Ffoledd

math o adeilad

Ffoledd mewn pensaernïaeth yw adeilad sydd wedi ei adeiladu ar gyfer addurn yn unig, heb fod iddo bwrpas arall.

Ivy Tower, Tonna

Ceir llawer o'r adeiladau hyn yn dyddio o'r 18g a'r 19g, ac mae'r traddodiad wedi parhau i raddau. Mae rhai ohonynt yn ddynwarediadau o adeiladau canoloesol, er enghraifft cestyll a thyrrau. Ambell dro, adeiladwyd y ffoledd i edrych fel adfail.

Ffoleddau yng Nghymru golygu

Ymysg ffoleddau mwyaf adnabyddus Cymru mae: