Ffoledd

math o adeilad
Ivy Tower, Tonna.

Ffoledd mewn pensaernïaeth yw adeilad sydd wedi ei adeiladu ar gyfer addurn yn unig, heb fod iddo bwrpas arall.

Ceir llawer o'r adeiladau hyn yn dyddio o'r 18fed a'r 19g, ac mae'r traddodiad wedi parhau i raddau. Mae rhai ohonynt yn ddynwarediadau o adeiladau canoloesol, er enghraifft cestyll a thyrrau. Ambell dro, adeiladwyd y ffoledd i edrych fel adfail.

Ffoleddau yng NghymruGolygu

Ymysg ffoleddau mwyaf adnabyddus Cymru mae: