Hen enwau Cymraeg am yr elfennau

Dyma'r rhestr o'r hen enwau am yr elfennau.
**Daw'r enwau hyn o Eiradur Caerfallwch.

Rhif Elfen Enw cyfredol Hen enw (o'r Chambers) Enwau eraill
1 H Hydrogen Ulai Awyr hylosg, gwyen**
2 He Heliwm
3 Li Lithiwm Halddelid Disgrifiad =Sawd delidaidd**
4 Be Beriliwm Perddelid.**
5 B Boron Boron
6 C Carbon Ulyf Ulw neu Ulf neu Ulwyn
7 N Nitrogen Blorai Blawr, Asote?
8 O Ocsigen Ufelai bywydwy neu bywyr
9 F Fflworin Lliforin Lliorain
10 Ne Neon
11 Na Sodiwm Delhalod Halodsawd,Adwyn llysnur**
12 Mg Magnesiwm Magnesim Magnsawd neu Gwrthsur** neu Gogarthbaill**
13 Al Alwminiwm Allog Allosgsawd
14 Si Silicon Callestrai Celltawn
15 P Ffosfforws Llosnur Llosnor neu Ffodiant**Gwalddwyn** Seren dy
16 S Sylffwr Llosfaen Mygfaen
17 Cl Clorin Llasnwy Trengnwy** neu Mognwys** neu glaswt
18 Ar Argon [Persurai??]
19 K Potasiwm Delwygnur Trwythludw neu Gwygnur,
20 Ca Calsiwm Calchid Calchddelid**
21 Sc Scandiwm
22 Ti Titaniwm Titanim Tudfwn**Tudeinfwn**
23 V Fanadiwm Gwanad Gwaned**
24 Cr Cromiwm Gneddelid Lliwddel**Lliwddelid**
25 Mn Manganîs Mang-ganis Manganys neu Claerwydrai
26 Fe Haearn Haiarn
27 Co Cobalt Cobalt Glasddefn**Defn glasliw**?
28 Ni Nicel Niccel Nicl**
29 Cu Copr Efydd Efyddyn neu Copr
30 Zn Sinc Singc Afrytal Diryttel** Dirydel**
33 As Arsenig Arsenig Argryfsur**[digrifiad =Yswenwyn**]
34 Se Seleniwm Cristlyfaen Loerfaen**Lloerufeliar**
35 Br Bromin Bromin Drewhalaw** drewhalwy**
38 Sr Strontiwm Ystrontim [Gwyn pridd**?]
39 Y Ytriwm Yttrim Yttria**
40 Zr Sirconiwm Sircon Sircon**
42 Mo Molybdenwm Molybden Gwyblym
45 Rh Rhodiwm Rhosddelid
46 Pa Paladiwm Palad
47 Ag Arian Arian
48 Cd Cadmiwm Cadmin mysfwn brithfwn**
50 Sn Tun Alcan** Alcam [Cwm Nedd a Thawe]Ystaen**
51 Sb Antimoni Delydr Cyfferfwn**
52 Te Telwriwm Telurim
53 I Ïodin Llyrgris Gwahalawd**
56 Ba Bariwm Barim
58 Ce Ceriwm Cerim Serim
73 Ta Tantalwm Tantal
74 W Twngsten Wulffram Trymfaen** Trymadwyn**
76 Os Osmiwm Drewddelid
77 Ir Iridiwm Irid Enfys-ddelid
78 Pt Platinwm Platin
79 Au Aur Aur
80 Hg Mercwri Arian byw Gwy-fwn Gwyfwn**
82 Pb Plwm Plwm
83 Bi Bismwth Bismuth Canfaen**[ystaenwydr?**]
90 Th Thoriwm Thorim
92 U Wraniwm Urania Uranim**[dysgrifiad fath o ddelid mysglwyd