Gallai Penrhos neu Pen-rhos gyfeirio at un o sawl lle yng Nghymru:

Gweler hefyd