Sgwrs Defnyddiwr:Ben Bore

Latest comment: 10 o flynyddoedd yn ôl by Jhendin in topic Census

Croeso golygu

Croeso. Mae addasu ac ychwanegu yn waith pwysig a gwerthfawr yma. Dyfrig 13:07, 18 Rhagfyr 2006 (UTC)Ateb[ateb]

Helo a chroeso.

If you want to make sure users can find Bargoed under both spellings of the name, what you need to do is "redirect" one of the articles to the other, by means of this code #AIL-CYFEIRIO [[Bargoed]] This saves creating duplicate articles. Deb 19:05, 21 Rhagfyr 2006 (UTC)Ateb[ateb]

Thank you Deb that's really useful, exactly what I wanted to do with Yr UD.


Diolch,

A redirection 'Bargod>Bargoed' already exists, but Bargod is the official Welsh spelling (even if it's rarely used). The reason I started a new Bargod page rather than edit the Bargoed one was because I didn't think the page URL could be changed, nor the page name. I was then going to edit the links from all pages that currently link to Bargoed. If I use the redirection Bargoed>Bargod what will happen to the current tudalen ail-gyfeirio ? Are they likely to cancel each other out, or will this break Wicipedia!! - Im having great difficulty formating this page

Right, i think I nkow what I'm doing.
I think you do! The redirect will direct everything else to the right place. You just need to be careful not to create circular redirects (self-explanatory, I think) or double-redirects, ie. a redirect that redirects to another redirect page. Deb
Diolch am dy neges. Does gen i ddim gwrthwynebiad o gwbl os wyt ti eisiau newid enw'r erthygl yn ôl. Dyma achosodd y dryswch imi yn yr hen olygiad: "Bargod (defnyddir yr enw Bargoed gan siaradwyr Cymraeg hefyd)." Gan fod Bargoed yn ffurf sydd fwy cyfarwydd imi roedd hynny'n swnio fel pe bai Bargod yn ffurf llwgr/Seisnigaidd ar Bargoed a dyna pam wnes i newid o. Ond ti'n nabod y lle felly ti sy'n gwybod! Hwyl, ****

Diolch am y cyswllt. —Adam (sgwrscyfraniadau) 12:48, 19 Chwefror 2007 (UTC)Ateb[ateb]

diolch golygu

diolch am eich cymorth ac eich amser yn cywiro'r iaith yn yr erthygl 'na. 67.110.177.2 14:53, 14 Awst 2007 (UTC)Ateb[ateb]

dim problem 67.110.177.2, stori ddifyr! --Ben Bore 14:56, 14 Awst 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch am eich cymorth gyda gosod cyfeiriadau-hyperddolen (Dŵr). Bum ati'n arbrofi - gyda chymorth Llywelyn2000 - trwy'r bore. Rhwng y ddau ohonoch, 'rwyn meddwl fy mod yn deall beth i'w gwneud bellach. (Gobeithio ei fod yn briodol ychwanegu at ffolder "diolch" sydd eisioes yn bodoli, yn hytrach na cychwyn un arall.) --Deri 14:53, 1 Ebrill 2009 (UTC) hellooAteb[ateb]

Anweledig golygu

Diolch am bwyntio allan fod gennym ni'r erthygl ar laissez-faire. Wedi ystyried, dwi am gadw yr erthygl Llaw anweledig am fod y cysyniad wedi datblygu yn un ehangach mewn athroniaeth (mae rhagor i'w ychwanegu rywbryd yn y dyfodol, gobeithio!). Anatiomaros 15:41, 3 Medi 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Firefox golygu

Tugay 10:38, 12 Medi 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Rhyngwladoli v's Rhyngwladoleiddio golygu

Bore da Ben. Wnes i ddim meddwl llawer am y peth cyn ei newid dweud y gwir, dim ond mod i wedi defnyddio 'rhyngwladoli' am internationalisation o'r blaen. Dyna sydd yn termcymru, sy'n eitha dibynadwy fel arfer (globaleiddio sydd yno ar gyfer globalisation). Nes i gymryd mai yr 'eiddio' yn lleoleiddio oedd wedi dylanwadu ar yr awdur ac wedi peri rhoi -eiddio ar ddiwedd rhyngwladol hefyd, ond os yw Canolfan Bedwyr yn ei ddefnyddio mae'n bosib mod i'n anghywir. Nes i gymryd y byddai'n dilyn y patrwm nationalisation = gwladoli (er nad yw'r ystyr yr un peth wrth gwrs). Ond mae fyny i chi yn llwyr. Ymddiheuriadau, falle fy mod i braidd yn rhy barod gyda fy meiro goch, mae croeso i chi ei newid yn ôl wrth gwrs. Jac y jwc 07:54, 5 Hydref 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Arian breiniol/cyfred golygu

Creu'r erthygl ar ôl diflasu ar weld y ddolen goch "Arian breiniol" ar bob gwybodlen gwlad wnes i. Mae "arian breiniol" yn derm sy'n bodoli gyda'r ystyr 'legal tender, currency, coinage', ond mae'n bosibl ei fod yn hen ffasiwn braidd erbyn heddiw. Croeso iti newid enw'r erthygl i "Arian cyfred", ond bydd rhaid sicrhau wedyn fod y gwybodlenni gwlad yn dangos y term amgen hefyd. Diolch am chwilio'r wybodaeth. Anatiomaros 16:47, 24 Hydref 2007 (UTC)Ateb[ateb]

