Eisteddfod Genedlaethol Cymru Aberystwyth 1952

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Aberystwyth 1952 yn Aberystwyth, Ceredigion. Richard Henry Rees oedd y cyntaf erioed i ennill y Rhuban Glas ddwywaith: yma pan ganodd "Y Dymestl" ac ym Mhwllheli, dair blynedd yn ddiweddarach.

Cyhoeddi Eisteddfod 1952 yn Aberystwyth.
Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Dwylo John Evans
Y Goron "Y Creadur" neu unrhyw chwedl Gymreig ?
Y Fedal Ryddiaith Cyfrol o Ryddiaith: Cyfrinachau Natur O. E. Roberts
Gwobr Goffa Daniel Owen ?
Tlws y Cerddor