Organau dynol

(Ailgyfeiriad o Organ (anatomeg))

Mewn bioleg, mae'r organau (o'r Lladin oganum, sef 'offeryn', 'cyfarpar', 'twlsyn') wedi'u gwneud allan o grŵp o feinwe sy'n arbenigo mewn un gwaith. Fel arfer, ceir prif feinwe, sy'n gwbwl unigyw i'r organ hwnnw, a meinwe atodol yw meinwe'r nerfau, meinwe'r cyhyr ayb.

Y prif organau dynol

Yr organau mewnol

golygu

Dyma enwau'r prif organau:

yr arennau - y bledren - y boten - y ceilliau - y coluddion - cwlwm y coledd ('apendics') - y chwarren bitwidol - y chwarrennau adrenal - y galon - y goden fustl - y gwythiennau - yr iau - yr iwterws - y llygaid - yr oesoffagws - yr ofaris - y pancreas - y prostrad - y stumog - y theiroid - y thymws - yr ymennydd - yr ysgyfaint .

Gweler hefyd

golygu