Merthyr (gwahaniaethu)

Gall merthyr gyfeirio at:

  • Merthyr, un sy'n marw dros ei (h)egwyddorion, neu rhywbeth y mae'n credu ynddo.
Enwau lleoedd yn ne Cymru
Gweler hefyd