Ffilm arswyd ffantasi Gymreig yw Gwledd. Fe'i gyfarwyddwyd gan Lee Haven Jones ac fe'i ysgrifennwyd a chynhyrchwyd gan Roger Williams. Sêr y ffilm yw Annes Elwy, Nia Roberts a Julian Lewis Jones. Fe'i dangoswyd am y tro cyntaf yn y Detholiad Swyddogol o ŵyl South by Southwest 2021 ac fe'i dangoswyd yr un flwyddyn yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Fantasia.[1]

Gwledd
[[Delwedd:|200px]]
Teitl amgen The Feast
Cyfarwyddwr Lee Haven Jones
Ysgrifennwr Roger Williams
Cerddoriaeth Samuel Sim
Sinematograffeg Bjorn Stale Bratberg
Sain Dom Corbisiero
Dylunio Gwyn Eiddior
Cwmni cynhyrchu Bankside Films
Dyddiad rhyddhau 2021
Amser rhedeg 93 munud
Gwlad Cymru
Iaith Cymraeg
(Saesneg) Proffil IMDb
 
Nia Roberts, un o brif actorionn Gwledd, Gŵyl Fflim Ryngwladol Odesa, 2015

Un noson, mae teulu cyfoethog — y gwleidydd Gwyn, ei wraig Glenda, a'u dau fab sy'n oedolion, Guto a Gweirydd — yn cynnal parti swper yn stâd etifeddol Glenda ym mynyddoedd Powys. Eu gwesteion fydd Mair, ffermwr cyfagos a gafodd ei magu gyda Glenda, ac Euros, dyn busnes sydd wedi bod yn drilio am olew ar dir y teulu.

Er mwyn helpu cynnal y parti, mae Glenda wedi cyflogi merch o'r enw Cadi o'r pentref cyfagos. Mae ei sylw ar y digwyddiad sydd i ddod yn ei hatal rhag sylwi neu gwestiynu gwedd anarferol Cadi: Mae'n cyrraedd ar droed i'w stad anghysbell, mae ei gwallt yn wlyb, ac anaml y mae'n siarad.

Mae Cadi'n arsylwi'r teulu wrth iddi helpu Glenda i baratoi. Mae un mab, Guto, yn cael ei fonitro’n agos gan ei rieni ar ôl gorddos o gyffuriau yn ddiweddar. Mae'r llall, Gweirydd, wedi gadael ei swydd yn ysbyty'r ardal i baratoi ar gyfer triathlon. Mae ei ddiet obsesiynol a'i drefn ymarfer corff yn cynnwys bwyta cig amrwd.

Mae'n ymddangos bod elfennau o ffordd o fyw'r teulu yn drysu ac yn peri gofid mawr i Cadi. Mae hi'n mynd i banig pan mae'n clywed sŵn saethu pan mae Gwyn yn hela ar y tîr, ac yn mynd yn fwy gofidus pan ddaw â phâr o gwningod marw i mewn i baratoi ar gyfer swper. Mae'n mynd yn sâl pan fydd hi'n gweld y cwningod wedi bwtsiera wedi'u coginio ar y cwrs cyntaf yn ddiweddarach.

Mae canlyniadau corfforol hefyd i drallod emosiynol Cadi: Mae staen mwdlyd yn ymddangos ar liain bwrdd glân pan fydd yn clywed y saethu, ac mae potel o win yn ffrwydro yn llaw Euros pan mae'n cyrraedd gan ei chyhuddo o ddiogi yn ei swydd. Pan fydd hi ar ei phen ei hun, mae hi'n blasu'r gwin oddi ar y llawr, yna'n codi darn o wydr wedi torri a'i osod fewn i'w gwain. Nid yw'n ymddangos bod y weithred hon yn brifo.

Pan mae Guto’n gofyn i Cadi a oes ganddi unrhyw gyffuriau i’w helpu i fynd drwy’r parti heb ymladd â’i deulu, mae’n mynd ag ef i’r goedwig ac yn ei helpu i gasglu madarch seicoweithredol sy’n tyfu ger coeden fawr. Mae'n bwyta rhai ohonyn nhw cyn dod i ginio.

Mae Mair yn cyrraedd, gan nodi dechrau'r parti. Mae'n esbonio bod ei gŵr, Iori, i fod i ddod gyda hi ond iddo gael ei ohirio gan argyfwng: Gyrrodd person anhysbys i mewn i lyn cyfagos, ac mae'n helpu i adfer y corff.

