Cytsain ddeintiol

(Ailgyfeiriad o Deintiol)

Mewn seineg, yngenir cytsain ddeintiol â'r tafod yn erbyn y dannedd uchaf.

Ceir y cytseiniaid deintiol canlynol yn yr Wyddor Seinegol Ryngwladol (IPA):

IPA Disgrifiad Enghraifft
Iaith Sillafu IPA Ystyr
cytsain drwynol ddeintiol Cymraeg y Gogledd canu [kʰaɨ] canu
cytsain ffrwydrol deintiol di-lais Cymraeg y Gogledd tŷ [ʰɨː]
cytsain ffrwydrol deintiol lleisiol Cymraeg y Gogledd dŵr [uːr] dŵr
cytsain ffrithiol sisiol ddeintiol ddi-lais Pwyleg kosa [koa] pladur
cytsain ffrithiol sisiol ddeintiol leisiol Pwyleg koza [koa] gafr
θ cytsain ffrithiol ddeintiol ddi-lais Cymraeg beth [beːθ] beth
ð cytsain ffrithiol ddeintiol leisiol Cymraeg bedd [beːð] bedd
ð̞ cytsain amcanedig ddeintiol Sbaeneg codo [koð̪o] penelin
cytsain amcanedig ochrol ddeintiol Sbaeneg alto [at̪o] tal
ɾ̪ cytsain gnithiedig ddeintiol Sbaeneg pero [peɾ̪o] ond
cytsain grech ddeintiol iaith Ynysoedd Marshall Ebadon [ebɑon̪] Ebadon
t̪ʼ cytsain alldaflodol ddeintiol
ɗ̪ cytsain fewngyrchol ddeintiol
ǀ clec ddeintiol Xhosa ukúcola [uk’úkǀola] malu'n fân

Gweler hefyd golygu