Siryfion Sir Aberteifi yn y 19eg ganrif

Mae hon yn rhestr o ddeiliaid swydd Siryf Sir Aberteifi rhwng 1800 a 1899.

Siryfion Sir Aberteifi yn y 19eg ganrif
Enghraifft o'r canlynolerthygl sydd hefyd yn rhestr Edit this on Wikidata

Siryf yw cynrychiolydd cyfreithiol y Brenin, a benodir yn flynyddol ar gyfer pob sir yng Nghymru a Lloegr, ei ddyletswydd yw cadw'r heddwch yn ei sir a sicrhau ufudd-dod i gyfraith y Brenin. Yn wreiddiol, roedd yn swydd o statws a grym, ond bellach mae'n swydd seremonïol yn bennaf.

1800au golygu

 • 5 Chwefror 1800: Thomas Lloyd, Cilgwyn
 • 11 Chwefror, 1801: John Palmer Chichester, Llanbadarn Fawr
 • 18 Chwefror, 1801: Robert Lloyd, Abermaid
 • 17 Mawrth, 1801: John Williams, Castle Hill
 • 17 Chwefror, 1802: David Davies, Glanroca
 • 3 Chwefror, 1803: John Lloyd, Mabws
 • 1 Chwefror, 1804: John Bond, Cefn Coed
 • 6 Chwefror, 1805: Henry Greswold Lewis, Llwyngrewis
 • 21 Chwefror, 1805: John Lloyd Williams, Gwernant
 • 1 Chwefror, 1806: Lewis Bayly Wallis, Peterwell
 • 4 Chwefror, 1807: Thomas Smith, Foelallt
 • 3 Chwefror, 1808: Morgan Jones, Panthyrlis
 • 6 Chwefror, 1809: William Skyrme, Alltgoch

1810au golygu

 
Adfeilion Bronwydd- geograph.org.uk - 1546325
 • 31 Ionawr, 1810: William Edward Powell, Nanteos
 • 8 Chwefror, 1811: John Brooks, Neuadd, Llanarth
 • 24 Ionawr, 1812: Griffith Jones, Aberteifi
 • 10 Chwefror, 1813: Roderick Eardley Richardes, Penglais
 • 4 Chwefror, 1814: Thomas Lloyd, Bronwydd
 • 13 Chwefror, 1815: Herbert Evans, Highmead
 • 17 Mawrth, 1815: John Nathaniel Williams, Castle Hill, ger Aberystwyth
 • 1816: Thomas Lloyd, Coedmor
 • 1817: Jenkin Davies, Glanroca
 • 1818: John Jones, Derry Ormond
 • 1819: George Jeffreys, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin

1820au golygu

 • 1820: Henry Rogers Gelli
 • 1821: John Vaughan Lloyd Tyllwyd
 • 1822: Thomas Lewis Lloyd Nantgwillt
 • 1823: George William Parry Llidiardau
 • 1824: John Scandrett Harford Castell Blaise, Swydd Gaerloyw a Falcondale
 • 1825: Edward Pryse Lloyd Wern-newydd
 • 1826: Thomas Davies
 • 1827: Arthur Jones
 • 1828: John Griffiths Llwyndurus
 • 1829: Morris Davies, Aberystwyth

1830au golygu

 • 1830: Thomas Hugh Jones, Noyadd
 • 1830: Benjamin Hall Cilgwyn
 • 1831: John Palmer Bruce Chichester Llanbadarn Fawr
 • 1832: Henry Lewis Edwardes Gwynne, Lanlery
 • 1833: William Owen Brigstocke, Blaenpant
 • 1834: Charles Richard Longcroft, Llanina
 • 1835: Thomas Davies, Nantgwilan
 • 1836: George Bowen Jordan Jordan, Pigeonsford
 • 1837: John Hughes, Alltylwyd
 • 1838: William Tilsley Jones, Gwynfryn
 • 1839: Anrh. George Lawrence Vaughan, Cwmnwydion