Mae awyrgylch y parti yn lletchwith. Mae Mair, sydd o deulu cryn dipyn yn llai cefnog na theulu Glenda, yn gwrtais ond yn ddigalon oherwydd y ffordd y mae Glenda wedi newid ers eu plentyndod gyda'i gilydd. Mae Gweirydd yn bwrw amheuaeth ar hanes ei dad am fraw iechyd diweddar, gan godi cywilydd arno o flaen eu gwesteion.

Mae Guto, sydd wedi dod i swper yn benfeddw ar ôl bwyta madarch Cadi, yn mynegi ffieidd-dra at ddiet cig amrwd Gweirydd ac mae ei rieni yn gorchymyn iddo adael y bwrdd. Mae'n mynd yn ôl i'w ystafell ac yn cymysgu'r madarch sy'n weddill i mewn i sylwedd dyfrllyd y mae'n ei chwistrellu rhwng bysedd ei draed.

Am nad oes ei hangen bellach, mae Cadi yn cerdded yn ôl i'r goedwig ac yn gorwedd yn y glaswellt, gan wenu wrth i winwydd a blodau ddod yn fyw ac amgylchynu ei chorff. Mae’n amlwg bellach fod ei chysylltiad â byd natur yn un hudolus a’i bod wedi targedu teulu llwgr, materolaidd Glenda yn benodol ar gyfer cosb.

Y tu mewn, datgelir gwir bwrpas y parti. Mae Gwyn, Glenda ac Euros i gyd yn gobeithio darbwyllo Mair i ganiatáu drilio a mwyngloddio ar ei thir. Y man mwyaf addawol yw "the Rise," man gorffwys honedig duwies mewn llên gwerin leol. Rhybuddir plant i'w osgoi; mae hyd yn oed oedolion, gan gynnwys Mair, yn gwrthod tarfu arni rhag ofn ei deffro.

Mae Mair wedi’i brawychu gan yr awgrym o gloddio’r Rise ac yn eu gwrthod. Mae Glenda yn ei chyhuddo o gredu mewn ofergoeliaeth.

Yn y cyfamser, mae coes cyfan Guto wedi mynd yn necrotig ac yn llawn cynrhon ar ôl ei chwistrelliad o fadarch Cadi. Mae hi’n arwain Gweirydd i’r Rise, lle mae Guto’n gorwedd yn ddiymadferth ar y ddaear, ac yn ei bwyso i ladd ei frawd â bwyell.

Yn ei eiliadau olaf, mae Guto’n rhannu’r gwir reswm nad yw Gweirydd bellach yn gweithio yn yr ysbyty: Treisiodd nifer o gleifion benywaidd mewn coma.

Mae Cadi’n cael rhyw gyda Gweirydd yn syth ar ôl marwolaeth Guto, ac mae’n cael ei ladd gan y darn miniog o wydr sy’n dal i guddio yn ei gwain.

Yn ôl yn y tŷ, mae Mair yn derbyn galwad gan ei gŵr ac yn dysgu mai car Cadi oedd y car a ddarganfuwyd yn y llyn. Mae hi a Glenda yn sylweddoli nad y wraig sydd wedi bod yn nhŷ Glenda drwy'r dydd yw'r Cadi go iawn - duwies y Rise yn meddu ar gorff Cadi wedi boddi. Mae Mair yn ffoi, gan adael Glenda i'w thynged.

Mae'r dduwies yn dychwelyd i'r tŷ ac yn lladd Gwyn trwy osod sgiwer yn ei glust.

Yn fuan wedyn, mewn llesmair ymddangosol, mae Glenda yn bwtsiera corff Guto ac yn ei weini i Euros sydd dan yr un swyn, sy'n bwyta bwyd dros ben o'r wledd fel ci. Cyn iddo allu gorffen, mae Glenda yn rhoi'r gasgen o wn haels yn ei geg ac yn gofyn iddo: "Ar ôl i ti gymryd popeth, beth fydd ar ôl?"

Nid yw'n ateb. Mae Glenda yn tynnu'r clicied ac yna'n torri ei gwddf ei hun.

Mae'r dduwies yn llosgi'r gyrff i gyd ac yn dychwelyd adref i'r Rise.