You could change them all manually, or you could change côd_arian_cyfred back to côd_arian_breiniol, and the reader wouldn't know that it was being used (unless they looked at the page code), as it links to ISO 4217. Paul-L 13:05, 26 Hydref 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch golygu

Diolch am yr wybodaeth 'na, ac am y croeso hefyd. Dwi ddim yn arfer ysgrifennu ar Wicipedia (o leiaf, dim allan y fersiwn Manaweg) ac ambell waith dwi'n ymddangos yn eithaf anwybodus! ~M2K60

Translations golygu

It's specifically because there's not been a Welsh version, that I add a translation. I only add translations for published "works" (plays/books/films/etc.) that I know the context of the title. Not all Welsh speakers can speak English - there's our Patagonian friends. I also do this to help with my learning of Welsh, especially with the mutations. Paul-L 18:20, 11 Rhagfyr 2007 (UTC)Ateb[ateb]

DU/DG golygu

Dwi'n gweld dy fod wedi creu 'Categori:Ffotograffwyr o'r Deyrnas Gyfunol'. Er mwyn cysondeb dylem dileu'r categori hwnnw a rhoi '...o'r Deyrnas Unedig' yn ei le am fod pob categori arall yn defnyddio DU yn hytrach na DG. Hwyl, Anatiomaros 16:36, 14 Rhagfyr 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Roeddwn i wedi anghofio am hynny! Mi wna i ddileu'r categori felly. Jest mater o gysondeb di o, dyna'r cwbl. Anatiomaros 16:47, 14 Rhagfyr 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Undebaeth golygu

Dydw i ddim yn siwr am hyn - mae yna enghreifftiau o ddefnyddio "Undebaeth" yn yr ystyr wleidyddol, e.e. hwn gan Emrys ap Iwan. Alla i ddim cael hyd i unrhyw gofnod o "Unoliaethyddiaeth" neu gyffelyb ar Google, er mae'n siwr ei fod y term cywir mewn theori. Rhion 17:35, 20 Rhagfyr 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Yeah- fi'n deall beth wyt ti'n meddwl, ond dyna beth mae'r athrawon eisiau ni ddysgu!!!

Gan fod cerddi Cymraeg mor "boring" i eistedd i lawr ac i ddysgu, penderfynais adolygu trwy ysgrifennu erthyglau i Wicipedia ac i adolygu ar yr un pryd!! (mae'n gweithio!!!)

Mae'r gwybodaeth ar y dudalenau fe ysgrifennais y bore ma yn holl bwysig ar gyfer yr arholiad llen TGAU (sydd yn mis Mai!!) ac mae'r rhan fwyaf o bobl sydd yn edrych i fynu'r cerddi yma ar y we yn edrych am gwybodaeth a dadansoddiad fel hyn felly yn fy marn i - ma fe yn addas!!!!!

Ydych chi yn gweinyddiwr i wicipedia????


Anyway- Diolch am y sylwad!

Rhys Thomas, Caerfyrddin.

Just a question golygu

I'm sorry I don't speak Welsh but I'm Argentinian and the truth is that I don't even speak English very well. We're having a problem at Spanish Wikipedia with the etymology of the word "Dorset". The article says that it comes from two Welsh words: Dwrn, which means "fist", and gwarae, that means "play". We have no references for that information and naturally there're no many Welsh speakers at Spanish Wikipedia, that's why I ask you if "fist" and "play" are actually the real meanings of the words Dwrn and gwarae. As I don't have an account in Welsh Wikipedia, I'd be really pleased if you answered my question here below. Thank you very much. Please, write in English! :) --201.252.199.248 01:42, 12 Ebrill 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Translation request golygu

The translation request
Hi! Could I ask you to translate the article which you can find below into Welsh? Please help me to show our language to the world – the article is quite short and has been selected from English and Silesian article and shortened as possible to contain only the basic informations. If you would finish, please, make me know on my Silesian or Polish discussion. Thanks in advance.
PS. If you want me to translate any article into Polish or Silesian, contact me without hesistation.
So, here’s the text to translation:

The Silesian language (Silesian: ślůnsko godka, ślůnski, sometimes also pů našymu) is a language spoken by people in the Upper Silesia region in Poland, but also in Czech Republic and Germany. In 2002 about 56 000 declared Silesian as their native language, but the number of speakers is estimated on 1 250 000.

Silesian is closely related to Polish language, that’s why it is considered as a dialect of Polish by some linguistics.

Alphabet golygu

There’s not one Silesian alphabet. The Silesian speakers are used to write their language with the Polish characters. In 2006 was invented the new Silesian alphabet, based on all of the Silesian scripts (there’s 10 of them). It is widely used on the Internet, as well as in the Silesian Wikipedia.

Aa Bb Cc Ćć Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ńń Oo Pp Rr Řř Ss Śś Šš Tt Uu Ůů Ww Yy Zz Źź Žž

And some digraphs: Ch Dz Dź Dž.

