Camdrin plant yn rhywiol

Ffurf ar gamdrin plant yw camdrin plant yn rhywiol pan mae oedolyn neu berson yn ei arddegau yn defnyddio plentyn er cyffroad rhywiol.[1][2] Mae ffurfiau ar gamdrin plant yn rhywiol yn cynnwys rhoi pwysau ar blentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol (boed y plentyn yn gwneud hynny ai peidio), dinoethiad anweddus (sef dangos yr organau cenhedlu, tethau'r fenyw, ayyb.) o flaen plentyn er boddhad rhywiol neu i ddychryn neu i geisio sefydlu perthynas â'r plentyn er mwyn ei gamdrin (grooming), gweithgareddau rhywiol corfforol gyda phlentyn, neu ddefnyddio plentyn i greu pornograffi plant.[1][3][4]

Rhyw a'r Gyfraith
Materion Cymdeithasol
Hawliau · Moeseg
Pornograffi · Sensoriaeth
Hilgymysgedd
Priodas hoyw · Homoffobia
Ardal golau coch
Oed cydsynio
Trais · Caethweisiaeth
Moesoldeb gyhoeddus · Normiau
Troseddau penodol
Gall amrywio yn ôl gwlad
Godineb · Llosgach
Llithio
Cyfathrach rywiol gwyrdroedig
Sodomiaeth · Sodomiaeth · Söoffilia
Trosglwyddo troseddol o HIV
Enwaedu
Aflonyddu rhywiol · Anweddusdra cyhoeddus
Adran 63 y DU (2008) · Pornograffi o blant
Ymosodiad rywiol · Treisio · Trais statudol
Camdrin rhywiol (Plant)
Puteindra a Phimpio

Gall effeithiau camdrin plant yn rhywiol gynnwys iselder,[5] anhwylder straen wedi trawma,[6] gorbryder,[7] tueddiad i ragor o fictimeiddio mewn oedolaeth,[8] a niwed corfforol i'r plentyn, ymhlith problemau eraill.[9] Mae camdriniaeth rywiol gan aelod o'r teulu yn llosgach, a gall achosi trawma seicolegol mwy ddifrifol a hir-dymor, yn enwedig mewn achos o losgach gan riant.[10]

Amcangyfrifir cyffredinrwydd byd-eang camdrin plant yn rhywiol yn 19.7% i fenywod a 7.9% i wrywod, yn ôl astudiaeth o 2009 a gyhoeddwyd yn Clinical Psychology Review gyda gwybodaeth o 65 o astudiaethau mewn 22 o wledydd. Yn ôl y data sydd ar gael, Affrica sydd â'r gyfradd cyffredinrwydd uchaf o gamdrin plant yn rhywiol (34.4%), yn bennaf oherwydd cyfraddau uchel yn Ne Affrica; Ewrop sydd â'r gyfradd cyffredinrwydd isaf (9.2%); mae gan yr Amerig ac Asia cyfraddau cyffredinrwydd rhwng 10.1% a 23.9%.[11] Yn y gorffennol, cafodd 15% i 25% o fenywod a 5% i 15% o ddynion yng Ngogledd America eu camdrin yn rhywiol pan oeddynt yn blant.[12][13][14] Mae'r mwyafrif o gamdrinwyr yn adnabod eu dioddefwyr; mae tua 30% yn aelod o deulu'r plentyn, gan amlaf brodyr, tadau, ewythrod neu gefndryd; mae tua 60% yn gyfeillion i'r teulu, gwarchodwyr, cymdogion, ayyb.; ac mae tua 10% yn ddieithr i'r plentyn.[12] Dynion sy'n gyfriol am y mwyafrif o'r gamdriniaeth; mae menywod yn cyflawni 14% i 40% o'r achosion a riportiwyd yn erbyn bechgyn a 6% o'r achosion a riportiwyd yn erbyn merched.[12][13][15] Pedoffiliaid yw'r mwyafrif o droseddwyr sy'n camdrin plant cyn y glasoed yn rhywiol,[16][17] ond nid yw rhai camdrinwyr yn bodloni'r safonau clinigol am ddiagnosis o bedoffilia.[18][19]

Yn gyfreithiol, term mantell yw "camdrin plant yn rhywiol" sy'n disgrifio tramgwyddau troseddol a sifil pan mae oedolyn yn cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol gyda phlentyn dan oed neu yn ecsbloetio plentyn dan oed er boddhad rhywiol.[4][20] Yn ôl y Gymdeithas Seiciatrig Americanaidd "ni all plant gydsynio i weithgareddau rhywiol gydag oedolion", ac "mae oedolyn sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol gyda phlentyn yn weithred droseddol ac anfoesol, ni all byth gael ei hystyried yn ymddygiad normal neu'n dderbyniol gan gymdeithas".[21]

