Siryfion Sir Gaernarfon yn y 19eg ganrif

Mae hon yn rhestr o ddeiliaid swydd Siryf Sir Gaernarfon rhwng 1800 a 1899

Siryfion Sir Gaernarfon yn y 19eg ganrif

Siryf yw cynrychiolydd cyfreithiol y Brenin a benodir yn flynyddol ar gyfer pob sir yng Nghymru a Lloegr, ei ddyletswydd yw cadw'r heddwch yn ei sir a sicrhau ufudd-dod i gyfraith y brenin. Yn wreiddiol, roedd yn swydd o statws a grym ond bellach mae'n swydd seremonïol yn bennaf.

1800au

golygu
 • 21 Chwefror 1800: Rice Edwards, Porthyregwl
 • 14 Mawrth 1800: Rowland Jones, Weirglodd Fawr
 • 11 Chwefror 1801: William Hervey, Bodfel
 • 3 Chwefror 1802: Robert William Wynne, Llanerch
 • 3 Chwefror 1803: Gwyllym Lloyd Wardle, Wernfawr
 • 1 Chwefror 1804: Owen Wynne Molyneux, Penmachno
 • 6 Chwefror 1805: Richard Garnons, Pantdu
 • 1 Chwefror 1806: William Williams, Llangystennin
 • 4 Chwefror 1807: Hugh Rowlands, Bodaden
 • 3 Chwefror 1808: Robert Thomas Carreg, Carreg
 • 6 Chwefror 1809: Thomas Parry Jones Parry, Madryn
 • 15 Mawrth 1809: William Griffith, Bodegroes

1810au

golygu
 
Castell Madryn tua 1870
 • 31 Ionawr 1810: Humphrey Rowland Jones, Ystumllyn
 • 8 Chwefror 1811: Thomas Parry Jones Parry, Madryn
 • 24 Ionawr 1812: Anrh. Peter Robert Drummond Burrell, Gwydir
 • 4 Mawrth 1812: George Thomas Smith, Penydyffryn
 • 10 Chwefror 1813: John Griffith, Llanfair
 • 4 Chwefror 1814: Charles Wynne Griffith Wynne, Cefn Amwlch
 • 13 Chwefror 1815: William Gruffydd Oakeley, Bachysaint
 • 1816: Thomas Burrowes, Benarth
 • 1817: John Lloyd, Trallwyn
 • 1818: Thomas Jones Bryntirion
 • 1819: George Hay Dawkins Pennant, Castell Penrhyn

1820au

golygu
 • 1820: William Ormsby-Gore, Clennau
 • 1821: Joseph Huddart, Bryncir
 • 1822: William Lloyd Caldecot, The Cottage
 • 1823: William Turner, Parciau, Criceth
 • 1824: Syr David Erskine, Barwnig 1af Plas Isa
 • 1825: Henry Davies Griffith Caerhun
 • 1826: Kyffin John William Lenthall, Maenan
 • 1827: William Glyn Griffith, Bodegroes
 • 1828: R. Watkin Price Bron y Gader
 • 1829: Thomas Lloyd, Glangwna, bu farw a'i olynu gan Daniel Vaudrey, Plasgwynant

1830au

golygu
 • 1830: John Williams, Bryntirion
 • 1831: Rice Thomas, Coed Helen
 • 1832: John Rowlands, Plas Tirion
 • 1833: David Price Downes, Hendre Rhys Gethin
 • 1834: Richard Lloyd Edwards, Nanhoron
 • 1835: John Morgan, Weeg
 • 1836: Thomas Parry Jones Parry, Aberdunant
 • 1837: Anrh. Thomas Pryce Lloyd, Plas hen
 • 1838: Syr Richard Bulkeley Williams Bulkeley , 10fed Barwnig, Plas y nant
 • 1839: John Williams, Hendregadno

1840au

golygu
 • 1840: Anrh. Edward Mostyn Lloyd Mostyn, Plas Hen
 • 1841: David White Griffith, Hafodydd Brithion
 • 1842: John Griffith Watkins, Plas Llanfair
 • 1843: David Jones, Bodfan
 • 1844, 1845: John Price, Garth y Glo
 • 1846: Charles Henry Evans, Bontnewydd
 • 1847: Thomas Wright, Derwenfawr
 • 1848: George Augustus Huddart, Bryncir
 • 1849: Samuel Owen Priestley, Trefan

