Eisteddfod Genedlaethol Cymru Merthyr Tudful 1881

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Merthyr Tudful yn 1881. Er bod Eisteddfodau Cenedlaethol wedi eu cynnal o'r blaen, hon oedd y gyntaf yn y gyfres a gynhaliwyd dan nawdd Cymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol, oedd wedi ei sefydlu yn 1880. O'r flwyddyn yma ymlaen, cynhaliwyd eisteddfod yn ddifwlch wedyn ar wahân i 1914 a 1940.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Cariad - Evan Rees (Dyfed)
Y Goron Bywyd - Watkin Wyn