1840au golygu

 • 1840: John William Lewis, Llanerchaeron
 • 1841: David Davies, Aberteifi
 • 1842: Francis David Saunders, Tymawr
 • 1843: Francis Thomas Gibb, Hendrefelen
 • 1844: John Philipps Allen Lloyd Philipps, Maybus
 • 1845: John Lloyd Davies, Alltyrodyn
 • 1846: James Davies, Trefechan, Aberystwyth
 • 1847: Matthew Davies, Tanybwlch
 • 1848: James Bowen, Troed-yr-aur
 • 1849: Henry Hoghton, Hafod

1850au golygu

 • 1850: Thomas Davies Lloyd, Bronwydd
 • 1851: Ernest Vaughan, 4ydd Iarll Lisburne
 • 1852: John Inglis Jones, Derry Ormond, penodwyd i ddechrau, ond cafodd ei ddisodli gan Alban Lewis Gwynne, Monachty
 • 1853: Lewis Pugh, Aberystwyth
 • 1854: Morgan Jones, Penlan
 • 1855: John Battersby Harford, Peterwell
 • 1856: Thomas Henry Winwood, Tyglyn Aeron
 • 1857: John Propert, Blaenpistill, ger Aberteifi
 • 1858: Thomas Hughes, Noyadd Fawr
 • 1859: William Price Lewes, Llysnewydd, ger Castell Newydd Emlyn Newydd

1860au golygu

 • 1860: William Jones, Glandennis, ger Llanbedr Pont Steffan
 • 1861: Syr Pryse Loveden, Gogerddan
 • 1862: Herbert Vaughan, Brynog
 • 1863: Price Lewis, Gwastod, ger Llanbedr Pont Steffan
 • 1864: John George Parry Hughes, Alltlwyd
 • 1865: Lt Col-. John Lewes, Llanlear
 • 1866: John George William Bonsall Fronfraith
 • 1867: James Loxdale, Castle Hill, Aberystwyth
 • 1868: Alban Thomas Davies, Tyglyn Aeron
 • 1869: Cilfilod Ynte Lloyd Williams. Parc Gwernant

1870au golygu

 • 1870: Herbert Davies Evans, Highmead, Llanbedr Pont Steffan
 • 1871: Sydyn Henry Jones Parry, Tyllwyd, ger Castellnewydd Emlyn
 • 1872: John Edwardes Rogers Abermeurig
 • 1873: William Bachog Stradmore, Llandysul
 • 1874: David Thomas Llanfair
 • 1875: Matthew Vaughan-Davies Tan-y-bwlch
 • 1876: George Griffiths Williams Wallog
 • 1877: Thomas Ford Hughes Abercerry
 • 1878: Y Gwir Anrh. Ernest Augustus Mallet, 5ed Iarll Lisburne, Crosswood
 • 1879: Thomas Parry Horsman Castell Howell

1880au golygu

 • 1880: George Ernest John Powell, Nanteos Mansion
 • 1881: Syr Marteine Lloyd, 2il Farwnig, Bronwydd
 • 1882: Charles Lloyd Waunifor
 • 1883: Thomas Henry Ricketts Winwood Wellingsford Manor, Gwlad yr Haf.
 • 1884: Charles Hafan Lloyd Fitzwilliams y Cilgwyn
 • 1885: George Williams Parry Llidiardau
 • 1886: John Charles Harford Castell Blaise, Swydd Gaerloyw a Falcondale House, Llanbedr Pont Steffan
 • 1887: Thomas Hugh Hughes Rice Neuadd-fawr
 • 1888: James Stewart Alltyrodyn, Llandysul
 • 1889: Y Gwir Anrh. Anrh. Ernest George Henry Arthur, 6ed Iarll Lisburne, Crosswood

1890au golygu

 • 1890: John Thomas Morgan, Nantceirio Hall, Aberystwyth
 • 1891: Wilmot Inglis Jones, Derry Ormond
 • 1892: Thomas James Waddingham, Hafod, Ystradmeurig
 • 1893: John Francis, Wallog, Bow Street
 • 1894: Lewes Price, Tyglyn Aeron, Ciliau Aeron
 • 1895: David Jones Lloyd, Gilfachwen, Llandysul
 • 1896: William Jones, Ffosheulog, Tregaron
 • 1897:. Cyrnol William Price Lewes Llysnewydd, Llandysul
 • 1898: Syr James Szlumper Weeks, Kt. Sandmarsh, Aberystwyth
 • 1899: James Jones, Cefenllwyd, Penrhyncoch, Aberystwyth