External links golygu

Thank you once again, Timpul 09:50, 23 Gorffennaf 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Thanks for translating that :) Great job :D Of course, I will translate the article as soon as possible (will let you know). Best regards and greetings from Poland! Timpul 08:57, 24 Gorffennaf 2008 (UTC)Ateb[ateb]
And the article is ready: szl:Walijsko godka. Welsh seems to be extremely difficult ;) Timpul 15:18, 24 Gorffennaf 2008 (UTC)Ateb[ateb]
Complete with photograph of a road sign with two mistakes in the Welsh... Image:Bangor bilingual station crossing sign.jpg Alan 09:05, 2 Medi 2008 (UTC)Ateb[ateb]

HIV. golygu

haia Rhys, tydw i ddim yn siwr iawn o sut mae'r system yma'n gweithio, gobeithio tydw i ddim yn torri ar draws gwaith neb arall wrth 'sgwennu hwn i ti. mi dwi newydd drio postio erthygl ar HIV bora 'ma, ac o fewn dim o amser mi sylweddolais for tri chwarter ohonno wedi diflannu, wyddost ti os oes na reswm tros hyn? Efallai fod 'na rif bendodl o eiriau ayb fedar rhywun bostio? Pwrpas yr erthygl yw rhoi gwybodaeth i bobl ar HIV yn Gymraeg gan ddechrau gyda rhai ffeithiau penodol. Roeddwn yn bwriadu ychwanegu yn araf deg ar yr erthygl gan nad oes (yn ôl be dwi di weld) gymaint a hynny o wybodaeth ar HIV/AIDS iw gael yn Gymraeg.Mi fyddwn yn ddiolchgar os fedri di esbonio yn imi, diolch, mart.

Dw i wedi gadael sylw ar dy dudalen sgwrs. --Ben Bore 10:57, 24 Gorffennaf 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Isio "dyrchafiad"? golygu

Hi Ben, sut mae? Meddwl oeddwn i, tybed fuaset ti'n licio ddod yn weinyddwr? Rwyt ti'n cyfrannu'n gyson ac yn gwneud gwaith da yma ac dwi'n fwy na pharod i roi dy enw ymlaen yn y Caffi, os wyt ti'n fodlon ar hynny. Beth amdani? Anatiomaros 14:35, 25 Gorffennaf 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Rwyt ti bellach yn weinyddwr. Llongyfarchiadau!.Rhion 21:10, 27 Gorffennaf 2008 (UTC)Ateb[ateb]
A'r unig reswm pam wnes i ddim eich cefnogi chi fy hunan yw fy mod i wedi bod i ar fy ngwyliau... Alan012 19:08, 29 Gorffennaf 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Nodyn:Tîm Pêl-droed Cenedlaethol golygu

Thank you for your corrections, but you had previously said that it looked OK, so I stated applying it to the teams. Thanks also for ordinal numbers, they wil be a big help. Paul-L 20:34, 22 Awst 2008 (UTC)Ateb[ateb]

FIFA rankings are updated every month, and the ELO rankings are updated after each international match day. I'd like to keep the rankings, as the ELO rankings are more accurate, and are backdated to 1872, but the FIFA rankings are official. To solve this, we could put a last-updated after the ranking, or at the bottom of the infobox. Paul-L 19:05, 10 Medi 2008 (UTC)Ateb[ateb]

ynni / egni golygu

Dwi dedi ymateb yma - diolch. Alan 08:47, 2 Medi 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Wikisource golygu

Diolch! Could you also translate s:Nodyn:Delete ? And would you be interested in adding to our Welsh works collection on English Wikisource, where we accept "collaborative translations" ? :-) John Vandenberg 11:03, 24 Medi 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch golygu

Diolch am y cyngor! (amnewid @ gyda AT!)

Wicipedia DU golygu

Wikimedians in the United Kingdom are working to set up a chapter of the Wikimedia Foundation, which will aid and encourage people to collect, develop and effectively disseminate knowledge. A board of five members has been elected, and a company has now been set up. Membership applications are now invited, and will be processed as soon as we have a bank account. The organisation needs the support and involvement of people like you.

So far, most participants have been based on English-language projects, but we want to ensure that we work with and for Wikimedians in all languages. As Wicipedia yn Gymraeg is an important language native to the UK, we are making contact with you.

We need to know what a new UK chapter can do to assist your project, and how we can best work together to make that happen. We are also looking for people who can translate short pieces of text, such as the first paragraph of this message, to help publicise the activities of the chapter.

Please do comment, make suggestions, and feel free to ask us any questions, whether here, on MetaWiki, or on the wikimedia-uk mailing list. AndrewRT 23:04, 1 Rhagfyr 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Parc Croke golygu

Hi Ben. You may recall there was a discussion on the page Sgwrs:Parc Croke, on which it was agreed that the major omission of not mentioning the GAA, owners and main users of the stadium, needed to be rectified. Any chance you would have time to add a bit about this as you suggested you might, as I don't have enough Cymraeg to do so myself? Thanks. Anseo 17:11, 10 Rhagfyr 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch / Go raibh maith agat :) Anseo 21:12, 11 Rhagfyr 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Chwaraewyr pêl-droed golygu

Thank you for the corrections. Although prepositions don't translate exactly between languages, I always translated, in my mind, "am" as "for" and "dros" as "across". In the squad box, I'd misspelt 'Sgwad', with a 'q', but I've corrected that now. Paul-L 16:49, 13 Rhagfyr 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'r Wicipedia golygu

Sut mae, Ben? Ga'i dynnu dy sylw at y nodyn yn y Caffi am ymateb Bwrdd yr Iaith i gais am gymorth? Hoffwn fedru anfon ein hymateb i'r cynnig i fod ar eu desg erbyn bore dydd Llun. Hwyl, Anatiomaros 18:18, 13 Rhagfyr 2008 (UTC)Ateb[ateb]