Rhyddhau

golygu

Ar 30 Hydref 2019, ymunodd Great Point Media â American Film Market i werthu'r hawliau byd-eang ar gyfer Gwledd. Cafodd y dosbarthiad yn y DU ar gyfer rhyddhau theatrig ei gaffael gan Picturehouse Entertainment ar 1 Hydref 2020.[2] Ar 29 Ebrill 2021, cyhoeddwyd gan IFC Midnight, adran o IFC Films, ei fod wedi caffael yr hawliau i ryddhau Gwledd yng Ngogledd America.[3]

Derbyniad

golygu

Ar wefan adolygiadau Rotten Tomatoes, mae gan y ffilm sgôr cymeradwyaeth o 81% yn seiliedig ar 69 adolygiad, gyda sgôr gyfartalog o 6.9/10.[4] Ar Metacritic, mae gan y ffilm sgôr gyfartalog wedi'i phwysoli o 68 allan o 100, yn seiliedig ar 11 o feirniaid, sy'n nodi "adolygiadau ffafriol ar y cyfan".

Mae David Rooney o The Hollywood Reporter wedi canmol delweddau'r ffilm, gan eu galw'n "elegantly creepy". Canmolodd hefyd yr actio, a alwodd yn "solid", yn ogystal â hynny, ychwanegodd y dylai "splashes of gore and the novelty of Welsh-language horror should hold the attention of genre lovers".[5]

Roedd Jessica Kiang o Variety wedi mwynhau "the chilly control of Jones' filmmaking", a oedd, yn ôl hi, yn "enhanced by the pristine, deadened soundscape". Darganfu hefyd yr "atmospheric score, keeps our attention squirming on the hook.".

Rhybuddiodd Abby Olcese o RogerEbert.com "Not everyone may have the patience for The Feast, but those who do will be rewarded with intelligence and grand guignol in equal measure".[6]

Yn ôl Trace Thurman o Bloody Disgusting, "[the film] spends a bit too much time dawdling before the big climax (and it is a big climax), but it's well worth your time" [7]

Roedd Matthew Monagle o'r un farn, ysgrifennodd: "For as enjoyable as it is to watch the walls close in around Glenda and her family, it is the payoff itself that falls flat for The Feast".[8]

Rue Morgue's Deirdre Crimmins suggested that "Whatever you do, decline all invitations to dinner parties. The Feast might not be original in arguing that last one, but it is confident and brutal enough to earn its own place at that table". Chad Collins of Dread Central wrote "While rough in parts, The Feast is a delightful, sumptuous dish from start to finish".[9]

Cyfeiriadau

golygu
  1. "The Feast". Fantasia International Film Festival. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2021-12-19. Cyrchwyd 7 Awst 2021.
  2. Miska, Brad (1 Hydref 2020). "Picturehouse Entertainment Acquires 'The Feast' for UK Theatrical". Bloody Disgusting. Cyrchwyd 7 Awst 2021.
  3. Grobar, Matt (29 Ebrill 2021). "IFC Midnight Picks Up North American Rights To Welsh-Language Supernatural Revenge Horror Pic, 'The Feast'". Deadline Hollywood. Cyrchwyd 7 Awst 2021.
  4. "The Feast (2021)". Rotten Tomatoes. Fandango Media. Cyrchwyd 8 Rhagfyr 2021.
  5. Rooney, David (17 Mawrth 2021). "'The Feast': Film Review - SXSW 2021". The Hollywood Reporter. Cyrchwyd 7 Awst 2021.
  6. Olcese, Abby (18 Mawrth 2021). "SXSW 2021: The Feast, Paul Dood's Deadly Lunch Break, Witch Hunt". RogerEbert.com. Cyrchwyd 7 Awst 2021.
  7. Thurman, Trace (18 Mawrth 2021). "Movies [SXSW Review] 'The Feast' is Bloody Good Eco-Horror". Cyrchwyd 7 Awst 2021.
  8. Monagle, Matthew (19 Mawrth 2021). "SXSW Film Review: The Feast". Cyrchwyd 7 Awst 2021.
  9. Collins, Chad (19 Mawrth 2021). "SXSW 2021: THE FEAST Review – A Gory, Sumptuous Welsh Feast". Dread Central. Cyrchwyd 7 Awst 2021.

Dolenni allanol

golygu