Croeso cynnes i ti i Wicipedia - a llongyfs am sgwennu erthygl dda; dw i wedi newid un neu ddau o bethau bach, fel y gweli di yn fama Dal i fynd! Oes na chwaneg o draethau diddorol ym Môn? Llywelyn2000 (sgwrs) 07:18, 6 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Dim yn siwr sut mae mynd o gwmpas ateb, felly wedi ceisio golygu y sgwrs... oes na ffordd haws i wneud hyn?
Diolch am wneud y mân newidiadau. Dal i ddysgu sut i ddefnyddio Wici! Oes mae sawl traeth diddorol ochrau yma i'r ynys, mi driai sgrifennu am rhai ohonnynt. Arwel ap Dewi ap Siôn
Croeso i'r Wicipedia, a diolch o galon am fwrw iddi gyda'r fath brysurdeb! O ran ymateb i/cyfranu at sgwrs, drwy osod ':' o flaen dy gyfraniad, mae'n ei fewnosod ychydig er mwyn gwahaniaethu rhwng cyfraniadau pawb (wedyn bydd y cyfranwr nesaf, yn rhoi '::' fel bydd ei gyfraniad o/hi wed ei fewnosod ymhellach. Hefyd, ar ddiweddd dy gyfraniad i sgwrs, os rhoi di '~~~~' yna bydd dy enw (fel dolen at dy dudalen proffeil) ac amser yn ymddangos. --Ben Bore (sgwrs) 09:38, 11 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Traethau MônGolygu

Paid a phoeni am gangymeriadau - dydyn nhw ddim yn bod! Mi ddaw rhywun heibio i'w cywiro. Daw rhywun am sgowt i gywiro fy iaith inna hefyd mewn chwap!!! Wedi i ti greu un neu ddau arall mi wna i ddechrau rhestr Rhestr Traethau Môn er mwyn eu casglu i gyd efo'i gilydd. Ymlaen, i'r gad!! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:40, 6 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Wedi sgrifennu erthygl am draeth Lligwy... mae sawl stori a hanes am draethau'r ynys. --Arwel ap Dewi ap Siôn (sgwrs) 08:02, 6 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Bril! Roll em up! Llywelyn2000 (sgwrs) 08:05, 6 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Mae Bae Lligwy a Bae Dulas yn ddau wahanol fae... mae Bae Dulas yn cynnwys: Traeth Dulas, Traeth yr Ora a Thraeth Bach. Nid Bae Lligwy yw hon, Traeth Lligwy yw traeth sy'n rhan o Fae Lligwy. Rwyf wedi edrych ar fap arolwg ordans yr ardal. Efallai syniad creu tudalen arall ar gyfer Bae Lligwy a chadw'r dudalen a greuais i yn Fae Dulas. Cofion, Arwel


Ty'n y GonglGolygu

Haia eto. Mae mewnforio holl Nodynnau o Wiki-en yn llafurus a boring; mi wnes ti'n wych efo Ty'n y Gongl; ond roedd Templates y Nodyn wedi'u mewnforio'n barod. Cadwa at lefydd a mi fyddi di'n iawn. Y rhan anoddaf un o Wici ydy'r Nodynnau yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 18:00, 6 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch. Mae Bae Lligwy a Bae Dulas yn ddau wahanol fae... mae Bae Dulas yn cynnwys: Traeth Dulas, Traeth yr Ora a Thraeth Bach. Nid Bae Lligwy yw hon. Traeth Lligwy yw traeth sy'n rhan o Fae Lligwy. Rwyf wedi edrych ar fap arolwg ordans yr ardal. Efallai syniad creu tudalen arall ar gyfer Bae Lligwy a chadw'r dudalen a greuais i yn Fae Dulas. Be ti feddwl?

