Siop lyfrau Cymraeg

Mae siop lyfrau Cymraeg neu ar lafar siop Gymraeg yn cyfeirio at siop sy'n gwerthu llyfrau a nwyddau Cymraeg a Chymreig e.e. cerddoriaeth Gymraeg, cardiau cyfarch Cymraeg, crefftau Cymreig a llyfrau Saesneg ar Gymru. Ddiwedd y 1960au a dechrau'r 70au sefydlwyd nifer ohonynt ar hyd a lled Cymru. Roedd siopau llyfrau Cymraeg yn bod cyn hynny, y rhan fwyaf ohonynt mewn trefi colegol, er nad i gyd, a'r rhan fwyaf yn gwerthu llyfrau Cymraeg yn unig. Ond erbyn diwedd 60au'r ganrif roedd nwyddau eraill Cymraeg ar gael, er yn brin iawn.

Siop Lyfrau Siop y Bobol.

Roedd Sais o'r enw Rooksby [angen ffynhonnell] wedi prynu siop yng Nghaernarfon ac wedi gweld fod galw am gardiau Cymraeg. Roedd e wedi bod yn arwerthwr cardiau i gwmniau yn Lloegr. Aeth atynt a threfnu argraffu'r cardiau Cymraeg yr un pryd a'r rhai Saesneg ac felly yn ei gwneud yn gystadleuol o ran pris. Hefyd roedd cwmniau recordio wedi eu sefydlu - Recordiau Teldisc, gan John Edwards, Recordiau Cambrian gan Jo Jones, a Recordiau'r Dryw gan Aneirin Talfan Davies ac Alun Talfan Davies a oedd yn berchen ar Lyfrau'r Dryw.

Rhestr Siopau Llyfrau Cymraeg CyfoesGolygu

 • Awen Meirion - Y Bala[1]
 • Awen Menai - Porthaethwy
 • Awen Teifi - Aberteifi
 • Siop Na-nôg - Caernarfon
 • Bys a Bawd - Llanrwst
 • Caban - Pontcanna, Caerdydd
 • Cant a Mil - Caerdydd
 • Cwpwrdd Cornel - Llangefni
 • Elfair - Rhuthun
 • Llên Llŷn - Pwllheli
 • Siop D.J. - Abergwaun
 • Siop Eifionydd - Porthmadog
 • Siop Sian - Crymych
 • Palas Print - Caernarfon
 • Palas Print Pendre (Siop Pendre gynt) - Bangor
 • Siop y Castell - Aberteifi
 • Siop y Cennen - Rhydaman
 • Siop Clwyd - Dinbych
 • Siop y Felin - Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
 • Siop y Pentan Caerfyrddin
 • Siop y Pentan Caernarfon
 • Siop y Pethe - Aberystwyth
 • Siop y Siswrn - Y Wyddgrug
 • Siop Tŷ Tawe - Abertawe
 • Siop Cwlwm - Croesoswallt
 • Siop Lyfrau Lewis - Llandudno
 • Siop Lyfrau'r Hen Bost - Blaenau Ffestiniog

Rhestr o Siopau Cymraeg nad ydynt bellach ar gaelGolygu

Gweler hefydGolygu

FfynonellauGolygu