar y mater yn gymorth mawr. Rhion 13:47, 24 Chwefror 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Modron (Cernyw)Golygu

Ga'i dynnu eich sylw at fy nghwestiwn ar Sgwrs:Modron (Cernyw), os gwelwch yn dda? Diolch. Anatiomaros 15:53, 17 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch. Mae wedi'i gywiro. Ysgol Rhiwabon 12:44, 19 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]