Lleolir y briffordd A5104 yng ngogledd-ddwyrain Cymru a Swydd Gaer, Gogledd-orllewin Lloegr. Mae'n cysylltu'r A494 yn ardal Corwen gyda dinas Caer.

UK road A5104.svg

LlwybrGolygu

 
Yr A5104 ger Bryneglwys.
 
Yr A5104 yn Hough Green, ger Caer.

O'r de-orllewin i'r gogledd-ddwyrain:

Sir Ddinbych

Cyffordd ar yr A494 ger Corwen

Sir Wrecsam
Sir y Fflint
Swydd Gaer
  • Handbridge, cyffordd ar yr A483 ar ymyl Caer