212.219.232.15 golygu

S'mae Rhys -- wyt ti am flocio 212.219.232.15 unwaith eto neu beidio? Roedd y dudalen a wyt ti newydd ddileu yn cynnwys yr un math o fandaliaeth â thudalen arall a greodd yr IP hwnnw cyn i Rhion ei flocio y tro cyntaf. (Gwela'r cyfraniadau dilëedig.) Ond IP a rannir rhwng ysgolion Sir Gâr ydy hi, felly 'dwi'm yn sicr. Diolch. Alan 17:40, 21 Ionawr 2009 (UTC)Ateb[ateb]

dolen at gategori golygu

Am hyn: does dim rhaid defnyddio <nowiki>, sy'n anablu'r ddolen yn gyfan gwbl. Ceir ddefnyddio colon yn nechrau'r ddolen yn ei le ([[:Categori:...]]) - sy'n dod allan fel hyn: Categori:Timau pêl-droed Lloegr - mae'n gweitho gyda dolenni rhyngwici hefyd. Alan 13:04, 4 Chwefror 2009 (UTC)Ateb[ateb]

P.S. mae "|" yn gweithio yn y sefyllfa hon hefyd, fel hyn, hyn, ac hyn. (Gwela gôd y sylw 'ma.) Alan 13:21, 11 Chwefror 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Sori golygu

Sori os dw i wedi dy ddyfynnu allan o gyd-destun. Alan 09:44, 25 Chwefror 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch. :-) Alan 16:15, 25 Chwefror 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Bore da! I'm a Hungarian wiki-editor. I need your help. There is an article and I would like to have this in Cymraeg, too. (Once I started to learn that...) Could you translate this article from the English wiki? Diolch! hu:User:Eino81

Llun golygu

Welais i rhywle un llun gyda awduron o Wlad y Basg yn y steddfod. Tu a wnaeth e? Beth am ddefnyddio'r llun i rhoi yn y wiki llydaweg? Diolch. Bianchi-Bihan 06:40, 22 Awst 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Ie, fi dynnodd y llun (ac mae erthygl am y peth). Croeso i ti uwchlwytho fo at y wcic Llydaweg - mae pob un o fy lluniau Flickr ar gael o dan drwydded Creative Commons (Attribution-Share Alike 2.0 Generic), sy'n golygu bod hawl gyda unrhyw un ei ail ddefnyddio heb ofyn am fy nghaniatad, ond dw i yn gofyn am gydnabyddiaeth. --Ben Bore 12:28, 24 Awst 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Translation request golygu

Hi Ben Bore! Would you be so kind to help me translate this article into the wonderful Welsh language? Please. If you think that article is too long, here is a short version: "Lu Xun was a Chinese short story writer, editor, translator, critic, essayist and poet. He was most famous for the novella The True Story of Ah Q." Thanks a lot and best regards:)--Amaqqut 04:39, 4 Tachwedd 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Cyfraniad Defnyddiwr:More data added ar David Irving golygu

Onid oes angen blocio'r fath anfadwaith? Ysgol Rhiwabon 12:54, 9 Tachwedd 2009 (UTC)Ateb[ateb]

cewch fy mlocio os ydych am, mae ysgol rhiwabon yn iawn, mi ddes i tipyn bach yn carried away deud y gwir, sori. ffycwr ydy David Irving yn gyfan gwbwl ond dwi'n addo peidio a'i ddeud yn yr erthygl yn y dyfodol

Sgwrs:Nottingham golygu

Cym gip ar fy sylw ar sgwrs yr erthygl ar Nottingham os gweli di'n dda. Llywelyn2000 12:20, 14 Rhagfyr 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Neges bwysig i bob gweinyddwr golygu

Yn dilyn trafodaeth yn y Caffi (gweler yma), mae Luke wedi creu tudalen newydd ar gyfer materion gweinyddol, sef Negesfwrdd gweinyddiaeth. Y syniad yw defnyddio'r Caffi ar gyfer negeseuon cyffredinol a defnyddio'r bwrdd newydd fel lle i drafod a datrys - gobeithio - materion fel nodiadau, categorïau, fandaliaeth a phethau eraill sy'n rhan o waith gweinyddwyr. Bydd yn gymorth i gadw trafodaethau gyda'i gilydd ac yn rhyddhau lle yn y Caffi. Hoffwn ofyn i bawb sy'n weinyddwr ei roi ar eu rhestr gwylio a'i ddefnyddio. Gobeithio bydd yr arbrawf yn llwyddiant ac yn gwneud ein gwaith yma yn haws. Anatiomaros 21:50, 3 Ionawr 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Vandalism golygu

(Sorry for writing in English.) Please have an eye on 212.219.240.38, according to the block log they have a long history of misbehaviour on this project. Best regards, --Thogo 11:59, 10 Chwefror 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Wedi sortio hwn. Thaf 12:15, 10 Chwefror 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Gêmau fideo golygu

I've answered on my talk page, in case you've missed it. Paul-L 11:08, 11 Chwefror 2010 (UTC)Ateb[ateb]

gwall golygu

What happened here? You seem to copied Rhodri's signature. Luke 14:41, 24 Chwefror 2010 (UTC) Fixed by Rhion now. Luke 14:43, 24 Chwefror 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Tynnu statws gweinyddwr golygu

Ga i dynnu sylw at y drafodaeth yn Wicipedia:Y Caffi#Tynnu statws gweinyddwr, ynglyn â tynnu statws Gweinyddwr oddi ar rai unigolion sydd heb gyfrannu ers nifer o flynyddoedd (er mwyn taclusrwydd yn fwy na dim). Buasai barn un neu ddau arall ar y mater yn gymorth mawr. Rhion 13:48, 24 Chwefror 2010 (UTC)Ateb[ateb]

wedi cywiro golygu

Annwyl Syr,

Diolch yn fawr am bwyntio allan eich anghymeradwyaeth efo'm neges at y bonheddwr arall. Dwi wedi ei diweddaru erbyn hyn, a dwi'n gobeithio bydd y fersiwn diwygiedig yn cyrraedd eich disgwyliadau.

