Cenedlaetholdeb sifig

Ffurf gynhwysol ar genedlaetholdeb yw cenedlaetholdeb sifig, cenedlaetholdeb dinesig neu genedlaetholdeb rhyddfrydol sydd yn cyfuno rhyddfrydiaeth gyda'r syniad o genedligrwydd. Mae'n wahanol i ffurfiau eraill ar genedlaetholdeb gan ei bod yn pwysleisio gwerthoedd unigolyddol yn hytrach na chymunedoliaeth, cyfunoliaeth, ac hawliau grŵp.

Data cyffredinol
Enghraifft o'r canlynolideoleg wleidyddol Edit this on Wikidata
Mathcenedlaetholdeb Edit this on Wikidata
Y gwrthwynebcenedlaetholdeb ethnig Edit this on Wikidata

Yn ôl cenedlaetholdeb sifig, hawliau sifil a gwleidyddol yr unigolyn, ei barch at y gyfraith, a'i ddyletswyddau i'r wladwriaeth ddemocrataidd sydd yn nodi ei fod yn aelod o'r genedl. Nid yw cenedligrwydd yn ddibynnol ar ofynion hil, iaith, neu ddiwylliant, eithr y diwylliant gwleidyddol sifig a bennir gan y wladwriaeth, ac felly nid oes gwahaniaeth rhwng cenedligrwydd a dinasyddiaeth.

Mae ffurfiau eraill ar genedlaetholdeb, megis cenedlaetholdeb ethnig a diwylliannol, yn beirniadu cenedlaetholwyr sifig am ddiystyru pwysigrwydd y pethau sydd yn diffinio grwpiau ethnig a chenhedloedd hanesyddol, megis gwaedoliaeth, iaith, crefydd, neu hunaniaeth ddiwylliannol.