Blodyn sychedig Canabis

Mae Cannabis, a elwir hefyd yn marijuana[1], ganja (Hindi: गांजा gānjā), gêr, reu,[2] neu mwg drwg yn gynnyrch seicoweithredol o'r planhigyn Cannabis. Mae ffurf berlysiol y cyffur yn cynnwys blodau aeddfed y planhigyn wedi'u sychu ynghŷd â dail o'r planhigyn. Mae'r ffurf resin, sy'n cael ei halw'n hashish yn bennaf yn cynnwys blew chwarennol wedi eu casglu'r o'r un defnydd planhigyn.

Y prif gyfansoddyn cemegol biolegol byw mewn cannabis yw Δ9-tetrahydrocannabinol (delta-9-tetrahydrocannabinol), a gyfeirir ato'n gyffredinol fel THC.

Mae'r ddynol ryw wedi bod yn defnyddio cannabis ers cynhanes, ond ers yr 20g mae cynnydd wedi bod yn ei ddefnydd ar gyfer dibenion hamdden, crefyddol, ysbrydol a meddygol. Amcangyfrifir bod tua phedwar y cant o boblogaeth oedolion y byd yn defnyddio cannabis yn flynyddol a 0.6 y cant yn ddyddiol.[3] Daeth bod ym meddiant, defnyddio neu werthu cynnyrch seicoweithredol cannabis yn anghyfreithiol yn y rhan fwyaf o wledydd y byd yn 20g. Ers hynny, mae rhai gwledydd wedi ceisio atal defnydd cannabis yn llwyr tra bo gwledydd eraill wedi dewis ei gyfreithloni neu leihau difrifoldeb bod â channabis yn eich meddiant.

CyfeiriadauGolygu