Peppa Pinc

Cyfres deledu wedi ei hanimeiddio yw Peppa Pinc; mae'r fersiwn Gymraeg yn addasiad o'r gwreiddiol Peppa Pig, sydd yn Saesneg ac a grëwyd ac a gynhyrchwyd gan Astley Baker Davies ac E1 Entertainment. Hyd yn hyn mae dwy gyfres wedi cael eu darlledu a dechreuodd y drydedd gyfres Saesneg yn 2009.

Peppa Pinc
(Peppa Pig)
Fformat Cyfres animeiddiedig
Cyfarwyddwyd gan Neville Astley
Mark Baker
Lleisiau Harley Bird (2007, 2009-yn bresennol)
Cecily Bloom (2005-2008)
Lily Snowden-Fine (2003-2005)
John Sparkes
Morwenna Banks
Richard Ridings
Oliver May
Alice May
David Graham
Frances White
David Rintoul
Hazel Rudd(2003-2005)
Bethan Lindsay(2005-2008)
Meg Hall
George Woolford
Harrison Oldroyd
Sian Taylor
Julia Moss
Eloise May
Zoe Baker
Emma Weston
Sarah Ann Kennedy
Andy Hamilton
Cyfansoddwr y thema Julian Nott
Gwlad/gwladwriaeth Lloegr
Iaith/ieithoedd Saesneg
Nifer cyfresi 6
Nifer penodau 420
Cynhyrchiad
Cynhyrchydd Phil Davies
Amser rhedeg 5 munud (tymhorau 1-6)
24 munud (4 segment 6 munud) (tymhorau 7-18)
28 munud (4 segment 7 munud) (tymhorau 7-18)
21 munud (3 segment 7 munud) (tymhorau 19-30)
24 munud (3 segment 8 munud) (tymhorau 19-30)
30 munud (3 segment 10 munud) (tymhorau 19-30)
10 munud (arbennig)
Cwmnïau
cynhyrchu
Astley Baker Davies Ltd
Darllediad
Sianel wreiddiol Five
Fformat llun 16:9
Darllediad gwreiddiol 2003
Fifi a Peppa Pinc yn Zagreb, Croatia.

CefndirGolygu

Rhaglen deledu i blant ydy Peppa Pinc, sy'n cynnwys cyfres o benodau 5-30 munud o hyd. Mae'n dilyn bywyd Peppa, hwch fach benywaidd anthropomorffaidd, ei theulu a'i ffrindiau. Mae pob un o'i ffrindiau yn famal gwahanol, pob un gyda'i enw'n cyflythrennu gyda'r math o anifail ydynt. Mae ffrindiau Peppa i gyd yr un oed a hi, ac mae Richard, ffrind George, sef brawd iau Peppa, yr un oed ag ef. Mae'r penodau'n tueddu i ddilyn digwyddiadau pob dydd megis mynychu cylch chwarae, nofio, ymweld a'u neiniau a'u teidiau, mynd i'r maes chwarae, reidio beiciau ac yn y blaen.

Mae'r cymeriadau i gyd yn gwisgo dillad, yn byw mewn tai, a gyrru ceir, ond maent yn dal yn berchen ar nodweddion yr anifeiliaid maent wedi eu seilio arnynt. Er enghraifft mae Peppa a'i theulu'n ffroeni fel moch yn ystod sgyrsiau ac yn hoff o neidio i byllau mwdlyd. Mae'r anifeiliad eraill hefyd yn gwneud synau wrth siarad, ac mae'r teulu Cwningod yn hoff o foron. Dim ond y cwningod sydd ddim yn byw mewn tŷ, maent yn byw mewn twll mewn bryn, ond mae gan y twll ffenestri a dodrefn.

Darlledwyd y gyfres wreiddiol gyntaf o 52 pennod pum munud ar sianel Five yn 2003, a darlledwyd yn yr Unol Daleithiau am y tro cyntaf fel rhan o raglenni plant meithrin Tickle-U Cartoon Network ar 22 Awst 2005, gyda'r lleisiau wedi eu hail-ddybio gydag acenion Americanaidd.

Yn ystod y tymor cyntaf, mae'r adroddwr / taid yn gymeriad nas gwelwyd o'r blaen. Ers y seithfed tymor, cychwynnodd llawer o'r straeon yn y fersiwn animeiddiedig gyda thaid (sydd hefyd yn adroddwr y sioe) yn cyflwyno'r stori i'w wyrion, ac yna'n darllen y stori o lyfr.