Dymuniadau gorau, Y ddraig felyn 11:33, 2 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Ydyn, maen nhw wedi cyrraedd fy nisgwyliadau eithriadol o uchel. Diolch o waelod fy nghalon am fynd i'r fath drafferth. Yn gywir, --Ben Bore 12:00, 2 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Sorry that I suggested they would build a nuclear power station in Cardiff. Y ddraig felen 22:45, 5 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Wedi ail-flocio golygu

Dw i wedi ail-flocio Nobody - mae'n ymddangos mai ein hen gyfaill y fandal Disney yw e. Ei nod yw i ddifa cymaint o erthyglau Disney a phosib. Er ei fod wedi ysgrifennu yn Gymraeg, dw i'n amau'n fawr cynnyrch peiriant cyfieithu yw hyn. Hefyd os edrychi di ar hanes y Pwll tywod mae'n ymddangos ei fod yn gysylltiedig a'r Defnyddiwr:Lala a gafodd ei flocio tua wythnos yn ol. Yn fy marn i, mae'n well peidio a gadael iddo olygu unrhyw dudalennau oherwydd gallai gymryd oesoedd i gywiro unrhyw ffeithiau / wybodaeth anghywir mae'n cynnwys. Pwyll 10:47, 27 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Rargol. Roedd pethau fel hyn a hyn wedi fy nhwyllo i.--Ben Bore 10:55, 27 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]
Mae Pwyll yn iawn. Ein hen "gyfaill" o Georgia ydy o, heb os nac oni bai. Mae'n fwy cyfrwys nac erioed ac mae'n amlwg ei fod wedi darganfod peiriant cyfieithu da, ond yn anffodus iddo fo mae'r ffaith ei fod yn galw'n groch ar i ni ddadgloi erthyglau Disney er mwyn iddo eu "cywirio" yn rhoi'r gêm i ffwrdd. Dyma un arall o'i "bypedau" niferus felly. Anatiomaros 16:34, 27 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Reply golygu

I checkusered him, and there were some other people who had vandalized here previously on his IP address and were blocked. I was somewhat unsure of how to handle the situation (I am a new steward, just elected about a month ago). Since it was very late at night in Wales, I did not think that there would be any local administrators on. This person took the local account name of a different user who did not enable a global account, so I was unable to simply lock his account. I'm not entirely sure if you were saying that I was correct or incorrect to block him, but if it is the latter, I apologize. J.delanoy 15:52, 27 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]

[Maddeua i mi am roi fy mhig i mewn, Ben!] The account is indeed a sock of BF and is now blocked. Thanks for helping keep an eye on things here late at night when we are most vulnerable. Regards, Anatiomaros 16:38, 27 Mawrth 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Chwarter call golygu

Mae'r erthygl am Chwarter call yn "dudalen amheus" ers 2008. Hen bryd i ni gael penderfyniad? Gadawaf hynny i ti gan dy fod yn gwybod mwy am y 'Sîn' gyfoes na fi, ond mae angen gwneud rhywbeth! (Dileuwyd yr erthygl ar yr Anglopedia nôl yn 2008). Anatiomaros 16:12, 11 Mai 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Rwyt ti newydd flocio Anatiomaros ! golygu

typo, dw i'n siwr! Llywelyn2000 09:46, 10 Mehefin 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Helo, could you help us, please! golygu

ói bore da! Sorry this is the only thing I'm able to write in Welsh for now. I'm Claudi Balaguer, member of a Catalan association "Amical de la Viquipèdia" which is trying to become a Chapter but has seen this rejected because it doesn't belong to a/one state! Since you're Welsh you understand too well what it is to be a speaker of a minorized language. If you think that our action may help all the minorized or stateless languages and preserve our cultures you can paste the following template on your user page Wikimedia CAT. Thanks/diolch for your help! I wish you a pleasant and sunny summertime. Take care, hwyl fawr! Capsot 09:03, 15 Mehefin 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Iddewiaeth golygu

Rwyt wedi golygu amser y ferf yn anghywir: gorchmynion Duw fel y'u hysgrifennwyd yn y Torah a'u hesbonir yn y Talmud. Mae 'fel a'u' hefyd yn wallus gen ti; mae 'fel eu hesbonir' yn gywir.

Awgrymaf: gorchmynion Duw fel y cawsant eu sgwennu yn y Torah a'u hesbonio yn y Talmud.Llywelyn2000 14:20, 18 Mehefin 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Daria, fi oedd ddim yn wedi ei ddarllen yn ddigon gofalus unwaith eto. Wedi ei newid.--Ben Bore 13:09, 21 Mehefin 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Crash.Disco! golygu

Hoffwn gael dy farn ar Crash.Disco!, a greuwyd heddiw gan gyfrannwr IP. Edrych fel tipyn o "sbam" i mi. Dwi wedi sticio'r nodyn Amlygrwydd arno. Hwyl, Anatiomaros 18:46, 23 Mehefin 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Blwch defnyddiwr golygu

Helo, s'mai? Dwi newydd greu blwch i'w ddefnyddio i ddweud bod rhywun yn weinyddwr. Defnyddia'r cod {{Defnyddiwr:Xxglennxx/Blychau/Gweinyddwr}} os hoffet ti :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:42, 26 Gorffennaf 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Crash.disco! golygu

Yw e'n amser i Crash.Disco! gal tudalen eto?

