Siryfion Sir Aberteifi yn y 18fed ganrif

Mae hon yn rhestr o ddeiliaid swydd Siryf Sir Aberteifi rhwng 1700 a 1799

Siryfion Sir Aberteifi yn y 18fed ganrif

Siryfion Sir Aberteifi yn y 18fed Ganrif golygu

1700au golygu

 • 1700: John Phillips, Cwm Owen
 • 1701: Richard Lewis, Alltfadog
 • 1702: Lewis Gwynne, Mynachty
 • 1703: Richard Phillips, Moelifor
 • 1704: Morgan Howells, Pen-y-Bayly
 • 1705: Thomas Johnes, Llanfair-Clydogau
 • 1706: John Lloyd, Llangennech
 • 1707: Thomas Lloyd, Cilrhiwie, Sir Benfro
 • 1708: Nathan Griffiths, Neuadd y Mynydd, Sir Gaernarfon
 • 1709: John Jones, Abermad

1710au golygu

 • 1710: David Lloyd, Llanfechan
 • 1711: John Lewis, Gernos
 • 1712: Rhys David Morris, Blaen Dyffryn
 • 1713: Morgan Lloyd, Abertrinant
 • 1714: Hugh Lloyd, Aberllolwyn
 • 1715: John Jones, Rhoscellan
 • 1716: Thomas Hughes, Hendrefelin
 • 1717: Richard Morris, Garrrog
 • 1718: David Lloyd, Lloyd Jack
 • 1719: Thomas Knolles, Wenallt, Sir Benfro

1720au golygu

 • 1720: Stephen Parry, Rhydymendy
 • 1721: Edward Lloyd, Wern
 • 1722: Walter Lloyd, Coedmore
 • 1723: James Griffiths, Neuadd Llanarth
 • 1724: David Jones, Penyrallt (bu farw yn y swydd)
 • 1725: William Williams, Dolegoch
 • 1726: David Lewis, Gernos
 • 1727: Lewis Lewis, Dolau Clether
 • 1728: John Jones, Tyglyn
 • 1729: Edward Jones, Llanina

1730au golygu

 • 1730: John Lewis, Sir Gaerfyrddin
 • 1731: John Lloyd, Cilgwyn
 • 1732: John Price, Blaen Dyffryn
 • 1733: Thomas Lloyd, Bronwydd
 • 1734: David James, (neu Jones), Tyglyn
 • 1735: William Brigstocke, Blaenpant
 • 1736: Robert Dyer, Aberglasne, Sir Gaerfyrddin
 • 1737: Thomas Jones, Abermarles
 • 1738: Francis Ingram, Glanleri
 • 1739: John, Phillips, Cringae, Sir Gaerfyrddin

1740au golygu

 • 1740: Thomas Jones, Ferdre bach
 • 1741: Daniel Bowen, Waen Ifor
 • 1742: Thomas Lewis, Alltyrodin
 • 1743: David Lloyd, Alltyrodin
 • 1744: Charles Gwynne, Mynachty
 • 1745: David Parry, Neuadd Trefawr
 • 1746: Syr Lucius Christianus Lloyd, Maesyfelin
 • 1747: William Lewis, Llanlade
 • 1748: David Jones, Penrallt
 • 1749: Lewis Pryse, Abernant Bychan

1750au golygu

 • 1750: John Morgan, Aberteifi
 • 1751: William Williams, Pant Seiri
 • 1752: John Lewis, Llanllyr
 • 1753: Lewis Rogers, Gelli
 • 1754: John Edwards, Abermeyrick
 • 1755: William Bowen, Troedyraur
 • 1756: Lewis Lloyd, Gernos
 • 1757: John Griffiths, Penpontpren
 • 1758: Abel Griffiths, Pantybetws
 • 1759: George Price, Llangrannog

1760au golygu

 • 1760: Thomas Hughes, Hendrefelin
 • 1761: Walter Lloyd, Coedmore
 • 1762: David Lloyd, Brainog
 • 1763: John Paynter, tenant, Hafod Ychtryd
 • 1764: Thomas Jones, Neuadd
 • 1765: Thomas Evans, Blanegwenog
 • 1766: William Jones, Dol y Clettwr
 • 1767: Richard Morgan, Llysfaen (bu farw yn y swydd)
 • 1768: Daniel Lloyd, Laques, Sir Gaerfyrddin
 • 1769: John Hugh, Tymawr

1770au golygu

 
Plasty Derry Ormond, Betws Bledrws
 • 1770: Roderick Richards, Penglais
 • 1771: Lewis Gwynne, Mynachty
 • 1772: Llewellyn Parry, Cernos Cwmcynon
 • 1773: David Jones, Derry Ormond
 • 1774: Thomas Lloyd, Abertrinant
 • 1775: Edward Vaughan, Greengrove
 • 1776: Nathaniel Williams, Pant Seiri
 • 1777: David Edward Lewis, Dolhaidd
 • 1778: Thomas Bowen, Waen yF ôr
 • 1779: Thomas Price, Aberteifi

1780au golygu

 
Nanteos
 • 1780: Henry Jones, Tŷ-glyn
 • 1781: David Lloyd, Alltyrodin
 • 1782: Herbert Evans, Lowmead
 • 1783: John Beynon, Trewern, Sir Benfro
 • 1784: William Williams, Trefach
 • 1785: Thomas Powell, Nanteos
 • 1786: Edward Price Lloyd, Llansefin, Sir Gaerfyrddin
 • 1787: John Martin, Allgoch
 • 1788: John Vaughan, Trewinsor
 • 1789: John Jones, Derry Ormond

1790au golygu

 
Goggerddan
 • 1790: Matthew Davies, Ynyshir Hall
 • 1791: David Hughes, Feinog
 • 1792: William Lewis, Llanerchaeron
 • 1793: Thomas Lloyd, Bronwydd
 • 1794: William Owen Brigstocke, Blaen-y-pant
 • 1795:. Syr Thomas Bonsall, Fronfraith
 • 1796: Edward Warren Jones, Llanina
 • 1797: J. Nathan Taylor, Stradmore
 • 1798: Thomas Lloyd, Coedmore (yn lle Pryce Loveden)
 • 1799: Pryse Loveden Pryse, Gogerddan

Cyfeiriadau golygu

 • Annals and Antiquities, the Counties and County Families, Wales: Containing a Record, All Ranks, the Gentry with Many Ancient Pedigrees and Memorials, Old and Extinct Families, Cyfrol 1 Thomas Nicholas 1872 Tudalen 180 [1]