Rebecca Evans (gwleidydd)

gwleidydd Cymreig

Gwleidydd Llafur Cymru yw Rebecca Evans (ganwyd 2 Awst 1976) sydd wedi bod yn Nghynulliad Cymru ers 2011, yn gyntaf dros Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru ac ers etholiad 2016, yn aelod dros Gŵyr.

Rebecca Evans
AC
Rebecca Evans - National Assembly for Wales.jpg
Aelod o Cynulliad
dros Gŵyr
Deiliad
Cychwyn y swydd
6 Mai 2016
Rhagflaenwyd gan Edwina Hart
Mwyafrif 1,829
Manylion personol
Plaid wleidyddol Llafur Cymru
Gwefan Proffil Gwefan Llafur Cymru

Bywyd cynnarGolygu

Astudiodd Evans BA Hanes ym Mhrifysgol Leeds gan ysgrifennu traethawd ar y Mudiad Hawliau Sifil Americanaidd. Fe aeth ymlaen i astudio yng Ngholeg Sidney Sussex ym Mhrifysgol Caergrawnt lle derbyniodd radd Meistr mewn Athroniaeth ar gyfer ei thraethawd ymchwil The Time for Waiting is Gone: Lyndon Johnson and the Voting Rights Act of 1965.

GyrfaGolygu

Gweithiodd Evans fel Swyddog Materion Cyhoeddus a Pholisi i elusen cenedlaethol yn cynrychioli pobl anabl a'i teuluoedd. Roedd hefyd yn drefnydd Llafur Cymru ar gyfer Canol a Gorllewin Cymru, a chyn Swyddog Ymchwilio a Chyfathrebu ar gyfer aelod o'r Cynulliad.

Aelod CynulliadGolygu

Yn y Cynulliad mae Evans wedi gwasanaethu ar Bwyllgor yr Amgylchedd a Datblygiad Cynaladwy, y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Polisi Amaethyddol Cyffredin, y Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Phwyllgor Craffu Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Mae hefyd wedi cadeirio y grŵp trawsbleidiol ar nyrsio a bydwreigiaeth, y grŵp trawsbleidiol ar iechyd meddwl ac yn gyd-gadeirydd y grŵp trawsbleidiol ar anabledd.

Yn 2014 penodwyd yn Ddirprwy Weinidog ar gyfer Ffermio a Bwyd yn Llywodraeth Cymru.

CyfeiriadauGolygu