Messi 16:38, 24 Hydref 2010 (UTC)Ateb[ateb]

Sbwriel golygu

Hollol! :-) Anatiomaros 16:55, 18 Ionawr 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Ffeiliau golygu

Gweler eich tudalen sgwrs Defnyddiwr:Enw defnyddiwr/Ffeiliau am ragor o wybodaeth. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 18:34, 24 Mai 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Basque Wikipedia golygu

Egunon / Bore da, Rhys.
There´s no mistake in that article. Basque Wikipedia has 100.000 articles but the sentence that you mention is this: "the creation of 10,000 topics in the Basque language to be published in Wikipedia"... in this context: "Lurdes Auzmendi, Deputy Secretary for Linguistic Policy in the Basque Government, stressed the importance of Microsoft's support for the Basque language via some of its most recent tools, and highlighted "some of the key projects that will get underway this year" such as "the creation of 10,000 topics in the Basque language to be published in Wikipedia; the activation of an automatic translation system and the creation of a Public Bank of Traslation Recall."
Basque Goverment wants create 10,000 articles in Basque Wikipedia, hiring a private company to create or to write those articles and to develop or to extend other articles already created. They have put that proposal to public tender here.
Euskalduna - 11:14, 15 Mehefin 2011 (UTC)

Enwau Cymru golygu

Heia, Ben! S'mai? Wrth feddwl am y pwnc yma, meddyliais amdanat yn syth, oherwydd sai'n gallu meddwl am ffordd rownd o fe! Ta beth, pan dyn ni'n cyfeirio at enwau Cymraeg sydd ar leoedd a sydd gan wahanol enwau, megis gyda Gwesbyr, a oes modd inni gynnwys dolen uniongyrchol i Enwau Cymru yn hytrach na jyst y parth ei hunan? Bydd yn atgyfnerthu pwyntiau, dyna'r cwbl :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 21:37, 26 Awst 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Dyna boen. Wedi danfon neges trydar at Ganolfan Bedwyr. Falle na fydd ateb ganddyn nhw, ond falle darllenith rhwyun arall a dod ag ateb. --Ben Bore 08:27, 30 Awst 2011 (UTC)Ateb[ateb]
Gwych! Diolch iti. Os dônt ag ymateb, rhô wybod :D -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 22:15, 30 Awst 2011 (UTC)Ateb[ateb]
Wedi cael ymateb, ond dim byd addawol ofnadwy:
Mae'r nodwedd hon eisoes ar gael ar gyfer y geiriaduron sydd yn Maes-T (ein system datblygu geiriaduron), ond dydyn ni ddim eto wedi cael cyfle i roi data Enwau Cymru yn y system honno.
Mae'n fwriad gwneud hyn yn ystod y misoedd nesaf(fel rhan o waith cynnal a chadw'r project), ond bydd angen addasu dipyn ar strwythur Maes-T cyn gwneud, er mwyn delio ag enwau lleoedd, yn enwedig i storio cyfeirnodau grid ac ati.
--Ben Bore 07:51, 31 Awst 2011 (UTC)Ateb[ateb]

Dw i'n mynd. Lwc da. Dyn da wyt ti. Gwell na llawer.

Deletion request golygu

Hi Ben Bore. I saw you're the latest active admin here. Could you please delete Defnyddiwr:Mjbmr/vector.js? It's nominated for speedy deletion since 8 August, see also here. Thanks in advance. Kind regards, Trijnstel 20:27, 4 Tachwedd 2011 (UTC)Ateb[ateb]

  Cwblhawyd
-- Xxglennxx (sgw.cyf.) 20:41, 4 Tachwedd 2011 (UTC)Ateb[ateb]

MonmouthpediA golygu

Thank you Victuallers 16:13, 17 Ionawr 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Cystadleuaeth Cân Eurovision 2012 rhybudd golygu

Hi Ben Bore! Ni Roedd gwasanaeth cyfieithu Google cael ei ddefnyddio - wrth i chi awgrymu fy mod ei wneud. Rwyf yn olygydd yr iaith Saesneg wikpedia, ond hefyd yn gwybod y Cymry. Sylwais fod y fersiwn Gymraeg ar goll hyd at 60% o wybodaeth gywir o erthygl, tra bod y fersiwn Saesneg yn ymddangos i fod yn fwy cywir. Felly, gan fy mod yn gwybod y ddau langauges. Rwy'n teimlo ei fod yn gwrtais i helpu fy nghyd-olygyddion Cymru, gan ddod â'r erthygl yn gyfredol. Dwi'n drist bod y cymorth hwn wedi cael ei wrthod a thaflu yn ôl yn fy wyneb yn ffieidd-dod. Wesley Mouse 15:10, 18 Ionawr 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch Ben ar gyfer ateb yn ôl i mi. Rwyf yn deall yn llawn eich pryderon am y gwasanaethau cyfieithu yn cael ei ddefnyddio. Tebyg wedi digwydd ar y fersiwn Saesneg, lle rhywbeth oedd yn ramadegol anghywir, a chyda ymchwiliad dwfn, darganfuwyd bod cyfieithiad o erthygl Groeg wedi cael ei wneud. Rwy'n gwybod bod y Wicipedia Saesneg ar gau, er y gall fod ei weld pan fydd ei ddiffodd javascript. O edrych ar yr erthygl yn awr, yn dychwelyd eich hefyd wedi dileu'r golygiadau a wnaed gan ddefnyddwyr eraill ar wahân i mi fy hun. Mae hyn bellach wedi achosi i'r erthygl i fod yn hen, gan bron i 4 mis. A fyddai'n ddiogel yn lle'r wyf golygiadau greu, gweld gan fy mod yn ei wario ymhell dros 5 awr groeswirio yr erthygl Saesneg, ac â llaw cyfieithu i'r Gymraeg. Ac yna efallai y byddwch yn gywiro'r camgymeriadau gramadegol i chi ganfod yr. Os yw hyn yn iawn gyda chi. Wesley Mouse 15:47, 18 Ionawr 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Ben golygu

