Ysgol Gyfun Glan Afan

Ysgol uwchradd gyfun cyfrwng Saesneg ym Mhort Talbot, Castell-nedd Port Talbot oedd Ysgol Gyfun Glan Afan (Saesneg: Glan Afan Comprehensive School). Pennaeth yr ysgol ar hyn o bryd ydy Mrs Susan Handley.

Ysgol Gyfun Glan Afan
Glan Afan Comprehensive School
Arwyddair A ddioddefws a orfu
By striving we succeed
Sefydlwyd 1896
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Saesneg
Pennaeth dim
Dirprwy Bennaeth dim
Lleoliad Station Road, Port Talbot, Cymru, SA13 1LZ
AALl Castell-nedd Port Talbot
Rhyw Cydaddysgol
Llysoedd Glyndwr, Llewellyn, Rhys, Tudor
Lliwiau Coch
Gwefan http://www.glanafan.baglanit.org.uk

Hanes golygu

Mae'r ysgol yn dyddio'n ôl i sefydliad ysgol ramadeg sirol ar y safle ym 1896. Newidiwyd yr enw i "Ysgol Gyfun Glanafan" yn ystod yr 1960au, newidiwyd y sillafiad i "Glan Afan" yn ddiweddarach. Roedd yr ysgol yn derbyn disgyblion hyd 18 oed tan yr 1980au, pan gaewyd y chweched ddosbarth gyda'r myfyrwyr yn mynychu Coleg Afan yn hytrach.

Cyn-ddisgyblion o nod golygu

Dolenni allanol golygu