Gweler hefyd

golygu

Cyfeiriadau

golygu
 1. 1.0 1.1 "Child Sexual Abuse". Medline Plus. U.S. National Library of Medicine,. 2008-04-02.CS1 maint: extra punctuation (link)
 2. "Guidelines for psychological evaluations in child protection matters. Committee on Professional Practice and Standards, APA Board of Professional Affairs". The American Psychologist 54 (8): 586–93. August 1999. doi:10.1037/0003-066X.54.8.586. PMID 10453704. https://archive.org/details/sim_american-psychologist_1999-08_54_8/page/586. "Abuse, sexual (child): generally defined as contacts between a child and an adult or other person significantly older or in a position of power or control over the child, where the child is being used for sexual stimulation of the adult or other person."
 3. Martin J, Anderson J, Romans S, Mullen P, O'Shea M (1993). "Asking about child sexual abuse: methodological implications of a two stage survey". Child Abuse & Neglect 17 (3): 383–92. doi:10.1016/0145-2134(93)90061-9. PMID 8330225.
 4. 4.0 4.1 Child sexual abuse definition from the NSPCC
 5. Roosa MW, Reinholtz C, Angelini PJ (February 1999). "The relation of child sexual abuse and depression in young women: comparisons across four ethnic groups". Journal of Abnormal Child Psychology 27 (1): 65–76. PMID 10197407. https://archive.org/details/sim_journal-of-abnormal-child-psychology_1999-02_27_1/page/65.
 6. Widom CS (August 1999). "Posttraumatic stress disorder in abused and neglected children grown up". The American Journal of Psychiatry 156 (8): 1223–9. PMID 10450264. http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=10450264.
 7. Levitan RD, Rector NA, Sheldon T, Goering P (2003). "Childhood adversities associated with major depression and/or anxiety disorders in a community sample of Ontario: issues of co-morbidity and specificity". Depression and Anxiety 17 (1): 34–42. doi:10.1002/da.10077. PMID 12577276.
 8. Messman-Moore, T. L.; Long, P. J. (2000). "Child Sexual Abuse and Revictimization in the Form of Adult Sexual Abuse, Adult Physical Abuse, and Adult Psychological Maltreatment". Journal of Interpersonal Violence 15 (5): 489. doi:10.1177/088626000015005003. https://archive.org/details/sim_journal-of-interpersonal-violence_2000-05_15_5/page/489.
 9. Dinwiddie S, Heath AC, Dunne MP, et al. (January 2000). "Early sexual abuse and lifetime psychopathology: a co-twin-control study". Psychological Medicine 30 (1): 41–52. doi:10.1017/S0033291799001373. PMID 10722174. https://archive.org/details/sim_psychological-medicine_2000-01_30_1/page/41.
 10. Courtois, Christine A. (1988). Healing the incest wound: adult survivors in therapy. New York: Norton. t. 208. ISBN 0-393-31356-5.
 11. "Prevalence of Child Sexual Abuse in Community and Student Samples: A Meta-Analysis". Journalist's Resource.org.
 12. 12.0 12.1 12.2 Julia Whealin, Ph.D. (2007-05-22). "Child Sexual Abuse". National Center for Post Traumatic Stress Disorder, US Department of Veterans Affairs.
 13. 13.0 13.1 Finkelhor D (1994). "Current information on the scope and nature of child sexual abuse". The Future of Children 4 (2): 31–53. doi:10.2307/1602522. JSTOR 1602522. PMID 7804768. http://www.unh.edu/ccrc/pdf/VS75.pdf.
 14. Gorey KM, Leslie DR (April 1997). "The prevalence of child sexual abuse: integrative review adjustment for potential response and measurement biases". Child Abuse & Neglect 21 (4): 391–8. doi:10.1016/S0145-2134(96)00180-9. PMID 9134267. https://archive.org/details/sim_child-abuse-neglect_1997-04_21_4/page/391.
 15. Dube SR, Anda RF, Whitfield CL, et al. (June 2005). "Long-term consequences of childhood sexual abuse by gender of victim". American Journal of Preventive Medicine 28 (5): 430–8. doi:10.1016/j.amepre.2005.01.015. PMID 15894146. https://archive.org/details/sim_american-journal-of-preventive-medicine_2005-06_28_5/page/430.
 16. Hall RC, Hall RC (April 2007). "A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues". Mayo Clinic Proceedings. Mayo Clinic 82 (4): 457–71. doi:10.4065/82.4.457. PMID 17418075.
 17. Ames, A.; Houston, D. A. (1990). "Legal, social, and biological definitions of pedophilia". Archives of Sexual Behavior 19 (4): 333–342. doi:10.1007/BF01541928. PMID 2205170. http://www.springerlink.com/content/g8g66p6370731x85/.[dolen marw]
 18. Laws, Dr. Richard (1997). "H. E.Barbaree, M. C.Seto". Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment. Guilford Press. tt. 175–193. ISBN 1-57230-241-0. Unknown parameter |coauthors= ignored (help)
 19. Blaney, Paul H.; Millon, Theodore (2009). Oxford Textbook of Psychopathology (Oxford Series in Clinical Psychology) (arg. 2nd). Oxford University Press, USA. t. 528. ISBN 0-19-537421-5. Some cases of child molestation, especially those involving incest, are committed in the absence of any identifiable deviant erotic age preference.
 20. The Sexual Exploitation of Children Archifwyd 2009-11-22 yn y Peiriant Wayback., Chart 1: Definitions of Terms Associated With the Sexual Exploitation (SEC) and Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) (p. 4), University of Pennsylvania Center for Youth Policy Studies, U.S. National Institute of Justice, August 2001.
 21. "APA Letter to the Honorable Rep. DeLay (R-Tx)" (Press release). American Psychological Association. June 9, 1999. Archifwyd o y gwreiddiol ar 1999-10-10. https://web.archive.org/web/19991010055703/http://www.apa.org/releases/delay.html. Adalwyd 2009-03-08.

Darllen pellach

golygu