Wow - brilliant news - is there any help that we can give you with the Android OS? Can you tell me more about the phone .... do you see any political advantage in this? Any idea how we content the product manager for this phone? Please feel free to phone me on 01332 702993. I think this is a big deal Victuallers (sgwrs) 09:42, 17 Mawrth 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Tawlbwrdd golygu

Diolch! Wyddwn i ddim o'i bodolaeth! Mae'r erthygl saesneg yn dolennu i fewn i Gwyddbwyll! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:22, 15 Mai 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Beth ti'n mwydro, mi olygaist yr erthygl 11 diwrnod yn ol! ;-) Mae'n debyg bod golygydd o'r Wicipedia Saesneg yn cael trafferth gwybod beth i'w wneud efo dolenni rhyngwici ar yma gan bod strwythyr wahnol gyda ni yma i'r erthyglau Gwyddbwyll/Gwyddbwyll Celtaidd ayyb (ond dallt bod ti wedi gweld y sgwrs ta beth). Mater syml fyddia hollti'r erthygl Gywddbwyll yn ddau mae'n debyg, ond ddim yn licio mela efo pwnc dw i ddim yn ddallt.--Ben Bore (sgwrs) 10:02, 15 Mai 2012 (UTC)Ateb[ateb]
Ah, cymryd bod ti weid postio yma yn hytrach nag ar dudalen sgwrs Sanddef?--Ben Bore (sgwrs) 13:07, 15 Mai 2012 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch ;-} Dw i wedi ei chywiro, a'r iw o wici-en. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:35, 15 Mai 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Unol Daleithiau America golygu

Thanks for pointing that out to me. I forgot to make the changes. I use a translator, which also helps me develop an understanding of Cymraeg. I've done a lot of work for the Kernowek Wikipedia with respect to US cities and I thought it would be nice if there was some co-ordination between Kernowek, Cymraeg and Brezhoneg, since they're all Brythonic languages. Besides, I have a thing for Torchwood. Jhendin (sgwrs) 15:30, 8 Mehefin 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Eisteddfod golygu

Sori am fod cyhyd cyn ymateb i'r alwad am bobl i ddod i'r Eisteddfod. Gai holi a oes angen i ni ddod a bobi liniadur gennym, ynteu a fydd digon ohonynt ar gael yn y babell? Oes angen i ragor o bobl fod yno ddydd Mercher, neu a fyddai'n well gen ti fy mod i ar gael rhyw fore arall (falle mai dim ond diwrnod y byddaf yn gallu treulio yn yr Eisteddfod). Lloffiwr (sgwrs) 12:41, 16 Gorffennaf 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch am yr ateb. I thought I was supposed to go down there at the weekend, but evidently not! Deb (sgwrs) 20:47, 30 Gorffennaf 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Les Barker golygu

"Diolch!" to Ben Bore for his anonymous improvement of my partly machine-mediated starting text. I can assure you it would have been worse had I not looked to Google for guidance! (At least I manually corrected the aspirated letters in my wikilinks! --Haruo (sgwrs) 14:04, 24 Awst 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Darlithoedd Radio BBC Cymru golygu

Diolch am dy help gyda Darlithoedd Radio BBC Cymru a'r syniad gwreiddiol! --Oergell (sgwrs) 21:50, 27 Awst 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Hanes Coedpoeth golygu

Dw i'n cytuno'n llwyr; wnes i ddim feddwl am Gasgliad y Werin. Neu efallai mod i'n gallu perswadio'r Gymdeithas Hanes lleol i fod yn ddwyieithog; dw i'n sicr bod 'na Chymry Cymraeg yno. Gwnaf mynd ymlaen trwy'r ffeiliau ac yn cofnodi be' sy'n bwysig, ac yn rhoi nhw ar fy nhudalen newydd.

Cytuno am y cymdeithasau hefyd; dydy fy ngwefan ddim yn lle amlwg i chwilio am fanylion, ond dw i'n amau basen nhw'n ystiried cael eu gwefan ei hun. O leiaf bydd Wicipedia yn dangos bod y cymdeithasau yn bodoli ac yn arwain pobl at y raglen. Lesbardd (sgwrs) 21:38, 13 Medi 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Gwych. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:45, 14 Medi 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Yan, tan, tethera golygu

Cofia bod y system hon yn cael ei thrafod ar erthygl Cymbrieg. Llywelyn2000 (sgwrs) 17:44, 16 Tachwedd 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Garth Celyn golygu

Dw i newid gyfuno'r stwff newydd a ddaeth bore ma ar Garth Celyn; on cafwyd cyd-olygiad. Ti oedd y cyntaf, felly mi wnai gadw fy ngolygiad i rywle arall, am y tro. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:24, 22 Tachwedd 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Unol Daleithiau America golygu

Thanks again for pointing that out! I do appreciate it!Jhendin (sgwrs) 15:42, 22 Tachwedd 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Rhesymau dros wrthdroi gwaith golygu