Haia. Bydd angen newid y frawddeg gyntaf felly: i gyd-fynd efo'r teitl. Ar hyn o bryd mae nhw'n wahanol. Fe ddaw! Dyfal donc... Hwyl! Llywelyn2000 (sgwrs) 19:58, 6 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Whaw! Ti'n ddysgwr cyflym! Defnyddio'r Nodyn (Template) ydy'r peth anodda yn Wici! Ti wedi'i feistroli mewn diwrnod! Mae dy erthygl Rhedynen Fair yn wych: be fasa'n ei godi i dir uwch ydy rhoi cyfeiriadau (references) i'r wybodaeth. Mae hyn yn hawdd fel baw. drwy ddefnyddio'r cromfachau ref. Unrhyw broblem - hola fi neu rywun arall sut i'w wneud - ar fy nhudalen sgwrs. Awe! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:51, 7 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]


Pabi CymreigGolygu

Diolch am addasu'r erthygl Popi Cymreig drwy roi cyfeiriadau; fedri di ychwanegu enw'r cyhoeddwr hefyd os gweli di'n dda, a'r dyddiad cyhoeddi. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:41, 7 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]


Canclwm JapanGolygu

Canclwm Japan: bydd angen y gyfeiriadaeth lawn yn fama, Arwel. Rwyt ti wedi rhoi:

  • Asiantaeth yr Amgylchedd - gwefan bywyd gwyllt

fel cyfeiriad. Fedri di gopio a phastio mewn cromfachau refs e.e.: <ref>{{Dyf gwe |url= |teitl= |awdur= |dyddiad= |gwaith= |cyhoeddwr= |dyddiadcyrchiad=29 Chwefror 2012 |iaith=}}</ref> Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:49, 7 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]


Siân Slei BachGolygu

Erthyglau fel hyn sy'n gwneud Wici yn gartrefol, unigryw ac yn werth gweithio arni! Bendigedig! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:10, 9 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch; mae ambell erthygl arall hefyd angen y wybodaeth yma e.e. Canclwm Japan.

Mytholeg GymreigGolygu

Bore da. Dw i wedi rhoi 'angen ffynhonnell' wrth dy ychwanegiad di. Mae angen gwneud hyn gyda PHOB ffaith da ni'n ei ychwanegu at Wici, os gweli di'n dda. Llywelyn2000 (sgwrs) 04:16, 10 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Does gennai'm ffynhonell, ond wedi darllen y gerdd yma mae'n amlwg for Cad Goddeu yn chwedl sy'n gysylltedig a'r Pedair Cainc. Wedi gwared a'r teitl, ac am wneud rhagor o ymchwilio i'r chwedl yma. Arwel (sgwrs) 17:32, 10 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Trefn erthyglauGolygu

Bore da, Arwel. S'mai? Wrth ichi ysgrifennu erthyglau, allwch wneud yn siŵr eich bod yn ychwanegu categorïau a'r cysylltiadau ieithoedd eraill, plîs? Maent yn angenrheidiol a dweud y gwir. Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 01:55, 11 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Gwnaf Arwel (sgwrs) 02:10, 11 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

CyfeiriadaethGolygu

Gair arall am Ffynhonnell ydy Cyfeiriadaeth. Mae'n rhaid i bob erthygl ar Wici gael 2 gyfeiriad; hy dau gyfeiriad at yr erthygl o wefan neu lyfr y tu al;lan i Wicipedia. Cyn bo hir, mi fyddaf yn dechrau dileu'r erthyglau sydd heb ffynonellau, yn unol â Pholisiau traws Wici. Darllen hwn, er enghraifft. Mae Glen yn iawn (uchod) fod angen Categoriau. Y fordd hawsaf i wneud hyn ydy drwy fynd i erthygl debyg a chopio a phastio ac addasu nhw. Dyna beth wnes i efo dy erthygl Penrhoslligwy, sef agor ffenest arall a theipio "Benllech", sgrolio lawr i'r Categoriau.... a'u bachu!

Cyn cychwyn rhagor o erthyglau, wnei di fynd drwy bopeth rwyt ti wedi'i greu hyd yma, os gweli di'n dda, gan eu cywiro a'u gwella. Rwyt ti wedi llamu ymlaen yn ystod y dyddiau diwethaf ac wedi gwneud cyfraniad gwych iawn. Ond cofia: mae safon yn bwysicach na swmp! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:08, 11 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

ON Mi wnes i sôn am hyn dan y pennawd Canclwm Japan uchod. Diolch. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:09, 11 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Wow a dyna ddweud wrthaf! Diolch am y gwybodaeth, mi driai gadw at y polisiau os byddaf yn sgrifennu eto. Arwel (sgwrs) 06:40, 11 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]
Gret! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:40, 11 Ebrill 2012 (UTC)Ateb[ateb]