Agor y brif ddewislen

Mae dydd Iau yn ddiwrnod o'r wythnos. Yn y mwyafrif o wledydd gorllewinol, ystyrir dydd Iau fel y pedwerydd diwrnod ar y calendr Iddewig-Gristnogol a chymer le rhwng dydd Mercher a dydd Gwener. Mewn gwledydd lle defnyddir y traddodiad Sul-cyntaf, caiff ei ystyried fel pumed diwrnod yr wythnos. Cafodd ei enwi ar ôl Iau, prif dduw y Rhufeiniaid.

GwyliauGolygu