Noson gomedi fisol cangen Yes Cymru yn Abertawe yw Stand Up For Wales. Mae'n cael ei chynnal yng nghanol dinas Abertawe.

Cafodd ei sefydlu ym mis Mawrth 2017 fel dull o adloniant rheolaidd, ac fel modd o hybu gweithgarwch y criw bach o gefnogwyr selog.

Denu DilyniantGolygu

Yn y cyfnod byr ers ei sefydlu, mae Stand Up For Wales wedi denu wynebau cyfarwydd ar y sîn Gymraeg a Saesneg, ac wedi croesawu nifer o ddigrifwyr sydd wedi perfformio yng ngwyliau comedi Machynlleth a Gŵyl Caeredin, gan gynnwys Steffan Alun, Phil Cooper, Beth Jones, Dan Thomas a Calum Stewart.

Yn GenedlaetholGolygu

Yn ogystal â'r nosweithiau misol yn Abertawe, cynhaliodd Stand Up For Wales nosweithiau yn nhafarn y Moon yng Nghaerdydd ar gyfer IndyFest, yng nghlwb Buffalo ar gyfer sioeau rhagflas Caeredin ym mis Mehefin, ym Merthyr Tudful ar gyfer lansiad y gangen leol o Yes Cymru, ac yn fwyaf diweddar yn Haf Yes Preseli.

Roedd Stand Up For Wales hefyd yn rhan o ddathliadau Diwrnod Owain Glyndwr Yes Cymru Abertawe yn y Schooner, fis Medi 2017.

OrielGolygu

Dolenni allanolGolygu