Hello, and sorry for writing in English (I'm being very lazy today).

Many thanks for your recent contributions. Just to make you aware, there is unfortunately a history of people misusing the wiki from this address, and so it has previously been blocked a number of times. For this reason, I strongly recommend that you register for an account as soon as possible (see link in top-right corner). This will ensure that, in the event that the abuse recurs and causes us again to have to disable edits from this address by non-logged-in users, you will be unaffected by any restriction provided that you are logged in to your account. Thanks. Alan 18:57, 21 Hydref 2008 (UTC)

O.N. (OK, dyma dipyn bach o Gymraeg y waith hon!) Mae cofrestru yn gyflym, yn ddi-dâl, a does dim rhaid i chi roi manylion personol. Alan 19:04, 21 Hydref 2008 (UTC)
Peidiwch a ond cwyno am wallau iaith - gwnewch rhywbeth amdano. Mae pawb yn rhydd i gyfrannu, a gwell creu cyfrif os ydych am wneud hynnu. Thaf 15:54, 3 Rhagfyr 2008 (UTC)

RHYBUDD: Croeso i chi wneud cyfraniadau adeiladol i Wicipedia, ond mae golygiad(au) diweddar o'r cyfeiriad IP hwn yn ymddangos yn anadeiladol, ac fe'i ddadwnaethpwyd. Os ydych chi am ymarfer golygu, defnyddiwch y pwll tywod os gwelwch yn dda, ac os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi, gofynnwch yn y Caffi.

Weithiau, gall un cyfeiriaid IP gael ei ddefnyddio gan fwy nag un defnyddiwr, megis mewn ysgol neu lyfrgell. Nid chi sy'n gyfrifol am y "fandialiaeth" efallai. Ond os ydy defnyddwyr yr IP hwn yn dal i olygu yn anadeiladol, gall bod rhaid i ni yn anffodus flocio'r cyfeiriad rhag olygu yn y dyfodol, er mwyn amddiffyn cynnwys y gwyddoniadur — er byddai'n well gennym ni petai'r defnyddwyr hynny yn dod yn aelodau adeiladol o'n cymuned, wrth gwrs.

Y ffordd orau i osgoi cael eich effeithio gan enw drwg a gysylltir â'r cyfeiriad hwn, gan weithredoedd pobl eraill, yw creu cyfrif.


WARNING: You are welcome to make constructive contributions to Wicipedia, but recent edit(s) from this IP address seem to be unconstructive, and have been undone. If you want to practise editing, please use the sandpit, and if you need any help, ask in the café.

Sometimes, one IP address can be used by more than one user, such as in a school or library. So maybe you are not responsible for the "vandalism". But if users of this IP continue to edit unconstructively, we may unfortunately have to block the address from editing in future, in order to protect the content of the encyclopaedia — although we would prefer if those users became constructive members of our community, of course.

The best way to avoid being affected by a bad name connected with this address, because of the actions of other people, is to create an account.

Rhwystr o fisGolygu

-- Xxglennxx (sgw.cyf.) 17:09, 6 Ionawr 2012 (UTC)

Rhwystr o fisGolygu

--Ben Bore (sgwrs) 11:17, 15 Mehefin 2012 (UTC)

Dyma dudalen sgwrs ar gyfer defnyddiwr anhysbys sydd heb greu cyfrif eto, neu nad yw'n ei ddefnyddio. Felly mae'n rhaid inni ddefnyddio'r cyfeiriad IP i'w adnabod. Mae cyfeiriadau IP yn gallu cael eu rhannu rhwng nifer o ddefnyddwyr. Os ydych chi'n ddefnyddiwr anhysbys ac yn teimlo'ch bod wedi derbyn sylwadau amherthnasol, crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i osgoi cael eich drysu gyda defnyddwyr anhysbys eraill o hyn ymlaen.