CroesoGolygu

Shwmae, 86.23.97.247! Croeso mawr i Wicipedia - y gwyddoniadur rhydd, ac ar gael yn Gymraeg.
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf - fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia, gyda 111,886 erthygl. Dysgwch sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl trwy gymorth y dolenni isod.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial
Dysgu sut i olygu, cam wrth gam.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".
Ar ddiwedd y neges, gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges.
Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.

Welcome to the Welsh language version of Wikipedia. You can also ask questions in English at the café. If you do not speak, read, or write Welsh, please add {{User cy-0}} to your user page, or use Babel to suit your language needs.


Cofion cynnes, -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 00:14, 13 Mehefin 2010 (UTC)

Newidiadau i Llif olew a Michael MooreGolygu

Diolch am eich cyfraniadau i Llif olew a Michael Moore, ond cawsant eu dadwneud oherwydd fandaliaeth oeddynt. Peidiwch â chynnwys eich barnau eich hunan, os gwelwch yn dda, neu gynnwys cas/sarhaus, neu mae 'na siawns y cewch eich rhwystro am gyfnod neu am byth. Diolch. -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 00:17, 13 Mehefin 2010 (UTC)

Oni bai am y ffaith fod y fandaliaeth gan y person yma dros yr wythnos ddwetha yn dod o gyfeiriad IP yng ngwledydd Prydain baswn i'n rhoi bloc ystod (range block) i'w rwystro. Efallai y gwnaf hynny beth bynnag os digwyddith eto. Anatiomaros 00:53, 13 Mehefin 2010 (UTC)

Dyma dudalen sgwrs ar gyfer defnyddiwr anhysbys sydd heb greu cyfrif eto, neu nad yw'n ei ddefnyddio. Felly mae'n rhaid inni ddefnyddio'r cyfeiriad IP i'w adnabod. Mae cyfeiriadau IP yn gallu cael eu rhannu rhwng nifer o ddefnyddwyr. Os ydych chi'n ddefnyddiwr anhysbys ac yn teimlo'ch bod wedi derbyn sylwadau amherthnasol, crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i osgoi cael eich drysu gyda defnyddwyr anhysbys eraill o hyn ymlaen.