1850au

golygu
 
Love Jones-Parry
 • 1850: Isaac Walker, Hendre gadredd
 • 1851: John Williams, Hafodyllan
 • 1852: Martin Williams, Penamser, cafodd ei ddisodli gan George Hammond Whalley, Plas Madoc, Rhiwabon
 • 1853: Robert Vaughan Wynne Williams, Llandudno
 • 1854: Syr Thomas Duncombe Love Jones Parry, Barwnig 1af, Madryn, Nefyn
 • 1855: Samuel Dukinfield Darbishire, Pendyffryn
 • 1856: John MacDonald, Plas ucha Dwygyfylchi
 • 1857: James Edwards, Benarth
 • 1858: John Nanney, Maesyneuadd
 • 1859: John Lloyd Jones, Broom Hall

1860au

golygu
 
David Williams, Castell Deudraeth
 • 1860: John Whitehead Greaves, Tanyrallt
 • 1861: Henry McKellar, Sygun fawr
 • 1862: David Williams, Castell Deudraeth
 • 1863: John Platt, Bryn y neuadd
 • 1864: Griffith Humphreys Owen, Ymwlch
 • 1865: Charles Millar, Penrhos
 • 1866: John Dicken Whitehead, Glangwna
 • 1867: Abram Jones Williams, Gelliwig
 • 1868: Robert Sorton Parry, Tan y Graig
 • 1869: Rice William Thomas, Coed Helen

1870au

golygu
 
Syr G W D Assheton Smith
 • 1870: William Henry Foley, Parc Abermarlais
 • 1871: John Griffith Wynn Griffith, Llanfair
 • 1872: Owen Evans, Broom Hall
 • 1873: Thomas Turner, Plasbrereton
 • 1874: Benjamin Thomas Ellis, Rhyllech
 • 1875: Edward Griffith Powell, Coedmawr
 • 1876: Robert Carreg, Carreg
 • 1877: Henry Platt, Gorddinog
 • 1878: George William Duff Assheton Smith, y Faenol
 • 1879: Henry Kneeshaw, Tanyfoel, Penmaenmawr

1880au

golygu
 • 1880: Francis William Lloyd Edwards, Nanhoron [1]
 • 1881: Charles Arthur Wynne Finch, Y Foelas, Pentrefoelas [2]
 • 1882: Joseph Evans, Glyn [3]
 • 1883: John Owen, Tŷ Coch [4]
 • 1884: Albert Wood, Bodlondeb [5]
 • 1885: John Ernest Greaves, Plas Hen
 • 1886: Syr Llewellyn Turner, Parciau, Cricieth
 • 1887: Francis William Alexander Roche Porthmadog
 • 1888: Sydney Platt, Bryn y Neuadd, Llanfairfechan
 • 1889: Edward Brooke YH, Conwy

1890au

golygu
 • 1890: William Bostock, Bae Colwyn
 • 1891: Thomas Barker, Plas Gogarth, Llandudno
 • 1892: Joseph Broome, Sunny Hill, Llandudno
 • 1893: Charles Frost, Min y don, Colwyn
 • 1894: Anrh. Frederick George Wynn, Parc Glynllifon, Caernarfon
 • 1895: John Albert Alexander Williams, Neuadd Aberglaslyn, Beddgelert
 • 1896: Richard Methuen Greaves Wern, Porthmadog
 • 1897: Lloyd George Warren Hughes, Coed Helen, Caernarfon
 • 1898: George Farren Trefenai, Caernarfon
 • 1899: John Robinson, Talysarn

Cyfeiriadau

golygu

1800-1872

 • Annals and Antiquities, the Counties and County Families, Wales: Containing a Record, All Ranks, the Gentry with Many Ancient Pedigrees and Memorials, Old and Extinct Families, Cyfrol 1 Thomas Nicholas 1872 Tudalen 347 [1]

1873-1899

 • London Gazette