Nei di roi dy resymau dros wrthdroi dau ychwanegiad a wnes i bore ma ar yr erthygl ar Ysgol Ben Barras. Diolch. - Llywelyn2000 (sgwrs) 23:41, 24 Tachwedd 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Beeston Regis golygu

Hello Ben Bore

You are correct in your assumption that I do not speak the language and apologise for any errors which may have occurred on the Beeston Regis Article. I have started Beeston Regis articles in quite a few different languages on wikipedia and have not encountered a problem with linking to English wikipedia. On the contrary it helps and encourages other users to open that page, and use the translator to build the article using the correct grammar, punctuation ect, which of course the translator cannot do. I will of course respect your wishes over this issue, but the Welsh language edition is the first place I have encounter objections to this procedure. Stavros1 (sgwrs) 13:10, 28 Tachwedd 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Hello Ben Bore
Thank you for the information. I do not use online translations because as you rightly point out, they are very unreliable. I try to take text from existing pages and use that as a template to learn a bit of welsh grammar and the language. I thought I’d get some help from my wife who was born in Porthmadog. but she has been exiled here in darkest Norfolk for the best part of 40 years. Her grasp of welsh grammar is nearly as bad as mine now. Thank you very much for your help and guidance. Stavros1 (sgwrs) 07:04, 29 Tachwedd 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Deffro'r Gwanwyn golygu

Helo Ben, blwyddyn newydd dda. Diolch am roi gwybod. Os oes modd ei gwneud yn dair erthygl, gorau oll mae'n debyg. A dweud y gwir aeth yr erthygl yn hirach gen i na'r bwriad gwreiddiol. Falle bydd modd ehangu ar y tair eto yn y dyfodol. Yr unig beth nawr i orffen dy job yw bod angen rhannu tabl y cast! Dim ond dwy golofn sydd angen yn erthygl Deffro'r Gwanwyn (y ddau gynhyrchiad Cymraeg), ond o leia bydd yn ffordd o ehangu erthygl Spring Awakening drwy ychwanegu tabl yno o gast cynhyrchiad gwreiddiol Llundain (a falle rhoi cynhyrchiad gwreiddiol Broadway hefyd fel colofn gyntaf? Gwybodaeth ar gael o fan hyn) Jac y jwc (sgwrs) 12:51, 4 Ionawr 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Wel dw i wedi gwneud tabl unwaith, ac roedd hwnnw'n gweddu i'r erthygl wreiddiol oedd yn cwmpasu cynyrchiadau Saesneg a Chymraeg. Ti sydd wedi hollti'r erthygl! Jac y jwc (sgwrs) 13:28, 4 Ionawr 2013 (UTC)Ateb[ateb]
O, diolch :) Mi wna i dabl tebyg yn yr erthygl Saesneg eto pan fydd gen i amynedd, piti bo nhw'n gymaint o drafferth! Jac y jwc (sgwrs) 13:32, 4 Ionawr 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Prosiect Y Wladfa golygu

Gracias a ti! Thank you! One could start with the Central Chubut Railway's stations or airports in Patagonia (for example). There are some items of biographies of settlers for the wiki in Spanish. --Gastón Cuello (sgwrs) 16:17, 24 Ionawr 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Adran Datblygu'r Wicipedia golygu

Haia. Falch o weld fod pethau'n symud yn eu blaenau yma. Dw i wedi creu dalen Sgwrs newydd y bore ma ar gyfer trafodasethau am unrhyw ddatblygiadau ayb. Mae hyn yn clirio gweddill y tudalennau a fydd yn olrhain ac yn dangos ein cynlluniau yn y trydydd person, fel a wneir ar wefan Wicifryngau DU. Mi wneith hyn, gobeithio, ei gwneud hi'n haws darllen y cwbwl: trefn - hwnna ydy o! chwedl Ifans y Tryc. Gobeithio fod hyn yn iawn gen ti.

Gwybodlen infobox UK place golygu

Mae yna linell ar gyfer y Saesneg yn y wybodlen hon; a grewyd gan Glenn Os cofiaf yn iawn. Dw i wedi'i ychwanegu yn Llwydlo. Gellir gwneud yr un peth gyda'r gweddill sydd ag enwau Cymraeg rywdro. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:57, 12 Chwefror 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Re: es:Wikiproyecto Patagonia golygu

Hello! Sorry for the delay, as I was traveling in Barcelona and now I am very busy (for the school). If I want I can add you to the list, don't worry!. Your idea seems excellent and will help us a lot (since our knowledge of Welsh is almost nil). Also, thanks for the Asociación Gales-Argentina. Adeu! (bye! in catalan) --Gastón Cuello (sgwrs) 14:04, 16 Mawrth 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Ready! The list disappears because we are many! (It is automatc) hahaha I loved the city, too. I have a Catalan flag and independentist t-shirt! lol --Gastón Cuello (sgwrs) 22:16, 19 Mawrth 2013 (UTC)Ateb[ateb]

Census golygu

You are correct about the US census that was done in 2010, but some of the US cities have shown a census figure for 2011, Kentucky cities in particular. I don't know where that comes from. I've just been trying to be as close to the statistics of the English version as much as possible. Jhendin (sgwrs) 09:34, 8 Ebrill 2013 (UTC)Ateb[ateb]

That's what a wiki is all about!Jhendin (sgwrs) 11:26, 8 Ebrill 2013 (UTC)Ateb[ateb]
Return to the user page of "Ben Bore".