Mewn ieithyddiaeth mae Newid cod (a elwir hefyd yn 'gymysgu cod' a 'chymysgu iaith') yn digwydd pan mae person dwyieithog yn defnyddio dwy (neu ragor) o ieithoedd gyda'i gilydd yn yr un sgwrs.

Mae 'cod' yn derm ieithyddol ar gyfer iaith.

Mae 'newid cod rhyngfrawddegol' yn cyfeirio at berson dwyieithog sy’n defnyddio un iaith ar gyfer un frawddeg, ac iaith arall ar gyfer y frawddeg nesaf.

Mae 'newid cod mewnfrawddegol' yn cyfeirio at berson dwyieithog sy’n defnyddio'r ddwy iaith o fewn yr un frawddeg.

Mae newid cod yn beth normal ac nid yw'n arwydd o ddryswch.

Mae newid cod yn bodoli'n helaeth o amgylch y byd. Er enghraifft, mae pobl yn wreiddiol o Dde America sydd bellach yn byw yn yr Unol Daleithiau yn defnyddio Sbaeneg a Saesneg gyda'i gilydd. Mae pobl India hefyd yn defnyddio ieithoedd fel Hindi a Punjabi gyda Saesneg.

Yn yr un modd mae newid cod yn gyffredin iawn ymhlith siaradwyr Cymraeg.

Esiamplau o newid cod ywGolygu

Cofia cau'r curtains pan ti'n mynd i'r bathroom
neu
Duw, no way! Mae'r holiday insurance yn three hundred pounds!

Gweler hefydGolygu

Diglosia - newid o'r naill iaith i'r llall yn ôl y sefyllfa.

Cywair Iaith - amrywiaethau yr un iaith yn ôl y cyd-destunau.

FfynonellauGolygu

https://www.afasiccymru.org.uk/download/glossary_welsh/Dwyieithrwydd.pdf[dolen marw]

LangFocus, "Code-Switching: Jumping Between 2 Different Languages" - ffilm fer ar Youtube https://www.youtube.com/watch?v=7Na4UvRIhu4