Siryfion Sir Aberteifi yn yr 17eg ganrif

Mae hon yn rhestr o ddeiliaid swydd Siryf Sir Aberteifi rhwng 1600 a 1699

Siryfion Sir Aberteifi yn yr 17eg ganrif

Siryf yw cynrychiolydd cyfreithiol y Brenin a benodir yn flynyddol ar gyfer pob sir yng Nghymru a Lloegr, ei ddyletswydd yw cadw'r heddwch yn ei sir a sicrhau ufudd-dod i gyfraith y brenin. Yn wreiddiol, roedd yn swydd o statws a grym ond bellach mae'n swydd seremonïol yn bennaf.

Siryfion Sir Aberteifi yn y 17eg Ganrif

golygu

1600au

golygu
 • 1600 David Lloyd Gwyon, Llanfechan
 • 1601: Richard Herbert, Pencelli, Aberhonddu
 • 1602: Syr Thomas Jones, Parc Abermarlais
 • 1603: John Lloyd, Llanfair Clydogau
 • 1604: Syr Richard Pryse, Gogerddan
 • 1605: David Lloyd (neu Thomas Parry), Neuadd Trefawr
 • 1606: George Philipps, Tregybi
 • 1607: David Lloyd ap Evan, Abermad
 • 1608: John Stedman, Ystrad Fflur, Sir Gaerfyrddin
 • 1609: Syr John Lewis, Abernant Bychan

1610au

golygu
 • 1610: Thomas Price, Llanfread
 • 1611: Syr George Devereux, Ystrad Fflur, Sir Gaerfyrddin
 • 1612: Morris Vaughan, Glan Leri, Talybont
 • 1613: Evan Gwynne Jenkin, Moel y Fôr
 • 1614: Morgan Gwynne, Mynachdy
 • 1615: James Lewis, Cwm Afon
 • 1616: Jenkin David Lloyd Gwynn, Llanfechan
 • 1617: James Stedman, Ystrad Fflur, a David Thomas Parry, Neuadd
 • 1618: Thomas Johnes, Llanbadarn-fawr
 • 1619: Edward Vaughan, Trawscoed

1620au

golygu
 • 1620: Dafydd Llwyd ab Ifan, Abermad
 • 1621: John Parry, Blaen-y-pant a David Thomas Parry, Neuadd
 • 1622: Walter Lloyd, Llanfair Clydogau
 • 1623: Evan Jenkin Gwyn, Moel y Fôr
 • 1624: John Price, Ystrad Fflur, yn ddiweddarach Syr John Price
 • 1625: Evan Lloyd Gwyn, Llandysul uwch Cerdin
 • 1626: Thomas Price, Ynys Garregog
 • 1627: Syr Henry Jones, Abermarlais
 • 1628: Llewellyn Thomas Parry, Tŷ glyn
 • 1629: John Pugh, Llanfread a James Lewis, Cwm Awen (bu farw) a Stephen Parry, Cwmtydy

1630au

golygu
 • 1630: David Parry, Neuadd
 • 1631: Rowland Pugh, Mathafarn, Sir Drefaldwyn
 • 1632: Rhys Lloyd, Bronwydd
 • 1633: John Lewis, Abernant bychan
 • 1634: Hector Philipps, Priordy Aberteifi
 • 1635: James Lewis, Cwm Awen
 • 1636: Thomas Price, Ynys Garregog
 • 1637: John Stedman, Ystrad Fflur
 • 1638: John Lloyd, Crynfryn
 • 1639: Richard Pryse, Gogerddan

1640au

golygu
 • 1640: Jenkin David Lloyd, Gwyon Llanfechan
 • 1641: David Evans, Llechwedd Deri
 • 1642: Henry Vaughan, Cilcennin
 • 1643-1644: Thomas Lloyd, Dan-y-Goedwig
 • 1645: James Lewis, Cilcyffeth, Sir Benfro
 • 1646: James Lewis, Cwm Awen
 • 1647: Thomas Lloyd, Gwerncellig
 • 1648: Hugh Lloyd, Lloyd Jack
 • 1649: James Philipps, Tregiby

1650au

golygu
 • 1650: John Lloyd, Fairdref
 • 1651: Richard ap Evan Lloyd, Ystrad Teilo
 • 1652: Thomas Parry, Tywyn
 • 1653: Thomas Evans, Peterwell, Llanbedr Pont Steffan
 • 1654: Henry Vaughan, Cilcennin
 • 1655: Syr Richard Pryse, 2il Barwnig, Gogerddan,
 • 1656: Thomas Lloyde, Llanfair Clydoge
 • 1657: Morgan Herbert, Hafod Ychtryd
 • 1658: Morgan Herbert, Hafod Ychtryd
 • 1659: Morgan Herbert, Hafod Ychtryd

1660au

golygu
 • 1660: Morgan Herbert, Hafod Ychtryd
 • 1661: Thomas Lloyd, Rhiwarthen
 • 1662: David Lloyd, Crynfryn
 • 1663: Watkin Lloyd, Wern Newydd
 • 1664: James Lewis, Abernant-bychan
 • 1665: John Jones, Nanteos
 • 1666: John Williams, Abernant-bychan
 • Tachwedd 12, 1665: James Stedman, Ystrad Fflur
 • 1668: David Lloyd, Alltyrodin
 • 6 Tachwedd, 1668: Henry Summers, Llanllyr
 • Tachwedd 1669: Syr John Williams, Barwnig

1670au

golygu
 • 1670: Hector Phillips, Gibbyland
 • 1671: James Johnes, Dolau Cothi
 • 1672: John Lewis, Gernos
 • 1673: Hugh Lloyd, Lloyd Jack
 • 1674: Thomas Jones, Llanfair Clydogau
 • 1675: Nicholas Lewis
 • 1676: Cornelius le Brun, Nanteos
 • 1677: Morgan Lloyd, Greengrove
 • 1678: John Philips, Dolhaidd
 • 1679: Edward Jones, Llanina

1680au

golygu
 • 1680: Thomas Lloyd, Bronwydd
 • 1681: Thomas Price, Ynys Garregog
 • 1682: Morgan Lloyd, Ffoshelig
 • 1683: John Lloyd, Glangwili
 • 1684: John Herbert, Gogerddan
 • 1685: David Parry, Neuadd Trefawr
 • 1686: Evan Lloyd, Alltyrodin
 • 1687: Hugh Powell, Nantgwyllt, Sir Faesyfed
 • 1688: Hector Philipps, Y Priordy
 • 1689: William Herbert, Hafod Ychtryd

1690au

golygu
 • 1690: Syr Charles Lloyd, Barwnig 1af, Maesyfelin
 • 1691: Richard Lloyd, Mabws
 • 1692: Daniel Evans, Peterwell
 • 1693: Richard Stedman, yr Abaty
 • 1694: David Lloyd, Crynfryn
 • 1695: Francis Vaughan, Glanleri
 • 1696: Vaughan Pryse, Cilcennin
 • 1697: Hugh Lloyd, Lloyd Jack
 • 1698: John Knolls, Ynyshir Hall
 • 1699: Roderick Richards, Aberystwyth

Cyfeiriadau

golygu
 • Annals and Antiquities, the Counties and County Families, Wales: Containing a Record, All Ranks, the Gentry with Many Ancient Pedigrees and Memorials, Old and Extinct Families, Cyfrol 1. Thomas Nicholas, 1872. Tudalen 180.[1]