GwobrauGolygu

Enillodd y gyfres Mummy Pig at Work wobr "The Cristal for best TV production" yng Ngŵyl Annecy International Animated Film Festival ym Mehefin 2005.

Enillodd Mummy Pig at Work hefyd wobr Animeiddio Plant Meithrin yn y 10fed BAFTA Plant ar 27 Tachwedd 2005.[1]

YmrysonGolygu

Ni wisgodd Peppa wregys yn y car yn y ddwy gyfres gyntaf, ond wedi derbyn sawl cwyn, penderfynodd y cwmni animeiddio Astley Baker Davies y byddai pob animeiddiad o hynny ymlaen yn cynnwys gwregys ac y buasent yn ail-animeiddio'r golygfeydd perthnasol yn y ddwy gyfres gyntaf i gynnwys gwregys.[2]

CymeriadauGolygu

Rhestrir y cymeriadau yn ôl teulu.

Rhestrir cyfoedion Peppa yn y cylch chwarae ar y rhestr gyda'u teuluoedd. Mae rhieni pob teulu hefyd yn mynychu'r cylch meithrin gyda'i gilydd.

Y MochGolygu

 • Peppa Pinc
 • George

CynnyrchGolygu

Yn ogystal a DVDau, mae amryw o gynnyrch Peppa Pinc trwyddedig ar gael, gan gynnwys gemau fideo a thegannau eraill megis setiau chwarae, cardiau chwarae, cerbydau a thegannau meddal. Mae hefyd cyfres o lyfrau yn seiliedig ar y cymeriad. Mae hefyd deunydd tŷ ar gael ar gyfer y stafell ymolchi, dillad gwely, bwyd, diod, dillad a gemwaith.

DVDGolygu

Hyd yn hyn mae 11 DVD Region 2 o'r Saesneg gwreiddiol wedi cael eu rhyddhau yn Ewrop.

Teitl Cyfres - pennodau Dyddiad rhyddhau
"Peppa Pig: Muddy Puddles"
1 - 12
7 Chwefror 2005
"Peppa Pig: Flying A Kite"
13 - 22
4 Gorffennaf 2005
"Peppa Pig: New Shoes"
23 - 32
4 Tachwedd 2005
"Peppa Pig: Piggy In The Middle"
33 - 42
20 Mawrth 2006
"Peppa Pig: My Birthday Party"
43 - 52
26 Hydref 2006
"Peppa Pig: Bubbles"
53 - 64
28 Mai 2007
"Peppa Pig: Peppa's Christmas"
65 - 75
Tachwedd 2007
"Peppa Pig: Balloon Ride"
76 - 85
Mawrth 2008
"Peppa Pig: Cold Winter's Day"
86 - 95
Tachwedd 2008
"Peppa Pig: Stars"
96 - 105
Mawrth 2009
"Peppa Pig: Princess Peppa"
106 - 119
26 Hydref 2009

DVD FfrangegGolygu

Rhyddhawyd DVD region 1, gan gynnwys fersiwn Ffrangeg ar 25 Medi 2006.

Mae'r DVD Ffrangeg Cyfrol 4 yn cynnwys y penodau:

 • Grenouilles, vers et papillons (Frogs And Worms And Butterflies)
 • La cabane dans l’arbre (The Tree House)
 • Monsieur l’épouvantail (Mister Scarecrow)
 • La mare aux petits bateaux (The Boat Pond)
 • Jour de brume (Foggy Day)
 • Les petites bêtes (Tiny Creatures)
 • Une promenade à vélo (The cycle ride)
 • Le pique nique (Picnic)
 • Les bulles (Bubbles)
 • Vive le camping (School Camp)

DVD CymraegGolygu

Rhyddhawyd y DVD Cymraeg cyntaf, Peppa Pinc: Pyllau Mwdlyd, ym mis Hydref 2009, gan Gwmni Recordiau Sain. Dyma restr y penodau ar y DVD:[3]

 • Pyllau Mwdlyd
 • Mr Deinosor ar Goll
 • Ffrind Gorau
 • Poli Parot
 • Chwarae Cuddio
 • Ysgol Feithrin
 • Gwaith Mami Mochyn
 • Chwarae Pêl
 • Sbectol ar Goll
 • Garddio

CyfeiriadauGolygu

 1.  Bafta. peppapig.com (Tachwedd 2005).
 2.  Peppa Pig in seatbelt safety row. BBC (2009-01-15).
 3.  Peppa Pinc: Pyllau Mwdlyd (DVD). Cwmni Recordiau Sain. Adalwyd ar 15 Ionawr 2009.

Dolenni allanolGolygu