Coleg y Cymoedd

coleg addysg bellach yng nghanol Morgannwg

Mae Coleg y Cymoedd yn goleg addysg bellach sydd wedi'i leoli ar bedwar prif gampws ar draws Rhondda Cynon Taf, a Chaerffili, Cymru . Ffurfiwyd Coleg y Cymoedd ar ôl uno Coleg Morgannwg a Choleg Ystrad Mynach ym mis Medi 2013. [1] 'Coleg y Cymoedd' yw enw uniaith Gymraeg y sefydliad. Ceir oddeutu 10,000 o fyfyrwyr ar draws y gwahanol gampysau, ac 800 o staff. Mae'r Coleg yn aelod o rwydwaith y sector, ColegauCymru.

Coleg y Cymoedd
Enghraifft o'r canlynolcoleg addysg bellach Edit this on Wikidata
Dechrau/Sefydlu2013 Edit this on Wikidata
Aelod o'r  canlynolJisc Edit this on Wikidata
Gwefanhttp://www.cymoedd.ac.uk/ Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Campysau golygu

Prif gampysau'r coleg yw:

Cyrsiau golygu

Mae'r cyrsiau a gynigir gan y coleg yn cynnwys NVQs, TGAU, BTEC, Lefel A, Cyrsiau Mynediad, cyrsiau Addysg Uwch ( Tystysgrif Genedlaethol Uwch ), Gradd Sylfaen a gradd Baglor. Mae’r meysydd pwnc a gynigir yn cynnwys: Mynediad, Celf, Lefelau AS/A2, Sgiliau Sylfaenol, Therapi Harddwch, Astudiaethau Busnes, Arlwyo a Lletygarwch, Cyfrifiadura, Adeiladu, Gofal Plant, Addysg a Hyfforddiant, Peirianneg, ESOL, Trin Gwallt, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Addysg Uwch, Gweinyddu Swyddfa, Cerbydau Modur, Gwasanaethau Cyhoeddus, Chwaraeon, Teithio a Thwristiaeth a Chymraeg.

Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch ar draws ei gampysau. Gellir astudio ar gyfer HNC/D, Graddau Sylfaen a Graddau mewn amrywiaeth o feysydd. Mae Coleg y Cymoedd yn darparu cyrsiau addysg uwch gyda nifer o bartneriaid gan gynnwys Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ac UHOVI, rhan o Brifysgol De Cymru. Mae Coleg y Cymoedd yn bartner cydweithredol i Brifysgol De Cymru.

Penaethiaid golygu

 • Jon Morgan . [2] 2022 – Presennol
 • Karen Phillips. 2019 – 2022
 • Judith Evans. 2013 – 2018

Gwaith Adeiladu a Datblygu golygu

Ymgymerwyd â nifer o brosiectau datblygu adeiladau gan y sefydliadau blaenorol. Mae rhai o’r datblygiadau hyn yn cynnwys:

 
Campws Ystrad Mynach 2012

Ailddatblygu'r Campws Campws Ystrad Mynach: Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mehefin 2009 ar gyfleuster Bloc B newydd a gostiodd £7.2m sy'n cynnwys 13 ystafell ddosbarth, llyfrgell newydd, gwell cyfleusterau arlwyo a mannau cyhoeddus i ddysgwyr, arddangosfeydd, cystadlaethau a digwyddiadau cyhoeddus.

2010–2012 golygu

Campws Dysgu Taf Elai Nantgarw

 
Coleg y Cymoedd Campws Nantgarw

Dechreuodd gwaith yn 2010 ar gampws newydd gwerth £40m ym Mharc Nantgarw, Nantgarw, sef y buddsoddiad unigol mwyaf mewn Addysg Bellach yng Nghymru ar y pryd. Wedi’i adeiladu ar bron i 8 erw o dir gyferbyn ag adeiladau presennol Awyrofod, Adeiladu a Pheirianneg, cafodd y prosiect ei ariannu drwy £27.8m gan Lywodraeth Cymru a £6.7m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.


Gan agor ei ddrysau i’r garfan gyntaf o ddysgwyr ym mis Medi 2012, [3] mae Campws Nantgarw yn un o adeiladau campws Addysg Bellach mwyaf modern Cymru.

