Israniad o linell amser ddaearegol ym maes daeareg yw Epoc sy'n hirach nag Oes a byrrach na Chyfnod. Ar hyn o bryd rydym yn byw yn yr Epoc Holosen sydd oddi fewn i'r Cyfnod Cwaternaidd.

Pan gaiff creigiau eu creu yn ystod yr epoc hwn, fe'i gelwir yn 'gyfres', sy'n ystyr gwahanol i 'gyfres' yn nhermau daearegol amser. Fel llawer o raniadau amser eraill, y rhaniad (boed gychwyn neu ddiwedd) yn aml yw digwyddiadau o fewn haenau o greigiau.

Mae'r rhan fwyaf o epocau'n digwydd o fewn y Gorgyfnod Cainosöig, ble darganfuwyd casgliad enfawr o ffosiliau, ac felly caeir gwybodaeth eang am y cyfnod.

Rhestr o epocau yn yr eon Phanerosöig

golygu

Mae'r rhestr yn dilyn trefn: o'r ieuengaf i'r hynaf, ac wedi ei isrannu yn gorgyfnodau a Chyfnodau.

Cenosöig

Mesosöig

Paleosöig

Cyfeiriadau

golygu