2015 - Presennol golygu

Ailddatblygu Campws Aberdâr Ym mis Rhagfyr 2013. [4] Cyhoeddodd Coleg y Cymoedd fwriad i adeiladu campws newydd gwerth £20 miliwn yng nghanol tref Aberdâr a disodli ei gyfleuster presennol yng Nghwmdâr. Bwriad Coleg y Cymoedd yw adfywio’r safle 2.7 erw sy’n segur ar hyn o bryd i wasanaethu hyd at 800 o ddysgwyr, gan ymgorffori cyfleusterau o safon diwydiant i gyfoethogi ymhellach yr addysg, y sgiliau a’r hyfforddiant a gynigir ar yr hen gampws. Cwblhawyd yr adeilad yn 2017 [5] a chafodd ei ariannu 50 y cant gan Lywodraeth Cymru fel rhan o raglen ysgolion yr 21g.

 
Campws Aberdâr Coleg Y Cymoedd

Creu Cyfleuster Hyfforddi Cerbydau Modur ar Gampws Ystrad MynachYm mis Gorffennaf 2014, [6] cyhoeddodd Coleg y Cymoedd gyfleuster hyfforddi cerbydau modur newydd wedi'i gynllunio ar gyfer ei gampws yn Ystrad Mynach [dolen i'r erthygl newyddion]. Byddai'r cyfleuster £2.1 miliwn yn disodli cyfleuster presennol y coleg ar gampws Rhymni. Bwriedir i'r ganolfan newydd gynnwys gweithdai cynnal a chadw, diagnosteg a phrofi.

Creu Cyfleuster Rheilffordd ar Gampws NantgarwYm mis Medi 2014, dechreuodd Coleg y Cymoedd raglen gwrs newydd mewn partneriaeth â McGinley Support Services i ddarparu Prentisiaethau Rheilffyrdd ar ei gampws yn Nantgarw. Bydd cyfleuster pwrpasol yn cael ei adeiladu ar gampws Nantgarw ar gyfer dysgwyr o fis Medi 2015 ymlaen. [7]

Creu Canolfan Chwaraeon Rhagoriaeth ar Gampws Nantgarw

Ym mis Mawrth 2021, dechreuodd gwaith adeiladu ar gampws Nantgarw i adeiladu Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon gwerth £5.1m, gyferbyn â phrif adeilad presennol campws 2012. Bwriedir ei gwblhau erbyn Mehefin 2022. Wedi'i hariannu'n gyfan gwbl gan y Cymoedd, bydd y ganolfan yn cynnwys adeilad deulawr yn cynnwys neuadd chwaraeon, campfa llawn offer a chyfleusterau addysgu ystafell ddosbarth, a ddefnyddir yn bennaf gan fyfyrwyr chwaraeon. Fodd bynnag, bydd gan lawer o gyrsiau eraill fynediad i'r cyfleusterau hyn.

Coleg y Cymoedd a'r Gymraeg golygu

Fel mewn sefydliadau addysg uwch eraill, mae Coleg y Cymoedd yn cydymffurfio â safonau y Gymraeg a luniwyd, mewn cydweithrediad, gan swyddfa Comisiynydd y Gymraeg. Cadarnhawyd hyn ym mis Medi 2018.[8] Yn 2019 elwodd dros 250 o gyrsiau i wella' eu gallu Cymraeg.[9] Bu hefyd cydweithio yn 2022 gyda chwmni Say Something in Welsh i ddysgu Cymraeg i fyfyrwyr y Coleg. [10]

Serch hynny, Saesneg yw prif iaith cyfrwng gwersi y Coleg.

Cyn-fyfyrwyr nodedig golygu

Cyfeiriadau golygu

 1. www.cymoedd.ac.uk – Coleg y Cymoedd Launch
 2. Wightwick, Abbie (11 September 2022). "Former Cardiff City footballer who left school at 15 becomes college principal". WalesOnline. Media Wales. Cyrchwyd 9 October 2022.
 3. "£40m Nantgarw Campus officially opens at Coleg Morgannwg". BBC News (yn Saesneg). 2012-09-26. Cyrchwyd 2021-08-15.
 4. www.cymoedd.ac.uk – Redevelopment of Aberdare Campus
 5. Houghton, Tom (2017-10-05). "Inside the new £22m college campus that's opened in the Valleys". WalesOnline (yn Saesneg). Cyrchwyd 2021-08-15.
 6. www.cymoedd.ac.uk – Creation of Motor Vehicle Training Facility
 7. www.cymoedd.ac.uk – Creation of Railway Facility
 8. "Y Gymraeg". Coleg y Cymoedd. Cyrchwyd 2023-05-26.
 9. admin (2019-03-28). "Cydnabod staff y Cymoedd am wella eu Sgiliau Cymraeg". Coleg y Cymoedd. Cyrchwyd 2023-05-26.
 10. Keeping, Andrew (2022-09-26). "Cyfleoedd newydd i ddysgu Cymraeg". Coleg y Cymoedd. Cyrchwyd 2023-05-26.

Dolenni allanol golygu